Satyanarayana (Satya) Kokkula

Førsteamanuensis
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5365)