Master med lønn – eller industri- og næringsmastere som vi kaller det – er et tilbud der du får jobbe femti prosent i en relevant bedrift samtidig som du studerer femti prosent og får en mastergrad.

Mathias Sergen Kartay tar en master i Systems Engineering og er fornøyd med den arbeidserfaringen han får samtidig som han studerer. Elektronikkingeniøren jobber 50 % i Technip FMC som gir han verdifull kunnskap han mener han ikke ville fått om han tok en master på heltid. 

– Jeg ville videreutdanne meg som ingeniør mens jeg kunne sette det jeg allerede kunne ut i praksis.

USN tilbyr master med lønn for ingeniører og optikere, samt innen ledelse, regnskap og revisjon. Mulighetene er mange og masterne er unike. 

Alina er en av USNs studenter som tar en master med lønn i studietiden. Hun går går Master of Science - Computer Science (informatikk) og får samtidig jobbe i drømmefirmaet: Mnemonic. 

– Denne masteren er en utrolig smart måte å utvikle deg på innen fagfeltet ditt. Du får faglig påfyll og teori til å spisse kompetansen din, samtidig som du får relevant arbeidserfaring, sier hun.

student computer science

 

– En «nobrainer» å velge industrimaster

Studer master i informatikk (tidligere computer science) - med lønn i studietiden.

Vinn vinn for studenten og bedriften

Benjamin From tar en næringsmaster i regnskap og revisjon mens han jobber i BDO. Hans sjef, Kåre Rødssæteren, er tydelig på at dette er en god løsning både for studenten og bedriften

Benjamin From tar næringsmaster hos BDO

Benjamin tar master med lønn under studiene

– Det er ingen andre her på kontoret som kommer til å være så oppdatert på det teoretiske som Benjamin og de tre andre som tar denne masteren hos oss. Kompetanse er ferskvare, og de vil sikkert plukke opp noe som vi ikke kjenner til i praksis ennå.

Nyttig arbeidserfaring innen romfart!

Sindre Steinsvik tar industrimaster i mikro- og nanosystemteknologi mens han jobber hos Kongsberg Space Electronics. Han mener flere burde få øynene opp for den gullkantede ordningen.

Med en bachelorgrad i satellitteknologi passer det perfekt for studieretningen min, fastslår han.

– Det er en ny måte å studere på. Når jeg lærer noe i en forelesning, får jeg prøve det ut i praksis her. Det aller største fortrinnet er at jeg får en bedre innsikt i fagfeltet, og jeg får arbeidserfaring og et nettverk mens jeg studerer.

– I tillegg betyr det mye at jeg får lønn istedenfor å ta opp studielån under utdanningen.

Sindre tar master mens jan jobber i Kongsberg Space Electronics

Industrimasterstudent Sindre jobber i Kongsberg Space Electronics

Vinn-vinn for bedriften

Martin Holm er i gang med sitt andre år av industrimasteren i Industrial IT and Automation og er veldig fornøyd med denne muligheten. 

Martin tar industrimaster

Martin tar industrimaster IT og automatisering

Bertil Johansen, direktør for industrielle prosesser og Martins sjef, har kun lovord å si om industrimasterordningen – og om Martin. 

– Martins arbeid har allerede gitt oss et veldig stort løft – og vil gi et enda større løft når det er ferdig. Han har bygget opp et helt nytt og moderne data-analysesystem, som åpner mange dører og sparer oss for mye tid. 

Studiet skiller seg ut

Om du er optiker og ønsker mer kompetanse, så er dette også en god mulighet for deg. Camilla Furuvald har valgt denne masteren og mener hun får enda mer nytte av teorien hun lærer under studiene. Hennes arbeidsgiver har også hele tiden vært tydelig på at masteren vil være en berikelse for bedriften, og det er godt å ha dem med på laget.

Camilla som tar master i optometri og synsvitenskapCamilla Furuvald jobbet som optiker i 12 år før hun begynte på næringsmaster i optometri og synsvitenskap.

Hvordan kan du søke nærings- og industrimaster?

Når du kommer inn på industrimasteren du ønsker, tar du studiene på tre år istedet for to. Husk at søknadsfristen for industri- og næringsmaster er 15. mars.

Søknadsprosessen er todelt:

  1. Først søker du deg inn på bakgrunn av faglige opptakskravet og et motivasjonsbrev. Søkere som fyller opptakskravet blir så plukket ut til intervju med våre samarbeidsbedrifter.
  2. Deretter blir du kalt inn til intervjuer, hvor våre samarbeidspartnere, bedriftene, plukker ut den eller de søkerne som har mest egnet faglig kompetanse og tanker om et masterprosjekt som kan være nyttig for deres bedrift.