info
Håkon Vestreng Solberg tar industrimaster informatikk

Master of Science i informatikk

Digital teknologi er rundt oss overalt. I denne masteren får du bred kunnskap og spesialistferdigheter innen datateknologi og informatikk. Du lærer å designe, utvikle og programmere avanserte datasystemer arbeidslivet har behov for.

Velg variant

Du kan ta Master of Science i informatikk som ordinært masterløp eller som industrimaster. Industrimaster gir deg muligheten til å jobbe i en bedrift samtidig som du studerer.

Masteren er en del av et internasjonalt studieprogram, og undervisningen foregår på engelsk. 

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2024
Kongsberg
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024

Hvorfor velge informatikk?

Masteren gir deg bred kunnskap og spesialistferdigheter innen datateknologi som arbeidslivet har behov for. Du vil lære hvordan datateknologi kan brukes på tvers av bransjer for å skape bedre produkter som kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer.

Du får inngående kunnskap om informatikk og programvaresystemer, og kan designe og utvikle digitale løsninger for å bedre samspillet mellom mennesker og teknologi.  

Masteren gir deg kunnskapene og ferdigheten du trenger for å jobbe selvstendig som forsker og problemløser, eller for å samarbeide med industrien gjennom videre forskningsprogrammer.

Hva slags jobb får du?

Etter å ha fullført programmet, er døren åpen for noen av de mest utfordrende og interessante jobbene i bransjen både i Norge og utlandet. Studiet er tilrettelagt etter initiativ og behov i fra bransjen.

Du vil bli en attraktiv kandidat på arbeidsmarkedet. Eksempler på bedrifter som trenger kompetansen er TechnipFMC, Semcon, Jotron, Nebb Engineering AS, Nordic Batteries, Mnemonic AS, Kongsberg Defence & Aerospace, DNV Imatis AS, Rheinmetall og Applied Autonomy Product Development.

Mange bedrifter i hele landet søker etter kandidater med master i informatikk, så valgmulighetene er mange.

– Industrimasteren gir meg mulighet til å tjene penger mens jeg studerer, og jeg får praktisk erfaring, sier Håkon Vestreng Solberg. (Foto: Martin Phillip Fjellanger)

Håkon tar industrimaster i computer science – og tjener penger

Håkon tjener penger og gjør karriere i Telenor mens han studerer. Muligheten får han hos oss gjennom industrimasterprogrammet i computer science.

Kontakt med arbeidslivet

Ingeniørmiljøet på campus Kongsberg har et godt rykte hos industrien og næringslivet. Vi samarbeider med mange store og små teknologibedrifter, deriblant Kongsberg Gruppen som er kåret til en av landets mest attraktive arbeidsgivere for ingeniører.

Studiet har god og nær kontakt med industri og næringsliv i regionen. Dette sikrer relevant undervisning som arbeidslivet faktisk har bruk for.

Vi engasjerer gjesteforelesere med god erfaring fra arbeidslivet og sikrer deg relevant undervisning. Du vil også få caseoppgaver fra næringslivet.

Du vil delta på bedriftsbesøk, Teknologidagene og vi arrangerer karrieredager på campus hvor næringsliv og industri blir inviterte. Her har du en gyllen sjanse til å knytte nye kontakter og vise deg frem for potensielle arbeidsgivere.

Dette lærer du 

Du får inngående kunnskap og forståelse om informatikk og avansert programvareutvikling. Du kan designe og utvikle skalerbare og komplekse programvaresystemer, og sikre at utstyret fungerer som det skal. 

Du vil fokusere på utvikling av datasystemer innen områdene Embedded Systems og cybersikkerhet (Cyber Security) og vil kunne fordype deg innen disse områdene. Du vil også få kunnskap innen big data og kunstig intelligens, og lære å bruke dette i systemene du utvikler. Du kan velge å ta masteren som en generell informatikk master eller velge spesialiseringen cybersikkerhet (Cyber Security) eller innebygde systemer (Embedded Systems).

Du vil lære hvordan du kan bruke kunnskapen, forståelsen og problemløsningsevnen din på nye områder innen informatikk og datateknologi. Du vil kunne definere, modellere og analysere komplekse problemer, og gjøre kvalifiserte valg av metoder som skal brukes uavhengig av hverandre.

Du får også ferdighetene og kunnskapen til å jobbe selvstendig som forsker og problemløser. 

Etter gjennomført program, vil du ha et helhetsbilde av ingeniørens rolle i samfunnet, og innsikt i etiske krav og bærekraftig utvikling. Du vil også ha et internasjonalt perspektiv på yrket. 

Videre utdanningsmuligheter

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier ved USN, i Norge og i utlandet. Se oversikt over USNs doktorgradsprogrammer her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Computer Science i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium. Alle som reiser på utveksling til en partner vi har Erasmus+ avtale med får stipend. Du kan lese mer om dette på lenken under