Håkon Vestreng Solberg tar industrimaster informatikk

Master of Science i informatikk (industrimaster)

Kongsberg - Deltid

Vår industrimaster utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med industrien. Du studerer femti prosent og jobber femti prosent med lønn i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet og fersk kunnskap tilbake til bedriften!

 • Søknadsfrist: 15.04.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Kongsberg
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Industrimaster
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Søkekode: 7115
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall studieplasser: 20
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hva er industrimaster?

Industrimasteren vår utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien vi utdanner for. Du vil studere femti prosent og jobbe femti prosent i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet, og bring ny kunnskap tilbake til bedriften.

Muligheten jeg har fått fra Telenor med industrimaster, er en ekstrem fleksibel løsning. Industrimasteren gir meg muligheten til å tjene penger mens jeg studerer.

Partnerbedrifter

Vi samarbeider med en rekke bedrifter. Disse mottar informasjon om søkerne fra oss og velger om de vil invitere til intervjuer og starte en rekrutteringsprosess. Dersom det blir match mellom kvalifisert student og bedrift, kan studenten starte studier og samtidig jobbe i halv stilling i partnerbedriften fra midten av august og i tre år.

Partnerbedrifter for informatikk

Hvorfor velge informatikk?

Masteren gir deg bred kunnskap og spesialistferdigheter innen datateknologi som arbeidslivet har behov for. Du vil lære hvordan datateknologi kan brukes på tvers av bransjer for å skape bedre produkter som kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer.

Du får inngående kunnskap om informatikk og programvaresystemer, og kan designe og utvikle digitale løsninger for å bedre samspillet mellom mennesker og teknologi.  

Masteren gir deg kunnskapene og ferdigheten du trenger for å jobbe selvstendig som forsker og problemløser, eller for å samarbeide med industrien gjennom videre forskningsprogrammer.

Hva slags jobb får du?

Etter å ha fullført programmet, er døren åpen for noen av de mest utfordrende og interessante jobbene i bransjen både i Norge og utlandet. Studiet er tilrettelagt etter initiativ og behov i fra bransjen.

Du vil bli en attraktiv kandidat på arbeidsmarkedet. Eksempler på bedrifter som trenger kompetansen er TechnipFMC, Semcon, Jotron, Nebb Engineering AS, Nordic Batteries, Mnemonic AS, Kongsberg Defence & Aerospace, DNV Imatis AS, Rheinmetall og Applied Autonomy Product Development.

Mange bedrifter i hele landet søker etter kandidater med master i informatikk, så valgmulighetene er mange.

– Industrimasteren gir meg mulighet til å tjene penger mens jeg studerer, og jeg får praktisk erfaring, sier Håkon Vestreng Solberg. (Foto: Martin Phillip Fjellanger)

Håkon tar industrimaster i computer science – og tjener penger

Håkon tjener penger og gjør karriere i Telenor mens han studerer. Muligheten får han hos oss gjennom industrimasterprogrammet i computer science.

Kontakt med arbeidslivet

Ingeniørmiljøet på campus Kongsberg har et godt rykte hos industrien og næringslivet. Vi samarbeider med mange store og små teknologibedrifter, deriblant Kongsberg Gruppen som er kåret til en av landets mest attraktive arbeidsgivere for ingeniører.

Studiet har god og nær kontakt med industri og næringsliv i regionen. Dette sikrer relevant undervisning som arbeidslivet faktisk har bruk for.

Vi engasjerer gjesteforelesere med god erfaring fra arbeidslivet og sikrer deg relevant undervisning. Du vil også få caseoppgaver fra næringslivet.

Du vil delta på bedriftsbesøk, Teknologidagene og vi arrangerer karrieredager på campus hvor næringsliv og industri blir inviterte. Her har du en gyllen sjanse til å knytte nye kontakter og vise deg frem for potensielle arbeidsgivere.

Dette lærer du 

Du får inngående kunnskap og forståelse om informatikk og avansert programvareutvikling. Du kan designe og utvikle skalerbare og komplekse programvaresystemer, og sikre at utstyret fungerer som det skal. 

Du vil fokusere på utvikling av datasystemer innen områdene Embedded Systems og cybersikkerhet (Cyber Security) og vil kunne fordype deg innen disse områdene. Du vil også få kunnskap innen big data og kunstig intelligens, og lære å bruke dette i systemene du utvikler. Du kan velge å ta masteren som en generell informatikk master eller velge spesialiseringen cybersikkerhet (Cyber Security) eller innebygde systemer (Embedded Systems).

Du vil lære hvordan du kan bruke kunnskapen, forståelsen og problemløsningsevnen din på nye områder innen informatikk og datateknologi. Du vil kunne definere, modellere og analysere komplekse problemer, og gjøre kvalifiserte valg av metoder som skal brukes uavhengig av hverandre.

Du får også ferdighetene og kunnskapen til å jobbe selvstendig som forsker og problemløser. 

Etter gjennomført program, vil du ha et helhetsbilde av ingeniørens rolle i samfunnet, og innsikt i etiske krav og bærekraftig utvikling. Du vil også ha et internasjonalt perspektiv på yrket. 

Videre utdanningsmuligheter

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier ved USN, i Norge og i utlandet. Se oversikt over USNs doktorgradsprogrammer her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Computer Science i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium. Alle som reiser på utveksling til en partner vi har Erasmus+ avtale med får stipend. Du kan lese mer om dette på lenken under

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorgrad (eller tilsvarende) i informatikk/data.

For alle søkere, kreves også følgende: 

 • Du må oppfylle språkkravene i engelsk
 • Søkere må være tilbudt en jobb i en relevant bedrift som passer inn i industrimasterprogrammet. USN skaffer bedriftsplasser gjennom sine partnerbedrifter. Du kan også søke med egen arbeidsplass, men for å få opptak må bedriften du jobber for inngå partneravtale med USN.

Dokumentasjonskrav for opptak til industrimaster

 • Du må laste opp vitnemål og karakterutskrift til søknadsweb (selv om du er student ved USN), slik at vi kan sende dokumentene dine videre til våre samarbeidspartnere før intervjurundene
 • CV lastes opp på søknadsweb
 • Du må også fylle ut dette nettskjemaet

Annen viktig informasjon

 • Søkere som er faglig kvalifisert, vil få tilsendt lenke til å gjennomføre et asynkront videointervju. Der vil man bli stilt spørsmål om følgende kompetanser: 
  • Motivasjon
  • Personlige egenskaper
  • Ambisjoner
   ​​​​

Det stilles ett spørsmål til hver kompetanse (totalt 3 spørsmål), og det gis mellom 1-1,5 minutt på å svare på hvert spørsmål. Det er forventet at søkere skal kunne fortelle noe om sin motivasjon, sine personlige egenskaper og ambisjoner. 

De mest egnede søkerne blir etter dette innkalt til å gjennomføre intervjurunder eller annen rekrutteringsprosess med aktuelle bedrifter. 

 

 • Søkere uten oppholdstillatelse som gir grunnlag for varig opphold, vil ikke bli innkalt til intervju. Dette er grunnet i at studiet ikke gir visum/Please note that applicants without permanent residence permit will not be considered for an interview, as the industry master doesn't qualify for a visa. 

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2024