Beate Drønnen og Pegah studerer Digitaliseringsledelse

Næringsmaster i digitaliseringsledelse / Digital Transformation

Ringerike - Deltid

Ta en master med lønn i studietiden! Denne næringsmasteren kombinerer 50% jobb med mastergrad over tre år.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Ringerike
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Næringsmaster
 • Oppstart: Ikke fastsatt
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søkekode: 8142
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall studieplasser: 10
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hva er næringsmaster?

Næringsmaster er et 3-årig masterprogram der du er ansatt 50% i en bedrift og samtidig tar mastergraden over tre år. USN har lang erfaring med å tilby denne typen masterutdanning.

Våre partnerbedrifter

Hvorfor studere digitaliseringsledelse?

Med en master i digitaliseringsledelse blir du en brobygger mellom de som utvikler teknologi, og de som tar den i bruk. Det er ikke all ny teknologi som er like intuitiv og enkel å ta i bruk som en iPhone. Det er heller ikke alle som ønsker å ta i bruk ny teknologi, om det ikke føles riktig for dem. Mange hindringer kan dukke opp, og det er viktig å forstå hva som ligger bak.

Denne masteren gjør deg i stand til å forstå hvordan vi bruker teknologi i dag og hvordan vi kan påvirke utviklingen av ny teknologi.

Dette lærer du hos oss

Utviklingen av digitale prosesser og tjenester i offentlig og privat sektor går stadig raskere, og dette krever mer av oss som arbeidstakere. Det krever også mye av de som skal sørge for at teknologien tas i bruk.

Gjennom dette masterprogrammet vil du selvfølgelig lære mye om ny teknologi.

Du vil også lære om

 • digitalisering av organisasjoner og næringsliv
 • bruk og implementering av teknologi i ulike sammenhenger
 • strategiske analyser som må gjøres før viktige beslutninger tas
 • analyser rundt ledelse og bruk av informasjonssystemer
 • endringsledelse
 • å forstå prosessene som foregår rundt selve teknologien

Dette er noe av det som gjør denne utdanningen så spesiell og attraktiv. 

Vi vil gi deg solid kunnskap i den grunnleggende teorien, og du vil få studere vitenskapelige tradisjoner. Dette vil du bruke inn i de ulike emnene i studiet.

Siden studieprogrammet er på engelsk, vil du få et internasjonalt nettverk og du vil lære i et internasjonalt studiemiljø.

Studiet undervises på campus Ringerike, hvor studenter kan ta del i mange ulike studentaktiviteter, bli med i studentforeninger og fester på studentkroa.

Hva slags jobb får du?

Både offentlig sektor og privat næringsliv trenger mennesker med denne faglige kombinasjonen av teknologi og samfunnsforståelse.

Du kan jobbe med implementering av informasjonssystemer og bruk av teknologi i mange forskjellige bransjer og fagområder som helse, transport, forretningsrådgivning, produksjon, prosessindustri og olje- og gassindustrien.

Du kan søke jobber som

 • IT-konsulent
 • systemutvikler
 • prosjektleder
 • forretningsanalytiker
 • IT-rådgiver

Videre utdanningsmuligheter

Ønsker du å gå enda dypere, har du også mulighet til det. Studiet gjør deg rustet til å drive forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet informasjonssystemer. Du kan også gå videre med en doktorgradsutdanning ved for eksempel Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Oslo, NTNU eller Universitetet i Agder.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Digitaliseringsledelse/Management Information Systems i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

 • Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning med minimum 80 studiepoeng innen informasjonsteknologi/informasjonssystemer, eller bachelorgrad innen økonomi og ledelse/administrasjon med minimum 30 studiepoeng innen informasjonsteknologi/informasjonssystemer.
 • Du må oppfylle språkkravene i engelsk.
 • Søkere må være tilbudt en jobb i en relevant bedrift som passer inn i industri- og næringsmaster master programmet. USN skaffer bedriftsplasser gjennom sine partnerbedrifter. Du kan også søke med egen arbeidsplass, men for å få opptak må bedriften du jobber for inngå partneravtale med USN.

Dokumentasjonskrav for opptak til næringsmaster

 

Annen viktig informasjon

 • Søkere som er faglig kvalifisert vil få tilsent en link til et digitalt asynkront førstegangsintervju og aktuelle søkere blir etter dette innkalt til å gjennomføre intervjurunder med aktuelle bedrifter.
 • Det er ikke mulig å få betinget opptak til næringsmaster dersom du har fullført utdanningen din og likevel mangler fag. Du som skal fullføre utdanningen din det vårsemesteret du søker kan få betinget tilbud om studieplass.
 • Søkere uten oppholdstillatelse som gir grunnlag for varig opphold, vil ikke bli innkalt til intervju. Dette er grunnet i at studiet ikke gir visum/Please note that applicants without permanent residence will not be considered for an interview, as the industry master doesn't qualify for a visa.

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Ringerike
På campus
Deltid
Høst 2024
Ringerike
På campus
Heltid
Høst 2024