info
Beate Drønnen og Pegah studerer Digitaliseringsledelse

Master i digitaliseringsledelse / MSc in Digital Transformation

Dette er et internasjonalt masterprogram for deg som har studert IT og informasjonsteknologi, og som nå ønsker å bli ekspert på hvordan vi best kan bruke ny teknologi til vår fordel.

Hvilken studieretning passer for deg?

 • Næringsmaster. Som deltager i Næringsmasterprogrammet jobber du 50% i en relevant stilling samtidig som du studerer 50% i en periode på tre år.
 • Ordinært tilbud. I det ordinære tilbudet studerer du heltid i en periode på to år.
Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Ringerike
På campus
Deltid
Høst 2024
Ringerike
På campus
Heltid
Høst 2024
Ringerike
På campus
Deltid
Ikke fastsatt
 

Hvorfor studere digitaliseringsledelse?

Med en master i digitaliseringsledelse blir du en brobygger mellom de som utvikler teknologi, og de som tar den i bruk. Det er ikke all ny teknologi som er like intuitiv og enkel å ta i bruk som en iPhone. Det er heller ikke alle som ønsker å ta i bruk ny teknologi, om det ikke føles riktig for dem. Mange hindringer kan dukke opp, og det er viktig å forstå hva som ligger bak.

Denne masteren gjør deg i stand til å forstå hvordan vi bruker teknologi i dag og hvordan vi kan påvirke utviklingen av ny teknologi.

Dette lærer du hos oss

Utviklingen av digitale prosesser og tjenester i offentlig og privat sektor går stadig raskere, og dette krever mer av oss som arbeidstakere. Det krever også mye av de som skal sørge for at teknologien tas i bruk.

Gjennom dette masterprogrammet vil du selvfølgelig lære mye om ny teknologi.

Du vil også lære om

 • digitalisering av organisasjoner og næringsliv
 • bruk og implementering av teknologi i ulike sammenhenger
 • strategiske analyser som må gjøres før viktige beslutninger tas
 • analyser rundt ledelse og bruk av informasjonssystemer
 • endringsledelse
 • å forstå prosessene som foregår rundt selve teknologien

Dette er noe av det som gjør denne utdanningen så spesiell og attraktiv. 

Vi vil gi deg solid kunnskap i den grunnleggende teorien, og du vil få studere vitenskapelige tradisjoner. Dette vil du bruke inn i de ulike emnene i studiet.

Siden studieprogrammet er på engelsk, vil du få et internasjonalt nettverk og du vil lære i et internasjonalt studiemiljø.

Studiet undervises på campus Ringerike, hvor studenter kan ta del i mange ulike studentaktiviteter, bli med i studentforeninger og fester på studentkroa.

Hva slags jobb får du?

Både offentlig sektor og privat næringsliv trenger mennesker med denne faglige kombinasjonen av teknologi og samfunnsforståelse.

Du kan jobbe med implementering av informasjonssystemer og bruk av teknologi i mange forskjellige bransjer og fagområder som helse, transport, forretningsrådgivning, produksjon, prosessindustri og olje- og gassindustrien.

Du kan søke jobber som

 • IT-konsulent
 • systemutvikler
 • prosjektleder
 • forretningsanalytiker
 • IT-rådgiver

Videre utdanningsmuligheter

Ønsker du å gå enda dypere, har du også mulighet til det. Studiet gjør deg rustet til å drive forskning og utviklingsarbeid innen fagområdet informasjonssystemer. Du kan også gå videre med en doktorgradsutdanning ved for eksempel Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Oslo, NTNU eller Universitetet i Agder.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Digitaliseringsledelse/Management Information Systems i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.