info
Student Elisabeth Salhus

Master i mikro- og nanosystemteknologi

Løs konkrete problemer, jobb tett med næringslivet og bli en ettertraktet kandidat som kan levere løsninger for fremtidens behov. Med en master i mikro- og nanosystemteknologi åpnes mange karrieredører for deg.

Velg studieformen som passer for deg

Du kan ta master i mikro- og nanosystemteknologi enten som ordinært heltidsstudium eller som en industrimaster, hvor du er ute i lønnet jobb samtidig som du studerer.  

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Deltid
Ikke fastsatt
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024

Sivilingeniør

Dette studiet kvalifiserer deg for tittelen sivilingeniør.

keyboard_backspace Dette er forskjellen på ingeniør og sivilingeniør

Hvorfor mikro- og nanosystemteknologi?

Masterprogrammet er enestående i norsk sammenheng, en spennende og praktisk orientert masterutdanning for deg som er ingeniør eller har en bachelorgrad innen teknologi.

Programmet er knyttet til Institutt for mikrosystemer, som er en av hjørnesteinene i den nasjonale satsingen innen mikro- og nanoteknologi (NorFab og NanoNetwork). Campus Vestfold ligger mellom Horten og Tønsberg hvor du finner topp moderne laboratorier og renromsfasiliteter til din disposisjon.

Vi samarbeider tett med arbeidslivet i regionen, og flere mikro- og nanoteknologibedrifter holder til i Forskningsparken på campus.

Master i mikro- og nanosystemteknologi vil åpne dørene til spennende jobber innen et mangfold av bransjer. Mikro- og nanoteknologi finner du i nær sagt alle fagfelt – elektronikk, medisin, romfart og petroleum er noen eksempler. Nettopp derfor er studiet tverrfaglig og inneholder elementer fra både elektronikk, mekanikk, fysikk, kjemi, matematikk, modellering og prosessering. Du vil lære hvordan komplette mikro- og nanosystemer designes, produseres og karakteriseres.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo. Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse. Les mer om studentlivet i Vestfold.

Hva slags jobb får du?

Etter endt utdannelse i mikro- og nanosystemteknologi, kan du jobbe i mangfoldet av mikro- og nanoteknologi, både i industrien, akademia og hos forskningsinstitusjoner.

I bedrifter som utvikler og produserer mikroelektronikk og mikro- og nanosystemer kan du jobbe med:

  • produktutvikling
  • utvikling av produksjonsteknologi
  • produksjonsledelse
  • kvalitetsstyring
  • prosjektledelse

Hos bedrifter som anvender mikro- og nanoteknologi kan du jobbe med:

  • forretningsutvikling
  • markedsføring og salg
  • prosjektledelse
  • forskning og utvikling
  • teknisk konsultasjon

NIFUs kandidatundersøkelse viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet 

I løpet av studiet får du besøke elektronikk- og mikroteknologibedrifter i nærområdet, og eksperter fra industrien er gjesteforelesere på utvalgte emner. 

Vi samarbeider tett med bedrifter og forskningsinstitusjoner regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Fagmiljøet til studieprogrammet har stor forskningsaktivitet, og masteroppgaver er ofte knyttet til et forskningsprosjekt eller gjøres i samarbeid med en bedrift.

God kopling til og mulighet for nettverking med industrien gjør at flere av studentene våre får tilbud om deltidsjobb underveis i studiet.

Videre utdanningsmuligheter

Etter endt masterutdanning, er du kvalifisert til å til å søke doktorgradsstudiet i teknologi ved USN. Du kan også søke doktorgradsstudier ved andre universiteter i Norge eller utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av mikro- og nanosystemteknologi i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.