• Aktuelt»
  • Nyhetsarkiv»
  • Klar tale til ministeren: – Jeg synes industrimaster er fantastisk

Klar tale til ministeren: – Jeg synes industrimaster er fantastisk

Geir Osmund Aamlid og Iselin Nybø om USN Industrimaster. Bli ingeniør på USN. Foto
Ministerprat: Systems Engineering-student Geir Osmund Aamlid fortalte statsråd Iselin Nybø om praksisen han får gjennom industrimasterprogrammet. (Foto: Stian Kristoffer Sande)

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) vil hente erfaringer fra praksisordningen ved USN Industriakademi sin praksisordning inn i ny stortingsmelding.

– At halve utdanningen består av høyst relevant praksis i en bedrift, er grunnen til hvorfor jeg synes industrimasterprogrammet er helt fantastisk.

Det fortalte industrimasterstudent Geir Osmund Aamlid til Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V), mens han viste henne rundt i lokalene til Benestad Solutions i Lier. 

27-åringen studerer Systems Engineering (SE) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), og har vært i praksis hos bedriften i tre måneder.

Denne dagen var det derimot Aamlid som hadde underviserrollen, og statsråden som var studenten. Hun ønsker nemlig å lære mer om hvordan studenter opplever tiden sin i praksis.

Se NRKs Dagsrevyinnslag fra statsrådbesøket hos Benestad og Industriakademiet (8:00 ut i sendingen). 

Geir Osmund Aamlid og Iselin Nybø om USN industrimaster. foto.

Stortingsmelding om praksis

– Vi vet at mange studenter i dag ikke synes praksisen de får er god nok. Samtidig er det mange bedrifter der ute som ikke helt ser hva de skal med studentenes kunnskap, uttaler Nybø.

Regjeringen har derfor varslet at de skal legge frem en stortingsmelding der de ser nærmere på hvordan høyere utdanningsinstitusjoner og virksomheter i arbeidslivet kan samarbeide tettere om konkrete tiltak knyttet til blant annet praksisopplæring.

– Vi ønsker å ta tak i denne utfordringen, og derfor synes jeg det er ekstra kjekt å komme ut hit og lære av samarbeidet mellom Benestad og USN. Det kjempenyttig for meg å høre hva utfordringene er, og ikke minst se hvordan man kan løse dem. Denne masterutdanningen er et godt eksempel på hvordan det er mulig å få til et bra samarbeid mellom utdanningsinstitusjonen og næringslivet. Vi tar med oss de gode eksemplene inn i arbeidet med stortingsmeldingen. 

Aamlid, som fra tidligere har maskiningeniør-utdanning, sier han kjenner seg igjen i statsrådens uttalelse.

– Jeg savnet veldig å ha flere praktiske oppgaver da jeg studerte til maskiningeniør. Gjennom industrimasteren får jeg derimot en unik mulighet til å jobbe med praktiske oppgaver og reelle problemstillinger som jeg vil møte senere i arbeidslivet. En av de første oppgavene jeg fikk hos Benestad var å lage prosedyrer, som i stor grad baserer seg på rammeverket i SE. Så til og med oppgavene hos praksisbedriften går i mitt tilfelle hånd-i-hånd med studiene.

Geir Osmund Aamli ved USN, Bjørn Simen Ljønes og Iselin Nybø på besøk hos Benestad. foto.

Utveksler kunnskap

Aamlid forteller at han trives godt med å være i praksis hos Benestad, mye på grunn av at utvikling og produksjon skjer på samme sted.

– Det gir et bredt spekter av arbeidsoppgaver fordelt på få ansatte, noe som krever at jeg også lærer om fagdisipliner jeg kunne lite om fra før, spesielt innenfor elektronikk. Ettersom SE handler om å binde sammen tverrfaglige disipliner for å utvikle systemer, ser jeg på dette som en stor fordel.

Bjørn Simen Ljønes, produktsjef i Benestad, fortalte statsråden at de også nyter godt av å ha industrimasterstudenten hos seg.

– Når Geir er i praksis hos oss får han innsyn i hvordan vi jobber, og disse erfaringene tar han med seg tilbake til klasserommet og arbeider videre med. Hans arbeid ender til slutt opp som konkrete tilbakemeldinger på hvordan vi kan jobbe bedre.

Ljønes er ikke i tvil om at begge parter vinner på samarbeidet.

– Det som er flott er at utvekslingen av kunnskap går begge veier. Han lærer av oss, og samtidig lærer vi mye av ham.

Silja Merete Sverreson fra USN Industriakademi. foto.

To nye industrimasterprogram på trappene

USN Industriakademi har i dag tre ulike masterprogram innen henholdsvis Industrial IT and Automation, Mikro- og nanosystemteknologi samt Systems Engineering. Til studieåret 2019/20 vil du også få mulighet til å søke på ytterligere to industrimastere, innen optometri og maritim ledelse.

– Industrimasterprogrammet i Systems Engineering har USN 12 års erfaring med, og dette er modellen for de nye industrimasterprogrammene som etableres nå, forteller Silja Merete Sverreson, prosjektleder for USN Industriakademi.

Foruten fordelen det gir å få verdifull arbeidserfaring gjennom praksis i en bedrift, får industrimasterstudenter også lønn for arbeidet. Undervisningen er erfaringsbasert, og studentene tar med seg virkelige caser fra sin arbeidsplass inn i klasserommet og diskuterer. 

På industriakademiets nettsider kan du lese mer om studieprogrammene og bedriftene du kan jobbe hos.

USN Industriakademi og Industrimaster

USN Industriakademi er en ordning ved Universitetet i Sørøst-Norge, opprettet for å sikre at arbeidslivet får levert godt kvalifiserte kandidater. 

Dette gjøres ved at studenter tar et masterprogram som kalles industri- eller næringsmaster – avhengig av fagområdet for programmet. Masterutdanningen kjennetegnes ved at den utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien eller næringen det utdannes for. Det vil si at studentene studerer 50 prosent, og jobber 50 prosent i relevant bedrift.

Masterstudentene blir valgt ut etter intervjuer med bedriftene, og ansettes i en 3-års midlertidig stilling, som innebærer at de jobber som en ordinær ansatt og mottar lønn. 

Benestad Solutions

Benestad er en produsent av penetrator- og konnektorsystemer, og leverer produkter til aktørene innenfor subsea olje- og gassindustrien og forsvarsindustrien.