info

Master i regnskap og revisjon – Næringsmaster

Ta en master i regnskap og revisjon, med lønn i studietiden! Denne næringsmasteren kombinerer 50% jobb med mastergrad over tre år.

Velg studiested

Vår næringsmaster i regnskap og revisjon vil bli tilbudt hvert år. Vi veksler mellom å ta opp studenter på våre to campuser på Ringerike (Hønefoss) og i Vestfold (Horten).

Du vil ta alle de obligatoriske emnene på den campusen hvor du er tatt opp. Instituttene vil sørge for robust faglig tilstedeværelse av vitenskapelige ansatte, ved gjennomføring av de enkelte emnene på den aktuelle campusen.

Studiet er samlingsbasert.

Avhengig av hvilken kombinasjon av valgemner du velger, må du regne med noe reising mellom campusene.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Ringerike
På campus
Deltid
Høst 2025
Vestfold
På campus
Deltid
Høst 2024

Hvorfor master i regnskap og revisjon?

Enten du allerede er i jobb eller er ferdig med en bachelor, vil denne masteren være et godt valg. Du får solid og oppdatert kunnskap gjennom den spesielle vekslingen mellom jobb og utdanning. I studiet vil du tilegne deg gode og avanserte fagkunnskaper innen regnskap, revisjon, bærekraftsrapportering, skatt og foretaksrett. Masterstudiet i regnskap og revisjon gjennomføres i henhold til gjeldende utdanningskrav for statsautorisert revisor og bærekraftsrevisor.

Hva slags jobb får du?

Master i regnskap og revisjon er først og fremst tiltenkt deg som søker en karriere i revisjons- og regnskapsførerbransjen. Studiet oppfyller utdanningskravet for titlene statsautorisert revisor, bærekraftsrevisor og statsautorisert regnskapsfører. 

Det er mange gode grunner til å bli revisor. Klikk her for å lese hva Revisorforeningen mener

Benjamin får lønn og arbeidserfaring mens han tar regnskapsmaster

Benjamin From har allerede ansvar for egne kunder i det internasjonale selskapet BDO, mens han tar næringsmaster i regnskap og revisjon. Studiet er tilpasset arbeidshverdagen.

Kontakt med arbeidslivet

Du er ansatt 50% i et regnskapsførerforetak eller revisjonsselskap parallelt med studiene. Dermed får du uvurderlig erfaring, lønn for utført arbeid og et nettverk som vil være der når du er ferdig med studiet. Du får muligheten til å jobbe med det du faktisk studerer, og du blir rustet til å møte behovene i bransjen.

Våre partnerbedrifter

De fem store revisjonsselskapene

Andre revisjonsselskap:

Regnskapsførerforetak

Dette lærer du på master i regnskap og revisjon

Master i regnskap og revisjon er både en teoretisk og profesjonsrettet utdanning.

Studiet gir deg kompetanse og ferdigheter som er særlig relevant for revisors og regnskapsførers profesjonsutøvelse. Det gir en avansert og spesialisert innsikt i finansregnskap, revisjon, verdsettelse, skatterett og foretaksrett. Mye av profesjonsutøvelsen bygger på en kombinasjon av etterfølgelse av rettsregler og bruk av økonomifaglig kompetanse. Denne tverrfagligheten mellom juss og bedriftsøkonomi preger studiet.

Både revisorer og regnskapsførere vil fremover være involvert i bedrifters bærekraftsarbeid. Studiet gir introduksjon i bærekraftsarbeid og avansert fagkunnskap innen bærekraftsrapportering.

Digitalisering påvirker både regnskap og revisjon i stor grad. Studiet hjelper deg som student til å kunne forholde deg kritisk til innsamling, gjennomføring, tolkning og bruk av dataanalyser.

I tillegg til faglig dybde innen regnskap og revisjon, gir studiet deg bred kompetanse i mer generelle bedriftsøkonomiske eller ledelsesorienterte fag.

Valgemner

(Med forbehold om endringer):

Område

Emner

Semester Campus

Data Analytics

Vår

Høst

Høst

Ringerike

Ledelse og innovasjon

Høst

Vestfold

Økonomi og virksomhetsstyring

Høst

Høst

Høst

Vår

Ringerike

 

 

Digitalisering

Høst

Vår

Vestfold

IT og digitalisering

Høst

Høst

Vår

Vestfold

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kvalifiserer til opptak på relevante ph.d.-programmer i Norge og i utlandet.

Søkere med mastergrad

Søkere som allerede har oppnådd mastergrad, for eksempel master i økonomi og ledelse og master i økonomi og administrasjon, vil etter søknad kunne få innpass for inntil 60 studiepoeng, herunder avlagt masteroppgave. Innpass for masteroppgaven betinger at tema i masteroppgaven er innenfor relevante fagområder i forhold til regnskap og revisjon. Med innpass på 60 studiepoeng vil studiet i regnskap og revisjon kunne gjennomføres på 1 1/2 år.  Søkere som ønsker innpass søker ordinært, men krysser av for tidligere oppnådd mastergrad i nettskjemaet som skal fylles ut, se under opptakskrav.  

Skaff deg internasjonal erfaring