Språkkrav i norsk og engelsk

Det er krav om dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk på studier og emner som har norsk som undervisningsspråk, samt egne krav til engelsk for studieprogram og emner som undervises på engelsk.

Norskspråklige studier

Alle søkere med utenlandsk utdanning må oppfylle kravet til engelsk i GSU-listen i henhold til Forskrift om opptak til høgre utdanning § 2-2.

Du kan dekke språkkravet i norsk på et av følgende vis:

Fag, test eller eksamen Karakter
Studiekompetansefaget norsk eller norsk som andrespråk (norsk videregående skole) Fullført og bestått

Studiekompetansefaget norsk dekket med nordisk videregående skole:

  • Dansk A muntlig og skriftlig
  • Svenska A og B/1, 2 og 3
  • Svensk på avgångsbetyg/Lukion päästötodistus eller studentexamen/Ylioppilastutkintotodistus
  • 20 fein i islandsk hvordav 10 fein må være på nivå 3, samt minst 5 fein i dansk, norsk eller svensk/15 einingar i islands eller 9 einingar i islandsk og 6 einingar i dansk, norsk eller svensk
Fullført og bestått
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten) Bestått (nåværende test)/450 poeng (fra før 2009)
Trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene Fullført og bestått
Høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter Fullført og bestått
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge/Vox B2 på alle delprøver
Norskspråklige lærer- og sykepleieutdanninger
Skal du få opptak til en sykepleierutdanning eller en grunnskolelærer-, faglærer- eller lektorutdanning er det ekstra krav til norsk og du må du oppfylle ett av følgende krav:
Fag, test eller eksamen Karakter
Studiekompetansefaget norsk eller norsk som andre språk (fra norsk videregående skole) 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene, både standpunkt og eksamen)

Studiekompetansefaget norsk dekket med nordisk videregående skole:

  • Dansk A muntlig og skriftlig
  • Svenska A og B/1, 2 og 3
  • Svensk på avgångsbetyg/Lukion päästötodistus eller studentexamen/Ylioppilastutkintotodistus
  • 20 fein i islandsk hvordav 10 fein må være på nivå 3, samt minst 5 fein i dansk, norsk eller svensk/15 einingar i islands eller 9 einingar i islandsk og 6 einingar i dansk, norsk eller svensk

Danmark: Kar. 04 eller bedre/07 eller bedre

Sverige: kar. 3 eller bedre/kar. VG i Svenska B

Finland: kar. 7 på Lukion päästotodistus/Minst kar. Lubenter approbatur på Ylioppilastutkintotodistus

Island: Kar. 7 eller bedre i gjennomsnitt

 

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig og muntlig (Bergenstesten) Bestått (nåværende test)/450 poeng (fra før 2009)
Trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene C/3.0 eller bedre
Høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter C/3.0 eller bedre
Norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge/Vox B2 på alle delprøver
Engelskspråklige studier og emner
Alle engelskspråklige studier og emner har høyere krav til engelsk enn studier som undervises på norsk.