Student Nirajan Raut

Master of Science – IT og automatisering (industrimaster)

Porsgrunn - Deltid

Vår industrimaster utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med industrien. Du studerer femti prosent og jobber femti prosent med lønn i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet og fersk kunnskap tilbake til bedriften!

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Industrimaster
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 7110
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall studieplasser: 15
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hva er industrimaster

Vår industrimaster utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien vi utdanner for. Du vil studere femti prosent og jobbe femti prosent i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet, og bring ny kunnskap tilbake til bedriften! Studiene tilpasses arbeidssituasjonen i bedriften og du kan følge fagene online. I tillegg vil det være korte samlinger med erfaringsutveksling fra de ulike arbeidsplassene, pluss laboratorie-øvelser på campus. Vi har stor forskningsaktivitet og har hele tiden et tett samarbeid med ulike partnere knyttet til forskning. Vi har et nært samarbeid med industrien om prosjekt- og hovedoppgaver.

Kjell Arne og Ruben tar lønnet industrimaster i Industrial IT and Automation hos GKN Aerospace. Foto

Partnerbedrifter

Vi samarbeider med en rekke bedrifter. Disse mottar informasjon om søkerne fra oss og velger om de vil invitere til intervjuer og starte en rekrutteringsprosess. Dersom det blir match mellom kvalifisert student og bedrift, kan studenten starte studier og samtidig jobbe i halv stilling i partnerbedriften fra midten av august og i tre år.

Partnerbedrifter for IT og automasjon

Sivilingeniør

Dette studiet kvalifiserer deg for tittelen sivilingeniør.

keyboard_backspace Dette er forskjellen på ingeniør og sivilingeniør

Hvorfor IT og automatisering?

Teknologien blir stadig mer automatisert, industriprosesser er i endring og arbeidslivet trenger høykompetente ingeniører med spisskompetanse.

Med en master i IT og automatisering får du en ettertraktet utdanning som kan brukes i mange bransjer. Arbeidsfeltet spenner vidt fra kybernetikk, modellering og data science til programvareutvikling.

Du møter et sterkt fagmiljø og et internasjonalt studiemiljø. Du får trening i å jobbe på tvers av kulturelle forskjeller slik som det ofte er i industrien.

Hva slags jobb får du?

Sivilingeniørutdanning i IT og automatisering åpner flere karriereveier for deg. Du kan jobbe i både privat og offentlig sektor med blant annet utvikling av avanserte styresystemer, programvare og bruk av maskinlæring for ulike applikasjoner.

Eksempler på arbeidsfelt:

 • Industriell produksjon
 • Prosessindustri
 • Energisystemer
 • Fartøystyring
 • Byggautomatisering
 • Olje- og gassindustri
 • Programvareutvikling

Kontakt med arbeidslivet

I campusstudiet brukes næringslivet på ulike måter. Vi har gjesteforelesere fra aktuelle samarbeidspartnere og det gjennomføres bedriftsbesøk til utvalgte bedrifter i nærområdet. Vi har stor forskningsaktivitet i tett samarbeid med ulike partnere.

Industrimasterprogrammet tilbyr en unik kobling mellom arbeidsliv og akademia. Konkrete problemstillinger fra arbeidslivet komibert med ulike metoder for å løse disse kan motivere til dypere læring i de ulike emnene. Industrimasterprogrammet IT og automatisering (IA) har avtale om bedriftsplass med flere samarbeidsbedrifter.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter, i tillegg tilbyr flere av våre kontakter sommerjobber til studenter.

Dette lærer du

Studiet gir deg bred kunnskap om overvåking, styring og optimalisering av mange typer tekniske og industrielle systemer basert på kybernetiske metoder og datateknikk.

Du vil lære å utvikle og anvende mekanistiske (fysikkbaserte) og statistiske matematiske modeller for overvåking og styring.

Du vil lære å innhente måledata fra sensorer, lagre disse i prosessdatabaser og programmere algoritmer for analyse av måledata og beregning av styresignaler.

Sentrale programmeringsverktøy er MATLAB, Python, LabVIEW og ulike objektorienterte kodespråk. Studiet gir en innføring i nye teknologier, som IoT (Internet Of Things) og Industri 4.0, og fokuserer på åpne standarder.

Studiet undervises på engelsk, du jobber tett med industrien om prosjekt- og hovedoppgaver og lærer mer om: 

 • Sensorer og målesystemer
 • Dataanalyse
 • Programdesign og programmering
 • Systemdesign
 • Automatiseringssystemer
 • Matematisk modellering og simulering
 • Reguleringsalgoritmer
 • Avansert regulering, inkludert modellbasert prediktiv regulering (MPC)

 

Studiet undervises på campus Porsgrunn, der du kan ta del i et aktivt og engasjerende studentmiljø. Les mer om livet som student i Porsgrunn:

– Det beste med campus Porsgrunn er det sosiale samholdet mellom studentene. Her blir du del av en stor studentgruppe som er flink til å sosialisere seg på tvers av studieretningene

Porsgrunn-student Matilde Eggerud Roberg

Videre utdanningsmuligheter

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier ved USN, i Norge og i utlandet. Se oversikt over USNs doktorgradsprogrammer her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av IT og automatisering i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelor i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan, innen elektrofag, mekatronikk eller datafag (lignende programmer kan også vurderes).

For alle søkere, kreves også følgende: 

 • Minst 25 studiepoeng i matematikk
 • Minst 5 studiepoeng i statistikk
 • Minst 7,5 studiepoeng i fysikk
 • Minst 5 studiepoeng i programmeringsspråk
 • Minst 5 studiepoeng i elektrisitetslære
 • Karaktersnitt på minst C eller bedre 
 • Du må oppfylle språkkravene i engelsk
 • Søkere må være tilbudt en jobb i en relevant bedrift som passer inn i industrimasterprogrammet. USN skaffer bedriftsplasser gjennom sine partnerbedrifter. Du kan også søke med egen arbeidsplass, men for å få opptak må bedriften du jobber for inngå partneravtale med USN.

Dokumentasjonskrav for opptak til industrimaster

 • Du må laste opp vitnemål og karakterutskrift til søknadsweb (selv om du er student ved USN), slik at vi kan sende dokumentene dine videre til våre samarbeidspartnere før intervjurundene
 • CV lastes opp på søknadsweb
 • Du må også fylle ut dette nettskjemaet

Annen viktig informasjon

 • Søkere som er faglig kvalifisert, vil få tilsendt lenke til å gjennomføre et asynkront videointervju. Der vil man bli stilt spørsmål om følgende kompetanser: 
  • Motivasjon
  • Personlige egenskaper
  • Ambisjoner

Det stilles ett spørsmål til hver kompetanse (totalt 3 spørsmål), og det gis mellom 1-1,5 minutt på å svare på hvert spørsmål. Det er forventet at søkere skal kunne fortelle noe om sin motivasjon, sine personlige egenskaper og ambisjoner. 

De mest egnede søkerne blir etter dette innkalt til å gjennomføre intervjurunder eller annen rekrutteringsprosess med aktuelle bedrifter. 
 

 • Søkere uten oppholdstillatelse som gir grunnlag for varig opphold, vil ikke bli innkalt til intervju. Dette er grunnet i at studiet ikke gir visum/Please note that applicants without permanent residence permit will not be considered for an interview, as the industry master doesn't qualify for a visa. 

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024