Student Nirajan Raut

Master of Science – IT og automatisering

Porsgrunn - Deltid

Hvilke muligheter finnes innen kybernetikk? Hvordan utnytter vi informasjon fra fysiske systemer i et datasystem? Bli ekspert i IT og automatisering og få en ettertraktet og anvendbar utdanning som sivilingeniør.

 • Søknadsfrist: 15.04.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Søkekode: 7137
 • Antall semester: 8
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall studieplasser: 20
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Nett- og samlingsbasert master

Studiet gjennomføres på deltid over 4 år. Vi forsøker å gjøre studiet mest mulig likt som på campus. Som nettstudent følger du videoopptak av forelesninger eller forhåndsproduserte tematiske videoer på nettet. På den måten kan du selv bestemme når du vil studere, og studiet egner seg godt til å kombineres med jobb.

Undervisningsplan, øvinger, løsninger og supplerende litteratur er tilgjengelig på nettet. Veiledningene er nettbaserte, og foregår via epost eller webkonferanseverktøy. Etter hvert semester har vi en samling hvor du får mulighet til å delta i laboratoriearbeid. Du kan gjøre øvinger og prosjekter individuelt eller i samarbeid med andre. Vil du ta hovedoppgaven i utlandet? Det kan du gjøre!

Som nettstudent har du muligheten for å få avviklet din eksamen ved andre høgskoler og universiteter i Norge. Søknadsfrist og kostnader ved ekstern eksamen reguleres av Forskrift om eksamen og studier ved USN.

Gjennomsnittlig arbeidsbelastning for nettstudenter er 50%. Erfaringsmessig er det svært arbeidskrevende å jobbe i 100% stilling samtidig som man gjennomfører nettmasterprogrammet. Vi anbefaler derfor online-studenter å gå ned i redusert stilling mens studiene på går.

student foran modell for it og automatisering

Sivilingeniør

Dette studiet kvalifiserer deg for tittelen sivilingeniør.

keyboard_backspace Dette er forskjellen på ingeniør og sivilingeniør

Hvorfor IT og automatisering?

Teknologien blir stadig mer automatisert, industriprosesser er i endring og arbeidslivet trenger høykompetente ingeniører med spisskompetanse.

Med en master i IT og automatisering får du en ettertraktet utdanning som kan brukes i mange bransjer. Arbeidsfeltet spenner vidt fra kybernetikk, modellering og data science til programvareutvikling.

Du møter et sterkt fagmiljø og et internasjonalt studiemiljø. Du får trening i å jobbe på tvers av kulturelle forskjeller slik som det ofte er i industrien.

Hva slags jobb får du?

Sivilingeniørutdanning i IT og automatisering åpner flere karriereveier for deg. Du kan jobbe i både privat og offentlig sektor med blant annet utvikling av avanserte styresystemer, programvare og bruk av maskinlæring for ulike applikasjoner.

Eksempler på arbeidsfelt:

 • Industriell produksjon
 • Prosessindustri
 • Energisystemer
 • Fartøystyring
 • Byggautomatisering
 • Olje- og gassindustri
 • Programvareutvikling

Kontakt med arbeidslivet

I campusstudiet brukes næringslivet på ulike måter. Vi har gjesteforelesere fra aktuelle samarbeidspartnere og det gjennomføres bedriftsbesøk til utvalgte bedrifter i nærområdet. Vi har stor forskningsaktivitet i tett samarbeid med ulike partnere.

Industrimasterprogrammet tilbyr en unik kobling mellom arbeidsliv og akademia. Konkrete problemstillinger fra arbeidslivet komibert med ulike metoder for å løse disse kan motivere til dypere læring i de ulike emnene. Industrimasterprogrammet IT og automatisering (IA) har avtale om bedriftsplass med flere samarbeidsbedrifter.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter, i tillegg tilbyr flere av våre kontakter sommerjobber til studenter.

Dette lærer du

Studiet gir deg bred kunnskap om overvåking, styring og optimalisering av mange typer tekniske og industrielle systemer basert på kybernetiske metoder og datateknikk.

Du vil lære å utvikle og anvende mekanistiske (fysikkbaserte) og statistiske matematiske modeller for overvåking og styring.

Du vil lære å innhente måledata fra sensorer, lagre disse i prosessdatabaser og programmere algoritmer for analyse av måledata og beregning av styresignaler.

Sentrale programmeringsverktøy er MATLAB, Python, LabVIEW og ulike objektorienterte kodespråk. Studiet gir en innføring i nye teknologier, som IoT (Internet Of Things) og Industri 4.0, og fokuserer på åpne standarder.

Studiet undervises på engelsk, du jobber tett med industrien om prosjekt- og hovedoppgaver og lærer mer om: 

 • Sensorer og målesystemer
 • Dataanalyse
 • Programdesign og programmering
 • Systemdesign
 • Automatiseringssystemer
 • Matematisk modellering og simulering
 • Reguleringsalgoritmer
 • Avansert regulering, inkludert modellbasert prediktiv regulering (MPC)

 

Studiet undervises på campus Porsgrunn, der du kan ta del i et aktivt og engasjerende studentmiljø. Les mer om livet som student i Porsgrunn:

– Det beste med campus Porsgrunn er det sosiale samholdet mellom studentene. Her blir du del av en stor studentgruppe som er flink til å sosialisere seg på tvers av studieretningene

Porsgrunn-student Matilde Eggerud Roberg

Videre utdanningsmuligheter

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier ved USN, i Norge og i utlandet. Se oversikt over USNs doktorgradsprogrammer her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av IT og automatisering i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelor i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan, innen elektrofag, mekatronikk eller datafag (lignende programmer kan også vurderes). 

For alle søkere, kreves også følgende: 

 • Minst 25 studiepoeng i matematikk
 • Minst 5 studiepoeng i statistikk
 • Minst 7,5 studiepoeng i fysikk
 • Minst 5 studiepoeng i programmeringsspråk
 • Minst 5 studiepoeng i elektrisitetslære
 • Karaktersnitt på minst C eller bedre
 • Du må oppfylle språkkravene i engelsk
   

Dersom du har fullført grunnutdanning, men mangler tilstrekkelig matematikk, kan du få betinget opptak etter forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud