info
Student Emmy Kristine Rustad

Master of Science i prosessteknologi

Vil du være med og utvikle mer effektive produksjonsprosesser? Har du lyst til å lære mer om hvordan vi kan utnytte bærekraftige energikilder? Med en mastergrad i prosessteknologi blir du ekspert på design og drift av renere og mer energieffektive prosessanlegg.

Dine studiemuligheter

Dette studiet kan du ta ved campus Porsgrunn, enten på heltid eller som et nettbasert deltidsstudium.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Deltid
Høst 2024
 

Sivilingeniør

Dette studiet kvalifiserer deg for tittelen sivilingeniør.

keyboard_backspace Dette er forskjellen på ingeniør og sivilingeniør

Hvorfor master i prosessteknologi?

Masterstudiet i prosessteknologi (sivilingeniør) gir deg kompetansen du trenger for å jobbe med design og drift av prosesser og prosessanlegg, og for å være med på å forme verdens energiforbruk.

I Porsgrunn studerer du midt i et teknologisk smørøye med Herøya Industripark som en av universitetets samarbeidspartnere. Prosessindustrien dominerer med Yara og Ineos som byens største industriarbeidsgivere. 

Hos oss møter du et sterkt fagmiljø og et internasjonalt studiemiljø. Du får trening i å jobbe på tvers av kulturelle forskjeller slik det ofte er i industrien. Du får også jobbe med eksperimentelt utstyr, avanserte matematiske modeller og kraftige datamaskiner.

Hva slags jobb får du?

Du kan jobbe både landbasert og offshore. Du kan delta i utforming eller drift av industrielle prosessanlegg og er kvalifisert til å jobbe med prosessikkerhet, energiproduksjon, administrasjon og distribusjon.

Uansett hva du velger, vil du ha en sivilingeniørutdanning som arbeidslivet har bruk for.

Kontakt med arbeidslivet

Du er tett på arbeidslivet under hele studiet. Både gjennom gjesteforelesere fra samarbeidspartnere og gjennom besøk til utvalgte bedrifter i nærområdet.

Du er også delaktig i universitetets forskningsaktiviteter og samarbeider med en bedrift under gjennomføring av hovedoppgaven. 

Karrieredager arrangeres årlig på campus, en svært attraktiv møteplass mellom studentene og regionens nærings- og arbeidsliv. Her har du mulighet til å vise deg frem for potensielle arbeidsgivere.

Dette lærer du

Studiet undervises på engelsk og du lærer mer om:  

  • Prosessutstyr
  • Masse- og varmeoverføring
  • Anvendt termodynamikk
  • Strømning
  • Modellering og simulering
  • Prosessregulering
  • Prosjektledelse
  • Kostnadsestimering

Studiet undervises på campus Porsgrunn, der du kan ta del i et aktivt og engasjerende studentmiljø. Du kan også ta studiet som nettstudent. Les mer om livet som student i Porsgrunn:

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført mastergrad har du kompetansen du trenger for å forske på prosessteknologi. Mastergraden kvalifiserer til doktorgradsstudier i både inn- og utland.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Process Technology i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.