info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Master of Science in Energy and Environmental Technology

Vil du være med på å utvikle renere og mer effektive produksjons- og renseprosesser? Vil du lære hvordan vi kan ta i bruk fornybare energikilder? Som sivilingeniør (master) i Energy and Environmental Technology kan du være med på å endre fremtiden i en mer bærekraftig retning.

Velg studieretningen som passer for deg

Denne masteren har to ulike studieretninger:

 • Hydrogenteknologi ser spesielt på den viktige rollen hydrogen har i det grønne skiftet.
 • Miljøteknologi fokuserer på miljøvennlig energiproduksjon og hvordan vi kan unngå av forurensning av luft og vann.

Du kan også velge å ta studiet som et heltidsstudium eller nettbasert studium over fire år.

Dette lærer du

Studiet i Energy and Environmental Technology gir deg ferdigheter og spesialisert kunnskap innen:

 • Hydrogenteknologi eller miljøbioteknologi
 • Vannrensing
 • Gassrensing
 • Energioptimalisering
 • Alternative energisystemer eller livsløpsanalyse
 • Masse- og varmeoverføring
 • Anvendt termodynamikk
 • Modellering og simulering
 • Prosessikkerhet og forbrenning
 • Prosessregulering
 • Prosjektledelse
 • Kostnadsestimering
 • Forskning