Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse om studiekvalitet som kommer fra  Kunnskapsdepartementet hvert år, og den gjør det enkelt å sammenligne studentenes opplevelse på studiet de går på.

I årets undersøkelse kommer det blant annet frem at landets mest fornøyde ingeniørstudenter studerer konstruksjonsteknikk, som er en av studieretningene til å bli maskiningeniør ved USN.

Her gir studentene i snitt 4,6 poeng på en skala fra 1 til 5 på spørsmålet om overordnet tilfredshet med studiet. Det er høyest blant alle ingeniørstudenter i hele landet.

– Relevant og tett på arbeidslivet

Emil Berg Hovdenak og Anja Brenden Bakken går bachelor i maskiningeniør på campus Porsgrunn. De er fornøyde med undervisningen, studentmiljøt og at studiet er tett på arbeidslivet. 

– Jeg er veldig fornøyd med at det er så relevant det vi lærer. Jeg føler at vi jobber mye med det vi får bruk for i fremtiden, forteller Emil.

Anja er på sin side fornøyd med at foreleserne har så tett tilnytning til arbeidslivet:

– Vi er heldig med at de fleste av foreleserne faktisk har jobbet som maskiningeniører, og har koblinger til firmaer og tidligere arbeidsplasser som de forteller oss om.

Hun forteller også at de faglig ansvarlige gjør undervisningen engasjerende:

– Foreleserne får studentene med seg, engasjere oss i utregninger og er veldig positive. De er  enkle å gå til, og svarer kjapt på alt vi spør om, både på e-post og andre steder.

Ingeniørstudier kan være utfordrende, og det er mye du skal lære innenfor alt fra mekanikk til kjemi. Derfor er Emil spesielt fornøyd med hvordan foreleserne faktisk var villig til å tilpasse undervisningsopplegget da studentene ytret ønske om mer undervisning i ett bestemt fag.

– Vi ba læreren om få en time ekstra undervisning i et fag fordi vi følte at vi trengte det, og det fikk vi, forklarer han.

Emil er også svært fornøyd med klassemiljøet, og trekker spesielt frem at de er en ganske liten klasse, og at det er enkelt å jobbe sammen med medstudentene.

– Vi har også hatt noen gode studentassistenter som hjelper til med oppgaveløsning i øvingstimer. Det har vært fint fordi vi lærer mye av det, men også fordi vi blir kjent med de som går i klassen over oss.

USN tilbyr en rekke ulike ingeniørutdanninger

De ulike ingeniørutdanningene ved USN gir deg mulighet til å jobbe med mye forskjellig. Felles for dem alle er at de lar deg løse tekniske utfordringer og bidrar til å skape og designe innovative løsninger.

Ikke minst gjennomføres ingeniørutdanningene i tett samarbeid med det lokale næringslivet, og studiene har praksisperioder med utplassering hos små og mellomstore bedrifter til industrigiganter som for eksempel Kongsberg Gruppen og Aker Solutions.

Ingeniørstudier gir deg utallige muligheter til å bestemme din egen karrierevei, og du kan finne spennende muligheter i en rekke ulike bransjer over hele verden.

På bachelornivå kan du velge mellom disse utdanningene

På masternivå kan du velge mellom disse utdanningene

Det går fint an å jobbe som ingeniør etter en treårig bachelorutdanning, men du kan også fortsette med masterutdanning innenfor en rekke ulike fag.

Blant masterprogrammene gir seks av dem rett til å bruke tittelen sivilingeniør, og disse er merket med stjerne.

 

Portrett av Melissa.

Praksis i studiet ga Melissa lederjobb som ingeniør

Gjør som Melissa – start karrieren i studietiden. Praksis i studiet ga henne lederjobb.