info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Master of Science in Electrical Power Engineering

Bli en ekspert i vannkraft og kraftforsyning. Utforsk teknologien bak bærekraftige energiløsninger. Dette studiet gir deg ingeniørkunnskapene verden trenger

Velg studieretningen som passer for deg

Du kan ta master i Electrical Power Engineering enten som ordinært heltidsstudium eller som en industrimaster, hvor du vil være ute i lønnet praksis samtidig som du studerer.  

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024

Sivilingeniør

Dette studiet kvalifiserer deg for tittelen sivilingeniør.

keyboard_backspace Dette er forskjellen på ingeniør og sivilingeniør

Hvorfor master i Electrical Power Engineering?

Elektrisitet blir en viktigere og viktigere energitype. Derfor trengs det ingeniører med kompetansen du får i denne masteren. 

Vårt masterstudium i Electrical Power Engineering er forankret i vannkraft. Vannkraft er vår mest effektive form for fornybar energi. Vannkraft er også lett å regulere, noe som betyr at samfunnsverdien av vannkraft er høyere enn mange andre kraftkilder.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Hva slags jobb får du?

Betydelige utfordringer har oppstått i videreutvikling av kraftsystemet i Norge og andre steder. Det skyldes at større mengder uregulert produksjon blir innført. Uregulert produksjon kan være små annlegg for vannkraft, vind og sol.

Med en mastergrad i Electrical Power Engineering (sivilingeniør) kan du jobbe med kraftproduksjon, kraft-overføring og fordeling.

Du kan jobbe i større industriforetak, hos leverandørindustri for elektroutstyr og som rådgivende ingeniør.

NIFUs kandidatundersøkelse viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og tett kontakt med næringslivet i regionen. I campusstudiet brukes næringslivet på ulike måter. Vi har gjesteforelesere fra aktuelle samarbeidspartnere og det gjennomføres bedriftsbesøk til utvalgte bedrifter i nærområdet. Vi har stor forskningsaktivitet i tett samarbeid med ulike partnere. Prosjektoppgaver og masteroppgaver fås fra de aktuelle selskapene vi har tett kontakt med.

Industrimasterprogrammet tilbyr en unik kobling mellom arbeidsliv og akademia. Konkrete problemstillinger fra arbeidslivet komibert med ulike metoder for å løse disse kan motivere til dypere læring i de ulike emnene. Industrimasterprogrammet Electrical Power Engineering (EPE) har avtale om bedriftsplass med en rekke relevante samarbeidsbedrifter.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter, i tillegg tilbyr flere av våre kontakter sommerjobber til studenter.

Dette lærer du 

De ulike emnene i masterstudiet i Electrical Power Engineering vil samlet gi en god innsikt i hvordan elektriske anlegg og systemer er bygget opp, og hvordan de driftes. Også nødvendige dimensjonerende krav til utstyr og kvalitetskrav (spenningskvalitet) i allmenn elforsyning inngår i studiet.

Sentrale emner innenfor reguleringsteknikken som benyttes for å opprettholde sikker drift av kraftsystemet og for å kunne levere den kvalitet til elforsyning som kreves er viktig. Det faglige innholdet er balansert slik at kandidatene er i stand til å jobbe med både drift og rehabilitering/fornying av eksisterende anlegg, og i utvikling av Smart Grid, slik at virksomhet skal skje på «en samfunnsmessig rasjonell måte».

Studieprogrammet i Electrical Power Engineering undervises på engelsk. Undervisningen veksler mellom forelesninger, veiledninger, øvinger, prosjektarbeid, laboratorie-arbeid og selvstudium.

Videre utdanningsmuligheter

Vil du fortsette studiene innen elkraftteknikk? Med mastergraden i Electrical Power Engineering er du kvalifisert for undervisning og doktorgradsstudier ved USN og andre universiteter i Norge og utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Electrical Power Engineering i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Velg studieretningen som passer for deg

Du kan ta master i Electrical Power Engineering enten som ordinært heltidsstudium eller som en industrimaster, hvor du vil være ute i lønnet praksis samtidig som du studerer.  

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024