E-businessteknologi og cybersikkerhet

Master i e-businessteknologi og cybersikkerhet

Vestfold - Heltid

Masterstudiet i e-businessteknologi og cybersikkerhet gir deg en unik kombinasjon av forretningsforståelse og teknisk kompetanse for effektiv og ansvarlig digitalisering i alle sektorer.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 7116
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 4
 • Antall studieplasser: 20
studenter cybersikkerhet

Hva er e-business?

E-business er forkortelse for electronic business, på norsk e-virksomhet eller elektronisk virksomhet, og handler om nettbaserte forretningsprosesser. Begrepet ligner på netthandel og e-handel (e-commerce), men omfatter mer enn nettbaserte kjøps- og salgstransaksjoner.

E-business refererer til mulighetene IT kan gi når private og offentlige organisasjoner samhandler med ulike interessenter. E-business inkluderer enhver form for bruk av digital informasjons- og kommunikasjonsteknologi som skal støtte eller effektivisere forretningsprosesser. Disse forretningsprosessene kan være alt fra kjøp og salg av varer og tjenester, betjene kunder og behandle betalinger til å administrere produksjons- og forsyningskjeder, samarbeide med forretningspartnere, dele informasjon over internett, drive automatiserte medarbeidertjenester og rekruttere ansatte.

Hvorfor e-businessteknologi og cybersikkerhet?

Digitalisering er ikke risikofritt. Angrep mot bedrifter og kritisk infrastruktur er ikke lengre uvanlige hendelser. Private virksomheter og offentlige tjenester er i målgruppen, både av nasjonalstatsaktører (Nation-state actors) og organiserte kriminelle.

Digitalisering er en viktig drivkraft for effektivisering i arbeidslivet. Studiet gir deg solid kompetanse innen digital forretningsforståelse, informasjonssikkerhet/cybersikkerhet og e-businessteknologier. Den unike kombinasjonen gjør deg svært ettertraktet i dagens arbeidsmarked.

Hva slags jobb får du?

Når du har fullført studiet, vil du være kvalifisert for spennende jobber innen informasjonssystemer (IS) og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ICT) i privat og offentlig sektor.

Du vil være spesielt kvalifisert for stillinger med design og utvikling av nettsentriske systemer som setter søkelys på behovet for e-business. Du er også ettertraktet for stillinger hvor du utvikler sikre og personvernvennlige løsninger, og stillinger hvor du jobber med grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) og forebyggende sikkerhet av kritisk infrastruktur. 

Nyeste kandidatundersøkelse fra NIFU viser at 9 av 10 med mastergrad fra USN er i jobb like etter studiene. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

En supersosial studenttilværelse venter deg i Vestfold

Tett på flere av Vestfolds historiske vikinggraver finner du en høyst levende og moderne campus, kjent for sitt inkluderende studentmiljø.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale bedrifter og forskningsinstitusjoner. I løpet av studietiden får du besøke bedrifter i nærområdet som driver med e-business og cybersikkerhet. Eksperter fra industrien hentes inn som gjesteforelesere på utvalgte emner, og vi legger til rette for møteplasser mellom studenter og arbeidslivet. 

Masteroppgaven kan utføres i samarbeid med bedrifter eller i et av forskningsprosjektene våre.

Dette lærer du

Masterprogrammet har en klar teknisk forankring med søkelys på informasjonssystemer (IS) og informasjon- og kommunikasjonsteknologier (IKT). Studiet er designet rundt kjernetemaene e-businessteknologi og cybersikkerhet innen digitaliseringen. Innovasjon er en integrert del i emnene. 

Første studieår går du emner som gir solid forankring i kjernetemaene (e-business I). Disse temaene utdypes i andre studieår under prosjektarbeid eller gjennom andre valgfrie emner (e-business II). Andre studieår avsluttes med oppgavearbeidet.

Du lærer om e-businessteknologier som anses som avgjørende for å utnytte digitaliseringens fulle potensial. Du vil ha emner som maskinlæring, forretningsanalyse, distribuert blokkjedeteknologier (blockchain technologies) og kryptovalutaer. Emnene gir deg kunnskap og innsikt som går langt utover å bare bruke digitale teknologier.

Sikkerhet er en forutsetning for å drive virksomhet på digitale plattformer. Du vil derfor også ha emner som sikkerhet, kunstig intelligens (AI), personvern, bærekraft i skytjenester, kryptografi og sikkerhetsprotokoller. Disse emnene gjør at du kan bidra til å sikre digitale løsninger som er innovative og bærekraftige. 

Du vil lære:

 • å muliggjøre innovative, effektive og effektive digitale tjenester og løsninger.
 • å designe og gjennomføre innovative løsninger til forretnings- og samfunnets behov.
 • å utforme e-businessløsninger som muliggjør energibesparelser og redusert karbonavtrykk.

Videre utdanningsmuligheter

Når du har fullført mastergraden, vil du være kvalifisert for mange teknologirettede doktorgradsstudier innen e-business og sikkerhet.

Du kan søke doktorgradsstudier ved USN, andre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Se oversikt over USNs doktorgradsprogrammer her

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Bachelorgrad (eller tilsvarende) innen dataingeniør eller informasjonssystemer/informasjonsteknologi. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre.