e-business student foran pc

Master i e-businessteknologi og cybersikkerhet

Vestfold - Heltid

Masterstudiet i e-businessteknologi og cybersikkerhet gir deg en unik kombinasjon av forståelse for teknologien bak dagens digitale virksomheter og hvordan disse sikres.

 • Søknadsfrist: 15.04.2024
Søk opptak nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Søkekode: 7116
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 25
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up
studenter cybersikkerhet

Hvorfor e-businessteknologi og cybersikkerhet?

Digitalisering er ikke risikofritt. Angrep mot virksomheter og kritisk infrastruktur er ikke lenger uvanlige hendelser. Private virksomheter og offentlige tjenester er i målgruppen, både av statlige aktører og organiserte kriminelle.

Digitalisering er en viktig drivkraft for effektivisering i samfunnet. Studiet gir deg solid kompetanse i informasjonssikkerhet (cybersikkerhet) og teknologier som danner grunnlag for digital virksomhet (e-businessteknologi).

Den unike kombinasjonen gjør deg svært ettertraktet i dagens arbeidsmarked.

 

Med nyeste kunnskap om e-businessteknologi og cybersikkerhet, har du en unik kombinasjon av forretningsforståelse og teknisk kompetanse. Det er gull verdt for Atea og mange andre selskaper, virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor

Hva slags jobb får du?

Når du har fullført studiet, er du kvalifisert for spennende jobber innen informasjonssystemer (IS) og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i privat og offentlig sektor.

Du vil være spesielt kvalifisert for stillinger med utforming og utvikling av nettsentriske systemer som setter søkelys på behovet for digital virksomhet. Du er også ettertraktet for stillinger hvor du utvikler sikre og personvernvennlige løsninger, og stillinger hvor du jobber med grunnleggende nasjonale funksjoner (GNF) og forebyggende sikkerhet av kritisk infrastruktur.

Nyeste kandidatundersøkelse fra NIFU viser at 9 av 10 med mastergrad fra USN er i jobb like etter studiene. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

 

Albert Asmervik på campus Vestfold

En supersosial studenttilværelse venter deg i Vestfold

Tett på flere av Vestfolds historiske vikinggraver finner du en høyst levende og moderne campus, kjent for sitt inkluderende studentmiljø.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider tett med nasjonale og internasjonale virksomheter og forskningsinstitusjoner. I løpet av studietiden får du besøke virksomheter i nærområdet som driver med digital virksomhet (e-business) og cybersikkerhet. Eksperter fra industrien hentes inn som gjesteforelesere på utvalgte emner, og vi legger til rette for møteplasser mellom studenter og arbeidslivet.

Masteroppgaven kan utføres i samarbeid med virksomheter eller i et av forskningsprosjektene våre.

Dette lærer du

Masterprogrammet har en klar teknisk forankring med søkelys på informasjonssystemer (IS) og informasjon- og kommunikasjonsteknologier (IKT). Studiet er designet rundt to kjernetemaer.

Det ene kjernetemaet handler om teknologien som muliggjør digitale virksomheter. I dette kjernetemaet inngår blant annet KI, skytjenester, dataanlyse og blokkjedeteknologi. 

Det andre kjernetemaet handler om hvordan digitale virksomheter kan gjøres sikre og robuste i møte med  dagens trusselbilde (cybersikkerhet). Her inngår kryptering, personvern, skysikkerhet og sikkerhetsprotokoller.

Første studieår gir deg solid forankring i kjernetemaene. Dette utdypes i andre studieår med prosjektarbeid eller andre valgfrie emner. Andre studieår avsluttes med oppgavearbeidet. Se studiemodellen for mer info om oppbygningen av studieløpet.

Du vil lære

 • å muliggjøre innovative og effektive digitale tjenester og løsninger
 • å utforme og gjennomføre innovative løsninger til private og offentlige virksomenter
 • å utforme digitale løsninger som muliggjør energibesparelser og redusert karbonavtrykk

Videre utdanningsmuligheter

Når du har fullført mastergraden, vil du være kvalifisert for mange teknologirettede doktorgradsstudier innen e-business og sikkerhet.

Du kan søke doktorgradsstudier ved USN, andre høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og i utlandet. Se oversikt over USNs doktorgradsprogrammer her

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av e-businessteknologi og cybersikkerhet i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorgrad (eller tilsvarende) innen dataingeniør eller informasjonssystemer/informasjonsteknologi.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass

Har du spørsmål?