Geir Myrdahl Køien

Professor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (D2-84)
Geir har tidligere jobbet for Ericsson Norge, System Sikkerhet AS, Telenor R&D, FFI og UiA. Han har også hatt bistillinger ved Nkom og FFI. Han har jobbet med sikkerhet i mobilsystemer, sikkerhet i kritisk infrastruktur og sikkerhet og personvern generelt. Geir har en PhD fra Aalborg Universitet, med tittel "Entity Authentication and Personal Privacy in Future Cellular Systems".

Publikasjoner i Cristin