info
Pierre studerer elektronikkingeniør

Bachelor i ingeniørfag, elektronikkingeniør

Elektronikk finnes i omtrent alt som går på strøm, og er en helt essensiell del av samfunnet vårt. Som elektronikkingeniør spiller du en viktig rolle med å utvikle smart teknologi til hjelpemidler som skal gjøre verden bedre og lettere for oss.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Første året i elektronikkstudiet er likt uavhengig av hvilken studieretning du velger. Du starter med å lære om ingeniørrollen og programmering som et viktig ingeniørverktøy. Du får også en innføring i både digitale og analoge elektroniske kretser, og så bygges det videre på matematikken og fysikken fra videregående.

I andre studieåret ditt starter spesialiseringen. Vi tilbyr studieretningen mikroteknologi og datasystemer ved campus Vestfold og kybernetikk ved campus Kongsberg. Her er det mulig å søke deg over til en av de andre studieretningene hvis du ombestemmer deg underveis.

Dersom du ikke oppfyller opptakskravene, kan du søke TRES (for deg med generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk), forkurs eller realfagskurs.

Hvorfor elektronikkingeniør?

Utforsk verden som elektronikkingeniør. Har du noen gang lurt på hvordan mobiltelefonen din fungerer eller hvordan strekkoden på favorittproduktene dine kan leses så raskt? Vel, det er her elektronikkingeniørene trår til.

Disse kreative geniene er hjernen bak teknologien som definerer hverdagen vår. Enten det er å få datamaskinen din til å kjøre sømløst, skape avanserte medisinske diagnoseverktøy eller utvikle banebrytende løsninger for fremtide – elektronikkingeniører er selve ryggraden i vår teknologiske verden.

Studiet gir deg ikke bare innsikt i komplekse systemer som driver vår moderne verden, men også muligheten til å forme fremtiden. Utdanningen åpner dørene til et bredt spekter av karrieremuligheter og en unik mulighet til å skape bærekraftige løsninger.

Elektronikkingeniører er ikke bare en del av teknologiens utvikling – de er selve drivkraften bak den.

Hva slags jobb får du?

Kompetansen og ferdighetene til elektronikkingeniøren er viktig og ettertraktet på jobbmarkedet. Her er noen eksempler på hva du kan jobbe med etter fullført bachelorgrad som elektronikkingeniør:

  • produktutvikling
  • teknisk design
  • utvikling, design og test av elektronikksystemer
  • drift og vedlikehold i automatiserte og robotiserte industriprosesser
  • teknisk salg og support

Hvor du kommer til å jobbe, og med hva, avhenger av hvilken studieretning og spesialisering du tar. Etter første studieåret, velger du nemlig enten mikroteknologi og datasystemer eller kybernetikk.

  • Med spesialisering i mikroteknologi og datasystemer kan du jobbe i bedrifter som framstiller eller bruker systemer og teknologi på mikroskala og med utvikling og design av nye og forbedrede elektronikksystemer.
  • Med spesialisering i kybernetikk kan du jobbe med automatisering og styring av prosesser og roboter.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider tett og godt med næringslivet og industrien i regionen vår. I løpet av studiet besøker du elektronikk- og mikroteknologibedrifter, og lærer av eksperter fra industrien som hankes inn som gjesteforelesere. Du får prosjektoppgaver med reelle problemstillinger fra arbeidslivet, og kan gjerne skrive bacheloroppgaven i samarbeid med en bedrift.

Du kan også ta siste studieåret over to år, en såkalt næringsbachelor. Da jobber du femti prosent i en bedrift og får relevant jobberfaring mens du studerer.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradutdanninger ved USN og andre høyere utdanningsinsitusjoner i Norge og utlandet. 

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av elektronikkingeniør i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.