info
Lyst til å besøke universitetet? Bli med på åpen dag 23. eller 30. mars!
Bachelor i ingeniørfag, elektronikkingeniør

Bachelor i ingeniørfag, elektronikkingeniør

Elektronikk finnes i omtrent alt som går på strøm, og er en helt essensiell del av samfunnet vårt. Som elektronikkingeniør spiller du en viktig rolle med å utvikle smart teknologi til hjelpemidler som skal gjøre verden bedre og lettere for oss.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Det første året i elektronikkstudiet er likt uavhengig av hvilken studieretning du velger. Du starter med å lære om ingeniørrollen og programmering som et viktig ingeniørverktøy. Du får også en innføring i både digitale og analoge elektroniske kretser, og så bygges det videre på matematikken og fysikken fra videregående.

I det andre studieåret starter spesialiseringen. Vi tilbyr de to studieretningene elektronisk systemdesign og mikro- og nanoteknologi ved campus Vestfold og kybernetikk ved campus Kongsberg. Her er det mulig å søke seg over til en av de andre studieretningene dersom du skulle ombestemme deg underveis.

Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til disse studiene, kan du søke TRES (for deg med generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk), forkurs eller realfagskurs.

 

Hvorfor elektronikkingeniør?

Mye av det vi omgir oss med i hverdagen, har en elektronikkingeniør vært med på å lage. Tenk bare på mobilen din, datamaskinen, røntgenmaskinen på sykehuset eller når du skanner en strekkode i matbutikken.

Alle elektroniske enheter er avhengig av elektrisk strøm for å fungere, og elektronikkfaget handler om å bruke elektriske kretser for å kontrollere strøm. Vi er blitt så vant til at alt bare fungerer, men dette studiet vil gi deg kunnskap om hva som ligger bak.

Som elektronikkingeniør forbedrer du eksisterende teknologi og utvikler ny teknologi som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner. Slik kan du bidra til en bærekraftig fremtid i en verden hvor teknologi er både problemet og løsningen.

Du får en anvendbar utdanning i tett samarbeid med industrien som vil åpne mange karrieremuligheter for deg. Kompetansen og ferdighetene til elektronikkingeniøren er viktig og ettertraktet på arbeidsmarkedet. 

For er det noe vi vet – det blir ikke mindre teknologi i samfunnet fremover. 

Hva slags jobb får du?

Som elektronikkingeniør kan du jobbe med produktutvikling, teknisk design og test av elektronikksystemer. Du kan også jobbe med drift og vedlikehold i automatiserte og robotiserte industriprosesser. Du kan også drive med teknisk salg eller support. Elektronikkingeniøren klarer ofte å se muligheter som kommer samfunnet til gode, og kan jobbe med å gjøre egne ideer til virkelighet.

Hvor du kommer til å jobbe, og med hva, avhenger også av spesialiseringen din og hvilken studieretning du tar. Etter det første året velger du nemlig enten elektronisk systemdesign, kybernetikk eller mikro- og nanoteknologi.

Med spesialisering i mikro- og nanoteknologi vil du gjerne jobbe i bedrifter som framstiller eller anvender systemer og teknologi på mikro- og nanoskala.

Studieretningen innen kybernetikk gir deg mulighet til å jobbe spesielt med automatisering og styring av prosesser og roboter.

Med spesialisering i elektronisk systemdesign kan du jobbe med  utvikling og design av nye og forbedrede elektronikksystemer.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider tett og godt med næringslivet og industrien. I løpet av studiet gjennomføres besøk til regionale elektronikk- og mikroteknologibedrifter, vi tar inn eksperter fra industrien som gjesteforelesere. Du får prosjektoppgaver med reelle problemstillinger fra arbeidslivet og du skriver gjerne bacheloroppgaven i samarbeid med en bedrift.

Som nyutdannet ingeniør er bacheloroppgaven også en god døråpner inn i arbeidslivet.

Du kan også ta det siste året over to år, en såkalt næringsbachelor. Da jobber du femti prosent i en bedrift og får relevant yrkeserfaring samtidig som du studerer.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier ved USN. Du kan også velge å ta masterutdanning ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet. 

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om ingeniørutdanningene våre. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av elektronikkingeniør i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Hvilken studieretning ønsker du å ta?

Det første året i elektronikkstudiet er likt uavhengig av hvilken studieretning du velger. Du starter med å lære om ingeniørrollen og programmering som et viktig ingeniørverktøy. Du får også en innføring i både digitale og analoge elektroniske kretser, og så bygges det videre på matematikken og fysikken fra videregående.

I det andre studieåret starter spesialiseringen. Vi tilbyr de to studieretningene elektronisk systemdesign og mikro- og nanoteknologi ved campus Vestfold og kybernetikk ved campus Kongsberg. Her er det mulig å søke seg over til en av de andre studieretningene dersom du skulle ombestemme deg underveis.

Dersom du ikke oppfyller opptakskravene til disse studiene, kan du søke TRES (for deg med generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk), forkurs eller realfagskurs.