Randi Holta er visedekan på Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag hos USN. Randi har jobbet med, og ledet våre ingeniørutdanninger i mange år og er selvfølgelig derfor veldig opptatt av at Norge og verden trenger mange gode ingeniører for å finne de beste løsningene på alt fra medisinsk utstyr og plastgjenvinning til rent vann og romforskning.

Ønsker du å bli en ingeniør, men mangler realfag for å studere ingeniør? Det finnes faktisk andre alternativer for å komme inn på ingeniørutdanningene. Randi gir deg her våre fire alternative veier for å bli ingeniør - uten generell studiekompetanse eller fordypning i realfag på videregående!

Y-veien for deg med yrkesfaglig utdanning og fagbrev

Har du en yrkesfaglig utdanning og fagbrev er du kvalifisert for opptak til ingeniørstudier innenfor det fagfeltet du er utdannet i. Du kan da søke deg rett inn på y-vei-varianten av ingeniørutdanningen. Sammenliknet med en vanlig ingeniørutdanning får du litt forenklet sagt mindre undervisning i fagområdet du kan gjennom fagbrevet, og mer undervisning innfor fysikk og matematikk. Etter tre år har kandidatene med y-vei-utdanning den samme kompetansen som en vanlig ingeniørstudent. 

–  Porsgrunnsmiljøet ved USN fikk i 2008 departementets pris for fremragende arbeid med utdanningskvalitet etter å ha utviklet y-veien. Y-veien åpnet ingeniørutdanningene for mange flere og godt kvalifiserte søkere. I dag er Y-veien en ordning mange universiteter og høgskoler benytter seg av. Det er vi svært stolte av, sier Randi.

Hva gjør en ingeniør?

Vurderer du å bli ingeniør, men er ikke helt sikker på hva en ingeniør jobber med?

Forkurs for ingeniører

Har du en drøm om å bli ingeniør, men mangler den videregående utdanningen som kreves? 

Forkurs for ingeniører har vært den vanlige måten å kvalifisere seg til ingeniørutdanning på. Forkurset er i praksis åpent for alle, også for deg som ikke har videregående skole. Minstekravet er at du har hatt en relevant heltidsjobb i minst fem år etter grunnskolen.

De fleste som tar forkurs har likevel en yrkesfaglig utdanning eller har generell studiekompetanse fra videregående. De som ikke har det må regne med å jobbe ekstra mye i løpet av det året forkurset varer. Men når du har bestått forkurset over et år så kvalifiserer du deg til alle ingeniørutdanningene i Norge.

Realfagskurs og Tresemesterutdanning (TRES)

Du som har generell studiekompetanse kan i stedet for å ta forkurs velge å ta Realfagskurs eller Tresemesterutdanning. 

Realfagkurs - for deg som mangler fordypning i matte og fysikk

Realfagskurset kan du ta både på heltid og deltid, over et helt eller et halvt år. Når du har gjennomført det er du kvalifisert til å starte på en hvilken som helst ingeniørutdanning i Norge.

Tresemester - over sommeren og høsten

På Tresemesterutdanningen (TRES) starter du på en ordinær ingeniørutdanning og tar ekstrakurs i matematikk og fysikk på sommeren og i høstsemesteret.

TRES er et ganske krevende alternativ. Vi ser at noen studenter sliter med å fullføre realfagene i tillegg til den ordinære ingeniørutdanningen, som kan være krevende nok. 

TRES en et supert alternativ for deg med stor arbeidskapasitet. Hvis du planlegger en mer normal studietid eller det er lenge siden du har sittet på skolebenken anbefaler våre studieveiledere ofte å velge å ta realfagskurs eller forkurs før ingeniørutdanning.  

Som du ser er det flere veier til å bli ingeniør. Er ikke det flott? Det synes Randi. Hun er glad for at det er mange måter å kvalifisere seg til ingeniørutdanning på.

Norge trenger flere ingeniører. Det legger vi i USN til rette for. Har du en ingeniør i magen, så håper vi du finner den inngangen til ingeniørutdanningene som passer deg. 

Stiller du fortsatt spørsmålet «Hvordan kan jeg bli ingeniør»? 

Sjekk oversikten over hvordan du kan bli ingeniør, eller så kan du også kontakte oss for spørsmål. 

Flere veier til ingeniør

Last ned pdf