Y-veien for deg med yrkesfaglig utdanning og fagbrev

Har du en yrkesfaglig utdanning og fagbrev er du kvalifisert for opptak til ingeniørstudier innenfor det fagfeltet du er utdannet i. Du kan da søke deg rett inn på y-vei-varianten av ingeniørutdanningen. Sammenliknet med en vanlig ingeniørutdanning får du litt forenklet sagt mindre undervisning i fagområdet du kan gjennom fagbrevet, og mer undervisning innfor fysikk og matematikk. Etter tre år har kandidatene med y-vei-utdanning den samme kompetansen som en vanlig ingeniørstudent. 

 

Forkurs for ingeniører

Vil du bli ingeniør, men mangler den videregående utdanningen som kreves? 

Forkurs for ingeniører har vært den vanlige måten å kvalifisere seg til ingeniørutdanning på. Forkurset er i praksis åpent for alle, også for deg som ikke har videregående skole. Minstekravet er at du har hatt en relevant heltidsjobb i minst fem år etter grunnskolen.

De fleste som tar forkurs har likevel en yrkesfaglig utdanning eller har generell studiekompetanse fra videregående. De som ikke har det må regne med å jobbe ekstra mye i løpet av det året forkurset varer. Men når du har bestått forkurset over et år så kvalifiserer du deg til alle ingeniørutdanningene i Norge.

Realfagskurs og Tresemesterutdanning (TRES)

Du som har generell studiekompetanse kan i stedet for å ta forkurs velge å ta Realfagskurs eller Tresemesterutdanning. 

 

Realfagkurs - for deg som mangler fordypning i matte og fysikk

Realfagskurset kan du ta både på heltid og deltid, over et helt eller et halvt år. Når du har gjennomført det er du kvalifisert til å starte på en hvilken som helst ingeniørutdanning i Norge.

Tresemester - over sommeren og høsten

På Tresemesterutdanningen (TRES) starter du på en ordinær ingeniørutdanning og tar ekstrakurs i matematikk og fysikk på sommeren og i høstsemesteret.

TRES en et supert alternativ for deg med stor arbeidskapasitet. Hvis du planlegger en mer normal studietid eller det er lenge siden du har sittet på skolebenken anbefaler våre studieveiledere ofte å velge å ta realfagskurs eller forkurs før ingeniørutdanning.