Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Tilrettelegging og studentstøtte Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Studentdemokratiet Campuskontakter Gaveprofessorater Strategi og visjon Biblioteket IT-tenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Krigen i Ukraina Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold
en Meny close

Y-veien – Høyere utdanning for deg med fagbrev

Med fagbrev kan du bli ingeniør eller maskinoffiser uten generell studiekompetanse, forkurs eller påbygging med matte og fysikk. Studiene er spesielt tilrettelagt for fagbakgrunnen din.

Portrett av Melissa.

Med fagbrev i bunn har du mange nye muligheter!

Oppdag en verden av nye jobbmuligheter når du tar en bachelorgrad med fagbrev i bunnen. En universitetsutdanning gjennom Y-veien gir deg ny kunnskap, samtidig som du får nytte av de praktiske erfaringene dine. Verden er i konstant endring, og gjennom utdanningen på USN vil du være rustet til å være med på utvikling, drift og vedlikehold av innovative løsninger innen digitalisering, automatisering og det grønne skiftet.

Thomas Øyvang illustrerer veien fra fagbrev til ingeniør

 

 

Hva kan du bli med Y-veien?

Y-veien til ingeniør

En rekke fagbrev kvalifiserer til ulike ingeniørutdanninger med Y-veien. Du gjør alt fra å planlegge verdens lengste broer, sikre rent vann i springen eller utvikle det norske strømnettet. Aktuelle fagbrev finner du under hver utdanning.

Elektroingeniør

Studieretninger for elektroingeniør:

Her finner du oversikten over godkjente fagbrev for elektroingeniør

Byggingeniør

Studieretninger for byggingeniør:

Her finner du oversikten over godkjente fagbrev for byggingeniør

Kjemiingeniør

Studieretning for kjemiingeniør:

Her finner du oversikten over godkjente fagbrev for kjemiingeniør

Maskiningeniør

Studieretninger for maskiningeniør:

Her finner du oversikten over godkjente fagbrev for maskiningeniør

 

Y-veien til maskinoffiser

Med fagbrev som skipsmotormekaniker (tidligere motormann) kan du ta en bachelor i marinteknisk drift som gir deg mange muligheter - både på sjøen og på land. Fleksibiliteten lar deg jobbe som blant annet maskinoffiser eller driftssjef.

Marinteknisk drift – Maskinist/Maskinoffiser

Se mer på studitilbudssiden for Marinteknisk drift (maskinoffiser/maskinist)

For å søke må du ha godkjent fagbrev som skipsmotormekaniker (tidl. motormann)

Det er mange fordeler ved å ta y-veien i bachelor marinteknisk drift:  

  • Du får en bachelorgrad som er sertifikatgivende.
  • Du blir en attraktiv kandidat for stillinger både ombord og på land.
  • Det er storetterspørsel fra næringen etter marinteknisk personell med høyere utdannelse
  • Du får tilleggskompetanse innen det grønne skifte. Dette betyr blant annet fordypning og søkelys på bærekraftig drift av skip på gass, batteri, hydrogener, hybride løsninger, digitalisering og automatisering.
  • Du kan kvalifisere deg til å søke deg inn videre på blant annet masterstudier.

 

Hva er egentlig Y-veien?

Y-veien er forkortelse for yrkesfaglig vei og tilbys søkere med fagbrev eller svennebrev fra videregående skole, og læretid i bedrift eller relevant praksis. Studieopplegget på Y-veien tar hensyn til kandidatenes yrkesfaglige bakgrunn, og kan derfor bare tas i faglig forlengelse av fagbrevet. Y-veistudier er vanligst innen ingeniørutdanninger og maritime fag.

 

 

– Med fagbrev i bunn har jeg en bedre praktisk forståelse av studiene.

Jonathan Emil Austad, student 

Noe mer du lurer på?

Anne Marie Hagen Blichfeldt
Jeg kan hjelpe deg med spørsmål rundt y-veien for ingeniørutdanningene våre
Carina Broen
Jeg kan hjelpe deg med spørsmål rundt y-veien for marinteknisk drift