Y-veien

Robotarm illustrerer y-veien. Bilde.

Har du yrkesfaglig bakgrunn med fagbrev og ønsker en høyere utdanning? Da kan du bli fremtidens ingeniør i løpet av 3 år ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).


Gjennom dette studietilbudet sparer du et helt år sammenlignet med å måtte ta forkurs for ingeniørutdanning. Med yrkesfaglig bakgrunn stiller du godt rustet for innholdet i studiet, og som ferdig ingeniør blir du meget attraktiv på arbeids-markedet. Dette ingeniørstudiet kalles Y-VEI, og vi er det universitetet som har lengst erfaring med tilrettelegging av ingeniørstudier for fagbrevkandidater.

Y-veien startet opp ved tidligere Høgskolen i Telemark (HiT) og USN har tatt med seg de gode tradisjonene videre og tilbyr fremdeles denne tilretteleggingen for dyktige fagbrevkandidater.

Y-veien til ingeniør 

Her kan du lese mer og søke på bachelorstudiene vi tilbyr som y-vei:

Byggingeniør:

Elektroingeniør:

Maskiningeinør:

Kjemiingeniør:​​​​​​​

Maritime studier:

Faginnhold og studieopplegg for Y-veien

Studiet bygger på studentens bakgrunn fra yrkesfaglig studieretning og læretid i bedrift. Ideen er at noen av de tekniske grunnlagsfagene beherskes allerede, mens realfagene må styrkes og blir undervist i løpet av det første studieåret.

I løpet av andre og tredje studieår blir studieopplegget mer og mer likt for Y-veistudenter og A-veistudenter. Som ferdig bachelor i ingeniørfag etter 3 år, er du likeverdig med dine studiekamerater som har gått den tradisjonelle veien. Vi benytter prosjektundervisning i stor grad og har nær kontakt med industri og næringsliv. Det gis også mulighet for å etablere Studentbedrift som hovedprosjekt det siste året i utdanningen. Her kan du kombinere teknologistudier med praktiske ferdigheter knyttet til bedriftsetablering og -drift.

Studieopplegget er spesialtilpasset og skreddersydd for din bakgrunn. Det er også utarbeidet i nært samarbeid med bransjeorganisasjonene, og er hele tiden i tråd med hva markedet etterspør.

Vi ser at det vil være et meget stort behov for ingeniører i mange år fremover, og ingeniører med fagbrev er godt ansett i næringslivet. Med vår prosjektorienterte utdanning som ballast, stiller du godt rustet for interessante og spennende oppgaver i årene som kommer.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 15. april.

Kontaktperson

Anne M. Blichfeldt

Spørsmål om opptak kan rettes til opptak@usn.no.