Marinteknisk drift - maskinist

Bachelor i marinteknisk drift – maskinist (y-vei)

Vestfold - Heltid

Marinteknisk drift er studiet for deg som vil bli maskinist, maskinsjef til sjøs eller teknisk driftssjef på land. Det er en lederutdanning som kvalifiserer til arbeid på skip, rigger og anlegg på land. Gjennom y-veien kan som ikke har generell studiekompetanse, men har relevant fagbrev også søke.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Y-vei
 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 7231
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 10

Hva er Y-veien?

 • Yrkesveien (Y-veien) er studiet for deg med fagbrev. Har du fagbrev som motormann, kan du søke bachelor i marinteknisk drift Y-veien. 
 • Y-veien er et opplegg som bygger på din yrkesfaglige bakgrunn, og du trenger ikke ta ekstra fag. Fagene du mangler er bygd inn i studiet, samtidig som vi har fjernet det du allerede har lært gjennom din yrkesfaglige utdanning.
 • Alternativet er A-veien, ordinært bachelorløp for deg med generell studiekompetanse. 

Dette lærer du 

Du får teoretisk og praktisk innsikt i en rekke fagemner som maskinlære, elektronikk, kuldeteknikk, skipskonstruksjon, vedlikehold og sikkerhetsopplæring. Studiet inneholder mange praktiske øvelser og oppgaver i både laboratorier og maskinrom. 

Hovedtyngden av praktiske øvelser foregår i 5. og 6. semester. Du vil i tillegg ha emner som matematikk, termodynamikk, fysikk og mekanikk, engelsk, økonomi, ledelse og sjørett. I studiets 6. semester skal du levere en bacheloroppgave.  

For y-vei studenten går verkstedpraksis ut, du de allerede har denne kompetansen.

For å få sertifikatene må du oppfylle enkelte helsekrav. Flere opplysninger finner du på Sjøfartsdirektoratets sider.

Studiet undervises på campus Vestfold. Her kan du bli med i et stort og inkluderende studentmiljø som tilbyr noe for enhver interesse.

Kontakt med arbeidslivet

Vi vil at du skal være godt rustet for det arbeidslivet som møter deg etter studiene. Derfor sørger vi for at du får et innblikk i arbeidslivet gjennom hele utdanningen.

På campus Vestfold får du trene i maskinromssimulatorer og i et fullt utstyrt maskinrom tilsvarende det du vil finne om bord. 

Vi samarbeider med rederinæringen, blant annet gjennom maritimt kompetansesenter (MKS) som har ansvaret for den nasjonale kadettdatabasen. Her registrerer du deg som kadett i løpet av studiet, og vil komme i kontakt med aktuelle rederier som har behov for fremtidige kadetter om bord på sine skip.

Hvorfor marinteknisk drift? 

Norge er blant verdens mest innovative skipsnasjoner, og dette studiet er landets eneste profesjonsrettede bachelor i marinteknisk drift som kvalifiserer til maskinoffiser. 

Det er mye som skjer innen grønn skipsfart, som skip drevet av flytende naturgass, batteriferger, hybridskip og utvikling av hydrogen som drivstoff for å nevne noe. 

Maritim næring har behov for motiverte kandidater fra marinteknisk drift for å møte utviklingen innen blant annet digitalisering og automatisering. 

Etter studiet sitter du med en solid kompetanse det er stort behov for i næringen.

USN Maritime

USN Maritime har egen linjeforening. Linjeforeningen samler studenter i en felles forening for internt samhold og for at du kan bli kjent med studenter fra de andre maritime utdanningene våre. Linjeforeningen arrangerer diverse sosiale og faglige arrangementer, blant annet fag- og karrieredager hvor den maritime næringen er til stede. Har du spørsmål om våre maritime studier, send oss en melding på Facebook.

Hva slags jobb får du?

Utdanningen gir deg en inngangsbillett til spennende arbeidsmarkeder i hele verden, hvor kontrakter kan være signert allerede før du er ferdig på studiet. 

Med bachelor i marinteknisk drift kan du gå om bord på alle typer skip og flyttbare installasjoner. Der kan du jobbe som maskinkadett for å få nødvendig fartstid for å oppnå maritime sertifikater. Etter praksisperioden om bord, blir du maskinist med mulighet for å rykke opp til maskinsjef etter nødvendig fartstid.

Det er også mange muligheter på land. Du kan jobbe som teknisk inspektør, driftsingeniør og driftssjef. Som maskinteknisk driftsingeniør vil du være attraktiv for jobber på landbaserte tekniske anlegg og installasjoner.

Du kan også jobbe offshore på rigg som teknisk personale og etter hvert rykke opp til teknisk sjef.

Jeg hadde lyst til bli maskinoffiser, og da er bachelor i marinteknisk drift det naturlige valget!

Marius Bredsand. Foto.Marius Bredsand

 

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier, som for eksempel master i maritim ledelse.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av marinteknisk drift - maskinist i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

 • Relevant fagbrev som Motormann (Kunnskapsløftet/Reform 94)
 • Du må framlegge dokumentasjon på bestått grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 60).
 • Ved manglende fagbrev må du dokumentere tilsvarende kompetanse iht. STCW-koden med tillegg.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2023