Norge har seks ganger så mye hav som land, og over sytti prosent av jordens overflate er dekket av hav. Hvor tror du fremtidens jobber er?

En maritim utdanning vil åpne mange spennende jobbmuligheter for deg i Norge og utlandet, om bord på skip, rigg eller på land. Det er ofte godt betalte jobber, noen med mye fritid.

Her forteller Monica Husby om hvorfor en maritim utdanning er et smart karrierevalg. Hun er instituttnestleder hos oss ved Institutt for maritime operasjoner.

– Velger du en maritim karriere, går du inn i en solid næring med lang tradisjon. Her er mulighetene mange, og jobbmarkedet godt. De fleste får jobb etter endt utdanning innen maritime bachelorer ved USN.

Hvorfor velge en maritim karriere?

Med en maritim utdanning kan du bli med på å forme fremtidens Norge. Økt digitalisering og globalisering gjør at maritim næring trenger deg som kan bidra med nye ideer og løsninger. 

En høyere maritim utdanning gjør deg ettertraktet for jobber i hele verden. Maritim næring handler ikke bare om skipsfart eller å jobbe på plattform, men også alle andre deler av industrien som blant annet tilbyr tjenester, varer og utstyr. 

– Maritime næring har over tid utviklet seg til å bli en av verdens mest komplette maritime miljøer, og det er store muligheter for arbeid både til vanns og land, sier Monica Husby.

– Maritim næring er attraktiv, relevant og fremtidsrettet.

Dette er maritime studier hos USN

Som student hos oss får du boltre deg i høyteknologiske simulatorer og laboratorier i verdensklasse. Her får du trene så realistisk som mulig på scenarier du vil møte ute i yrket, alt fra navigering på bro til å overvåke autonome skip fra kontrollsentre på land. 

Du er også koblet på et anerkjent fag- og forskningsmiljø ved USN, og jobber tett på næringen gjennom praksis, oppgaveløsing og bedriftsbesøk. Du starter med andre ord karrieren allerede i studietiden.

– Utdanningene våre gir deg en inngangsbillett til spennende jobber i hele verden, hvor kontrakter kan være signert allerede før du er ferdig på studiet, sier Monica Husby. 

Hos oss kan du velge mellom tre ulike bachelorer til en maritim karriere. Etter at du har fullført tre år, kan du søke master i maritim ledelse og gå hele veien til en doktorgrad i nautiske operasjoner. 

Dette er våre maritime bachelorstudier

Du får variert teoretisk og praktisk innsikt i en rekke fagemner for bacheloren du velger. Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og prosjektarbeid.

Trykk på lenkene og les mer om hva du lærer og hvilke jobber du kvalifiseres for.

Dette kan du jobbe med etter maritime studier

I maritim næring er ingen dager like, og du finner mange varierte jobber enten ute i frisk sjøbris eller med beina plantet godt på land inne på kontor. En maritim karriere om bord i et skip er bare én av mulighetene, mange jobber med maritime oppgaver uten å ha satt sin fot på et skipsdekk. 

Når du velger å ta høyere utdanning, er du også kvalifisert for å jobbe på ledelsesnivå. Maritim næring er også en attraktiv næring å gjøre karriere i selv om du ikke sikter deg inn på en direkte maritim utdanning.

Eksempler på maritime jobber for deg med høyere utdanning

 • Maskinist – i skipets hjerte
 • Maskinsjef – lederen i maskinrommet
 • Styrmann – ansvarlig for veien videre
 • Overstyrmann – kapteinens høyre hånd
 • Kaptein – kongen på havet
 • Teknisk sjef – ansvar for riggens hjerte
 • Ingeniør – en etterspurt rolle hos rederier, verft og utstyrsleverandører
 • Marine surveyor – kvalitetskontrolløren
 • Mannskapssjef – sjøfolkets fikser
 • HMS-ingeniør – ansvarlig for sikkerheten
 • Skipsinspektør – bindeleddet mellom hav og land
 • Ansatt i bank – jobb med maritim finans
 • Jurist – sjørettslig ansvarlig
 • Skipsdesigner – et kreativt yrke
 • Befrakter/speditør – ansvarlig for frakt av gods
 • Claims handler – sikrer forsikringene
 • Superintendent – ansvaret for skipene fra land
 • Controller – maritim regnskapskontrollør
 • Skipsagent – problemløseren i land 
 • Skipsmegler – handel av skip, gods og drivstoff
 • Arbeid i havn – være med i bindeleddet mellom sjø og land
 • Skipsoperatør – formidler fraktavtaler og anløp
 • Logistikk/transport/supply chain-koordinator – ansvar for å planlegge transport av gods
 • Innkjøper i rederi – supplerer skipet med alle innkjøp det er behov for

Derfor velger Vivian en maritim karriere

Vil du ha hele verden som arbeidsplass? Da kan en maritim utdanning være midt i blinken. Skipsfartsstudent Vivian forteller deg hvorfor.