Skipsfartsstudent Vivian Jonsson har tro på at maritim næring vil bli viktig fremover for å sikre overgangen til et bærekraftig samfunn.

– Jeg tror oppriktig at vi bidrar til å redde verden fra klimakrisen, sier Vivian.

Hun går siste året av bachelorstudiet i skipsfart og logistikk hos oss. Stadig flere gjør som Vivian og velger en maritim studieretning, viser søkertallene.

– Å velge en utdanning som betyr så mye for fremtiden din, er vanskelig. Nysgjerrighet på havets muligheter og spesielt det som skjer innenfor grønn skipsfart avgjorde valget mitt, forteller hun.

– Maritim næring handler ikke bare om skipsfart, men også alle andre deler av industrien som tilbyr tjenester og utstyr.

Her forteller Vivian hvorfor en maritim utdanning kan være smart å velge.

Hva er egentlig en maritim utdanning?

Vil du ha et yrke som tar deg rundt i verden? For eksempel en jobb innen shipping eller som skipskaptein? Da kan en maritim utdanning være midt i blinken.

En maritim utdanning åpner mange spennende jobbmuligheter for deg i Norge og utlandet, om bord på skip eller på land.

Studenter ved marinteknisk drift i simulatoren

På våre maritime studier får du boltre deg i simulatorer og laboratorier i verdensklasse, og du jobber tett på den maritime næringen gjennom praksis, oppgaveløsing og bedriftsbesøk.

Hos oss kan du ta:

Vi har også en mastergrad i maritim ledelse, hvor du kan velge mellom en teknisk eller kommersiell retning.

Hos oss kan du også ta det høyeste nivået for formell utdanning i Norge, nemlig en doktorgrad i nautiske operasjoner. Da er du kvalifisert til å jobbe med forskning, undervisning, formidlings- og innovasjonsarbeid.

Mye skjer i grønn skipsfart

Vivian forteller at mye skjer innen grønn skipsfart om dagen. Norge har allerede en av verdens største flåter drevet av flytende naturgass, og innen få år har vi opp mot åtti batteriferger og nå rulles også hybridskip ut. Hydrogen kommer for fullt som drivstoff.

– Norskekysten er blitt et laboratorium for grønn teknologiutvikling.

– Det er utrolig spennende det som nå skjer. Derfor er det så inspirerende å være en del av denne klyngen, og jeg tror oppriktig at vi bidrar til å redde verden fra klimakrisen, sier Vivian. 

Lærer yrket i praksis

Vivian fikk praksisplass hos Maritimt Forum, som er en interesseorganisasjon for den maritime næringen i Norge.

USN har tett samarbeid med arbeidslivet, både offentlig og privat sektor, som skal gjøre at du som student hos oss blir ettertraktet i jobbmarkedet. Profesjonsutdanningene har praksis som en obligatorisk del av studieprogrammet.

Noen studier gir mulighet til internship hvor du kombinerer studier og praksis i en bedrift, mens i andre studier inngår betalt jobb.

I praksisperioden har Vivian fått tro på at den raske utviklingen av grønn teknologi gjør det mulig å nå de ambisiøse og globale utslippsmålene. Samtidig har hun også sett hvordan det grønne skiftet er en unik industriell mulighet for den maritime stormakten Norge.

– Industrien, og spesielt maritim industri, har noen helt fantastiske muligheter til å drive frem den grønne teknologien vi trenger for å utvikle en nullutslippsøkonomi.

Norge søker de klokeste hodene

Leder i Maritimt Forum, Ivar Engan, er svært fornøyd med Vivians innsats. Han tror at flere unge vil velge maritime fag. Han peker på at digitalisering og grønn skipsfart kommer for fullt.

USN er også opptatt av å holde tritt med utviklingen og utdanne de klokeste hodene med riktig kompetanse som næringslivet  trenger. 

– Det er stort behov for teknologikunnskap, praktisk arbeid og simulering i maritime utdanninger. Ikke bare for studiet Vivian har valgt, men også for studentene som har maskinteknisk og nautisk utdanning, sier Ivar.

–  Mulighetene med ny teknologi og praktisk arbeid gjør at studentene er mer rustet for arbeidslivet. 

Til deg som lurer på hva du skal bli når du blir stor, sier han: 

– Tenk på havet! Enten du er miljøengasjert, innovasjonsdrevet, blir fascinert av store skip eller det tekniske, er fremtiden i Norge blågrønn og maritim. Havet har vi levd av i tusen år i dette landet, og jeg tror havet blir helt avgjørende for fremtidens Norge.

Det er 5 ulike veier for å bli ingeniør

5 ulike veier for å bli ingeniør

Ønsker du å bli ingeniør, men mangler realfag? Vi viser deg fire andre veier for å fullføre en ingeniørutdanning.