Med en maritim utdanning er du ettertraktet for jobber i hele verden, både på skip, rigg eller land. Charlotte Stang studerer marinteknisk drift ved USN, og har bestandig visst at hun ville satse på en maritim karriere. 

– Bestefar jobbet med skipsmotorer, faren min jobbet på båt og rigg, og onkel er kaptein på et skip. Gjennom hele oppveksten har jeg sett opp til dem, forteller hun.

Marinteknisk drift er studiet for deg som vil bli maskinist, maskinsjef eller teknisk driftssjef. Det er en lederutdanning som kvalifiserer til arbeid på skip, rigger og anlegg på land. 

Praksis i moderne simulatorer

Norsk maritim næring har over tid utviklet seg til å bli en av verdens mest komplette maritime miljøer, og du ha store muligheter for arbeid både til vanns og på land

Som maritim student hos USN, får Charlotte trene i en høyteknologisk simulatorpark, er koblet på et anerkjent fag- og forskningsmiljø under hele utdanningen og får jobbe tett på maritim næring. Mye praksis gjør henne godt rustet for yrket som venter der ute. 

– Når vi trener i simulatorene, kan vi prøve ut det vi har lært i praksis. Da faller alt på plass.

Charlotte ønsket å bli kaptein da hun gikk på maritim videregående skole. Etter hvert endret interessen seg mot å jobbe med det skipstekniske.

– Jeg fikk reparere ting, leke meg med maskinene, og da var jeg solgt, forteller Charlotte.

Hun jobbet som kystvaktlærling i Forsvaret, og fikk seile over Barentshavet til Bjørnøya på Svalbard.

– En stor opplevelse som ga meg fantastiske muligheter til å lære mer. Jeg bestemte meg tidlig for å ta en bachelorgrad, og etter grundige undersøkelser falt valget på USN. Den beste avgjørelsen jeg har tatt. 

God jobb og god lønn 

Maritime studier gir deg inngangsbillett til et spennende jobbmarked, hvor arbeidskontrakter kan være signert allerede før du er ferdig utdannet. Charlotte har planen klar for hva hun vil gjøre etter bachelorgraden. 

– Jeg har hatt fantastiske lærere hele livet, nå sist ved USN. Når jeg er ferdig utdannet, har jeg lyst til å jobbe på båt og få alle sertifikatene jeg trenger. Deretter skal jeg ta en mastergrad og forberede meg på et liv i akademia, sier hun.

Hun viser til mange fordeler med maritim utdanning:

  • Fleksible utdanningsløp med mulighet for påbygging
  • Lærlingplass og god jobb etter utdanning
  • Skiftjobbing gir lange friperioder og god lønn
  • Kunnskap og kompetanse som kan brukes både til sjøs og i landbasert virksomhet