Bachelor i ingeniørfag, elektroingeniør – Elkraft og bærekraftig energi Y-vei

Porsgrunn - Heltid

Stadig mer av samfunnet vil bli drevet av elektrisitet, og i studieretningen elkraft og bærekraftig energi vil du lære om smarte løsninger for fornybar energi. Y-veien er et spesielt tilbud til deg som har fagbrev.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Elkraft og bærekraftig energi Y-vei
 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Porsgrunn
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 7215
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 25
Minn meg på søknadsfrist

Hva er Y-veien?

Y-veien er ingeniørstudier for deg med yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev. Har du generell studiekompetanse søker du a-veien.

Y-veien er et faglig og pedagogisk opplegg som bygger på din yrkesfaglige bakgrunn. Som ferdig utdannet fagarbeider sitter du med solid erfaring og kunnskaper som trengs i et fagområde hittil dominert av teoretikere. Med y-veien trenger du ikke å ta ekstra fag, sommerkurs eller tilsvarende. Fagene du mangler er bygget inn i studiet, samtidig som vi har fjernet det du allerede har lært gjennom din yrkesfaglige utdanning.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

Dette lærer du i elkraft og bærekraftig energi

Bli med på å forsyne samfunnet med elektrisitet som helst skal komme fra fornybar energi. Lær om SmartGrid, el-sikkerhet og hva som skal til for at samfunnet til enhver tid har tilgang på nok elektrisitet.

Uten elektrisitet stopper samfunnet. Så enkelt er det. Samtidig blir kraftproduksjonen grønnere. Solenergi blir stadig rimeligere å ta i bruk, og mange produserer nå strøm selv hjemme. Selve transporten av energien skal også bli mer effektiv. Det er utfordrende, for hvordan unngår vi energitap under transport av energi?

I studieretningen elkraft og bærekraftig energi  får du nyttig kompetanse innen et bredt og allsidig felt.

Du får grunnleggende innføring i:

 • Programmering
 • Automatisering
 • Regulering
 • Digitalisering
 • Vannkraft og annen fornybar energi

I tillegg får du fordypning innenfor:

 • El-sikkerhet
 • Lavspenning
 • Høyspenning
 • Elektriske kraftsystemer
 • Elektriske maskiner

Hvorfor elektroingeniør?

Uten elektroingeniøren stopper Norge opp. Som elektroingeniør bidrar du med kunnskap vårt høyteknologiske samfunn er helt avhengig av. For å kunne løse klimautfordringene er vi helt avhengige av nye metoder for bruk og regulering av elektrisitet. 

Som elektroingeniør vil du kunne være med på denne utviklingen ved å lære hvordan bruk av elektrisitet kan bli mer effektivt ved hjelp av automatisert styring og regulering. Ved å analysere data om hvordan vi bruker elektrisitet i hverdagen og ved å programmere nye løsninger, kan vi utvikle og innføre nye og bærekraftige løsninger for samfunnet.

Over alt rundt oss er det elektrisk utstyr. Fra mobiltelefonene i lomma, til industri, fly, skip, tog og kjøretøy. Alt dette krever en stabil strømforsyning og avansert styring gjennom programmering og automatisering.

Vi har de siste årene beveget oss mot et mer klimanøytralt samfunn. Dette har vist hvordan omleggingen til elektriske systemer som elbiler, elektriske båter og energistyring i byer og båter også krever kunnskap innen smart datastyring og automatisering. Elektro, IT og automatisering vil spille en nøkkelrolle for å kunne lykkes med å skape et bærekraftig samfunn.

Elektrisitet er en høyverdig energibærer som må brukes på en bærekraftig måte og på Elektroingeniørstudiet får du grunnleggende innføring i

 • hva elektrisitet er
 • programmering
 • automatisering
 • regulering

I tillegg velger du en av tre spesialiseringer:

Hva slags jobb får du?

Hvor du kommer til å jobbe, og med hva, avhenger av hvilken spesialisering og studieretning du velger.

Uansett blir du en allsidig ingeniør og svært attraktiv på arbeidsmarkedet. Du vil møte stadig nye utfordringer, og jobben din vil bli variert og meningsfull. Mange spennende stillinger venter på deg i høyteknologiske bedrifter i privat og offentlig sektor.

Med spesialisering i elkraft og bærekraftig energi kombineres grunnleggende programmering, automatisering og regulering med klassisk elkraftfag med fokus på sikkerhet. Med denne spesialiseringen kan du blant annet jobbe med kraftproduksjon og kraftforsyning. Du kan også jobbe med salg og konsulentvirksomhet eller drift, vedlikehold og prosjektering av større og mindre elektriske anlegg. 

Med spesialisering i informatikk og automatisering kan du jobbe med programvare og automatiseringsløsninger som gjør industrielle prosesser og kommunikasjon mer effektivt. 

Spesialisering i elektro-automasjon og robotikk kombinerer også grunnleggende programmering, automatisering og regulering med elkraftfag, men her er fokuset rettet mot utvikling og prosjektering av systemløsninger. Du finner jobber i moderne industribedrifter som arbeider med design, utvikling, prosjektering, styring og drift av elektro og automasjonssystemer på land og sjø.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider tett og godt med næringslivet og industrien. I løpet av studiet vil du besøke relevante bedrifter. Vi engasjerer eksperter fra arbeidslivet som gjesteforelesere, og du får prosjektoppgaver med reelle problemstillinger fra potensielle arbeidsgivere. Du skriver gjerne bacheloroppgaven i samarbeid med en bedrift.

Hvert år arrangeres det karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter. Flere av våre kontakter tilbyr sommerjobber til studenter.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier ved USN, for eksempel Electrical Power Engineering eller Industrial IT and Automation

Du kan også velge å ta masterutdanning ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av elektroingeniør i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Du må ha toårig relevant yrkesfaglig videregående skole og relevant fagbrev.

Minn meg på søknadsfrist

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Sommer 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Sommer 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Sommer 2024