info
Elektroingeniørstudent Thea Ditlefsen

Bachelor i ingeniørfag, elektroingeniør – Elektro-automasjon og robotikk

Vestfold - Heltid

Studieretningen elektro-automasjon og robotikk gir deg kunnskaper innen både elkraft, automatisering og robotikk, grunnpilarene i en hypermoderne fremtid.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Vestfold
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Studieretning: Elektro-automasjon og robotikk
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 222 017
 • Antall semester: 6
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 10
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hva er A-veien?

Dette lærer du i elektro-automasjon og robotikk

Fremtiden bringer mer autonome systemer som selvkjørende biler, busser, skip, pakkeleverende droner og elektriske fly. Samtidig øker graden av automatisering av moderne bygninger, fabrikker, produksjonsanlegg og landbruksanlegg. Å designe, bygge, installere, teste og drifte slike avanserte systemer vil kreve dyktige elektroingeniører med spesialisering i elektro-automasjon og robotikk.

På denne studieretningen blir du kjent med moderne digitale løsninger til overvåkning og kontroll av alt fra bygg og hele byer, til autonome kjøretøy og fartøy. Grunnlaget for all automasjon og robotikk er elektrisitet, og du vil lære det grunnleggende for generering av elektrisk kraft og hvordan bringe denne trygt til ulike systemer.

Autonomi er det ultimate innen robotikk, og krever forståelse og utvikling av avanserte styresystemer for å kunne lykkes. Studiet gir deg opplæring i hvordan sette sammen og programmere datastyrte systemer for automatiserte og autonome løsninger, som for eksempel selvkjørende biler og båter.

Mye av læringen skjer gjennom laboratorearbeid og praktiske øvelser alene og sammen med andre.

Hvorfor elektroingeniør?

Uten elektroingeniøren stopper Norge opp. Som elektroingeniør bidrar du med kunnskap vårt høyteknologiske samfunn er helt avhengig av. For å kunne løse klimautfordringene er vi helt avhengige av nye metoder for bruk og regulering av elektrisitet. 

Som elektroingeniør vil du kunne være med på denne utviklingen ved å lære hvordan bruk av elektrisitet kan bli mer effektivt ved hjelp av automatisert styring og regulering. Ved å analysere data om hvordan vi bruker elektrisitet i hverdagen og ved å programmere nye løsninger, kan vi utvikle og innføre nye og bærekraftige løsninger for samfunnet.

Over alt rundt oss er det elektrisk utstyr. Fra mobiltelefonene i lomma, til industri, fly, skip, tog og kjøretøy. Alt dette krever en stabil strømforsyning og avansert styring gjennom programmering og automatisering.

Vi har de siste årene beveget oss mot et mer klimanøytralt samfunn. Dette har vist hvordan omleggingen til elektriske systemer som elbiler, elektriske båter og energistyring i byer og båter også krever kunnskap innen smart datastyring og automatisering. Elektro, IT og automatisering vil spille en nøkkelrolle for å kunne lykkes med å skape et bærekraftig samfunn.

Elektrisitet er en høyverdig energibærer som må brukes på en bærekraftig måte og på Elektroingeniørstudiet får du grunnleggende innføring i

 • hva elektrisitet er
 • programmering
 • automatisering
 • regulering

I tillegg velger du en av tre spesialiseringer:

Hva slags jobb får du?

Hvor du kommer til å jobbe, og med hva, avhenger av hvilken spesialisering og studieretning du velger.

Uansett blir du en allsidig ingeniør og svært attraktiv på arbeidsmarkedet. Du vil møte stadig nye utfordringer, og jobben din vil bli variert og meningsfull. Mange spennende stillinger venter på deg i høyteknologiske bedrifter i privat og offentlig sektor.

Med spesialisering i elkraft og bærekraftig energi kombineres grunnleggende programmering, automatisering og regulering med klassisk elkraftfag med fokus på sikkerhet. Med denne spesialiseringen kan du blant annet jobbe med kraftproduksjon og kraftforsyning. Du kan også jobbe med salg og konsulentvirksomhet eller drift, vedlikehold og prosjektering av større og mindre elektriske anlegg. 

Med spesialisering i informatikk og automatisering kan du jobbe med programvare og automatiseringsløsninger som gjør industrielle prosesser og kommunikasjon mer effektivt. 

Spesialisering i elektro-automasjon og robotikk kombinerer også grunnleggende programmering, automatisering og regulering med elkraftfag, men her er fokuset rettet mot utvikling og prosjektering av systemløsninger. Du finner jobber i moderne industribedrifter som arbeider med design, utvikling, prosjektering, styring og drift av elektro og automasjonssystemer på land og sjø.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider tett og godt med næringslivet og industrien. I løpet av studiet vil du besøke relevante bedrifter. Vi engasjerer eksperter fra arbeidslivet som gjesteforelesere, og du får prosjektoppgaver med reelle problemstillinger fra potensielle arbeidsgivere. Du skriver gjerne bacheloroppgaven i samarbeid med en bedrift.

Hvert år arrangeres det karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter. Flere av våre kontakter tilbyr sommerjobber til studenter.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier ved USN, for eksempel Electrical Power Engineering eller Industrial IT and Automation

Du kan også velge å ta masterutdanning ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av elektroingeniør i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • HING (A-vei): generell studiekompetanse med ekstra krav til matte og fysikk

  HING (A-vei): generell studiekompetanse med ekstra krav til matte og fysikk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Sommer 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Sommer 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2024
Porsgrunn
På campus
Heltid
Sommer 2024