Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Tilrettelegging og studentstøtte Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Studentdemokratiet Campuskontakter Gaveprofessorater Strategi og visjon Biblioteket IT-tenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Krigen i Ukraina Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold
en Meny close

Ingeniørfag

Det finnes flere måter å søke ingeniørfag på bachelornivå på. Pass på at du søker det som er riktig i følge dine kvalifikasjoner.

Slik er søknadsprosessen

Slik søker du
Opptakskrav

Det finnes flere måter å bli kvalifisert til ingeniørfag på. Dersom du er usikker på hva som er riktig for deg, kan du sjekke denne veiledningen.

 

Relevante fagbrev til Y-vei
Relevante fagbrev:
 • Byggingeniør (7220 Konstruksjon og byggdesign og 7219 Plan og infrastruktur)
 • Elektroingeniør (7215 Elkraftteknikk og 7218 Informatikk og automatisering)
 • Maskiningeniør (7216 Konstruksjonsteknikk, 7229 Produktutvikling og 7230 Produktdesign)
 • Kjemiingeniør (7217 Ren energi og prosessteknologi)
Dersom du ikke har hatt læretid i bedrift, men har tatt "fagbrev i skole", er du bare kvalifisert dersom du i tillegg har 12 måneder relevant praksis etter fullført fagbrev. Dette er fordi fagbrev i skole har kortere læretid, som regel et år kortere, enn de som tar fagbrev i bedrift.
Dersom du har fagbrev som praksiskandidat er du ikke kvalifisert for Y-vei. Grunnen til dette er at du som praksiskandidat ikke har den vanlige teoridelen som andre kandidater med fagbrev har.

 

Registrer søknaden din

Hvor du skal registrere søknaden din, avhenger av hva slags ingeniørstudier du skal søke på. Dersom du ha generell studiekompetanse, matematikk R1 og R2 og fysikk 1, så kan du søke via Samordna opptak. For alle andre studier skal du søke via Søknadsweb.

Slik søker du i Søknadsweb

Du logger på Søknadsweb enten med Feide eller ID-porten.

 1. Velg ønsket språk
 2. Registrer personinformasjon. Pass på at e-post og mobilnummer er registrert riktig, siden det er her du får all informasjon om søknaden din senere.
 3. Velg opptakstype
 4. Registrer søknadsalternativ.
 5. Last opp dokumentasjon i henhold til opptakskravet/informasjon du får på Søknadsweb.
 6. Når søknaden er sendt, får du kvittering i Søknadsweb og på e-post. All kommunikasjon rundt søknaden din vil foregå per e-post, så det er viktig at du sjekker at du har mottatt kvittering både i Søknadsweb og på e-post. Vær obs på at e-posten kan ha havnet i søppelpost.
 7. Sjekk din e-post regelmessig underveis i søknadsprosessen. All informasjon blir sendt elektronisk. Husk også å sjekke søppelpost.
 8. Svar på studietilbud eller ventelisteplass innen angitt frist. Hvis du ikke svarer innen fristen mister du studie- eller ventelisteplassen.
Søknaden din
Last opp dokumentasjon

Du må laste opp dokumentasjon på at du dekker opptakskravene. Det betyr at du må laste opp følgende, avhengig av hvilket studium du søker:

 • Forkurs: du må laste opp vitnemål eller kompetansebevis (minst fullført og bestått toårig yrkesfaglig videregående skole), dersom dette ikke ligger inne elektronisk. Søker du på grunnlag av grunnskole og fem års relevant arbeidspraksis, må du laste opp vitnemål fra grunnskole og arbeidsattester på de fem årene med praksis. Attestene må inneholde start- og sluttdato for arbeidsforholdet og stillingsprosent, og de må være datert og signert av arbeidsgiver.
 • Realfagskurs og tresemesterordning: du må laste opp dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse, med mindre dette ligger inne elektronisk. Hva som dekker kravet om generell studiekompetanse finner du på Samordna opptaks nettsider. Dersom du har elektronisk vitnemål, trenger du ikke laste opp bilde av vitnemålet ditt i tillegg.
 • Ingeniørstudier via Samordna opptak: du må dokumentere at du har generell studiekompetanse og i tillegg fordypning i matematikk og fysikk (Matematikk R1+R2 og Fysikk 1, eller tilsvarende). Dersom du dekker opptakskravet med teknisk fagskole eller forkurs for ingeniørutdanning, må du laste opp vitnemål, med mindre dette foreligger elektronisk.
 • Y-vei: du må laste opp kompetansebevis eller vitnemål hvor det framgår at du har fullført og bestått relevant yrkesfaglig videregående skole. Dersom det ikke står på vitnemålet/kompetansebeviset at du har tatt fagbrev og hvilket fagbrev du har tatt, må du laste opp dette i tillegg. Det er mulig å søke opptak selv om du ikke har tatt fagbrevet ennå, men du må bestå fagprøven/svenneprøven innen studiestart. Dersom du har elektronisk vitnemål, trenger du ikke laste opp bilde av vitnemålet ditt i tillegg.
Relevante fagbrev til Y-vei
Relevante fagbrev:
 • Byggingeniør (7220 Konstruksjon og byggdesign og 7219 Plan og infrastruktur)
 • Elektroingeniør (7215 Elkraftteknikk og 7218 Informatikk og automatisering)
 • Maskiningeniør (7216 Konstruksjonsteknikk, 7229 Produktutvikling og 7230 Produktdesign)
 • Kjemiingeniør (7217 Ren energi og prosessteknologi)
Dersom du ikke har hatt læretid i bedrift, men har tatt "fagbrev i skole", er du bare kvalifisert dersom du i tillegg har 12 måneder relevant praksis etter fullført fagbrev. Dette er fordi fagbrev i skole har kortere læretid, som regel et år kortere, enn de som tar fagbrev i bedrift.
Dersom du har fagbrev som praksiskandidat er du ikke kvalifisert for Y-vei. Grunnen til dette er at du som praksiskandidat ikke har den vanlige teoridelen som andre kandidater med fagbrev har.
Ikke ferdig med videregående skole?

Dersom du skal søke via Samordna opptak, skal du bare sørge for at vitnemålet du får i juni blir ettersendt. Dersom du får elektronisk vitnemål, går det av seg selv.

Dersom du skal søke tresemesterordning, forkurs, Y-vei eller realfagskurs, må du laste opp karakterutskrift/utskrift av eksamensprotokoll for karakterene du har fått så langt, samt halvårsvurdering fra høstsemesteret før du søker opptak. Innen 1. juli må du dokumentere at du har fullført og bestått utdanningen det er krav om til studiet.

 

Poengberegning
Svar på søknad

Du får svar på søknaden din i løpet av mai måned. Dersom du har søkt til studier med oppstart om våren, får du svar i løpet av november.

Du som har søkt via Samordna opptak, får svar på søknaden din 20. juli.

Betinget tilbud?

Dersom du fullfører utdanningen din samme semester som du søker utdanning hos oss, kan du få et betinget tilbud om studieplass.

Et betinget tilbud er et foreløpig tilbud som gis på betingelse av at du fullfører utdanningen det er krav om innen en frist. Dersom du ikke fullfører utdanningen og dermed ikke oppfyller opptakskravene vil tilbudet om studieplass bli trukket tilbake. Frist for å dokumentere fullført utdanning er 1.juli for studiestart høst og 10. januar for studiestart vår. 

Poengberegning:

Din poengsum beregnes av karakterer i hittill fullførte emner. Eventuelle tilleggspoeng legges til dine karakterpoeng.

Karakterer som oppnås i det siste semesteret vil bli tatt med i beregningen så snart de er gjort tilgjengelige for oss.

Begrunnelse og klage

Du som lurer på hvordan søknaden din er behandlet, kan be om en begrunnelse. Dette gjør du elektronisk. Dersom du er uenig i begrunnelsen du får, kan du klage på behandlingen av søknaden.

All informasjon om begrunnelse og klage finner du på våre nettsider.

Kom du på venteliste?
Fram til studiestart
Hva skjer nå?

Dersom du er TRES-student, så begynner studiene allerede om sommeren. Du vil derfor få informasjon om oppstart så snart du har fått svar på søknaden din.

Dersom du har fått plass på andre ingeniørstudier, vil du først få mer informasjon i begynnelsen av august. Mye informasjon finner du også på nettsidene våre om studiestart. Du er selv ansvarlig for å møte ved studiestart og delta der du skal, det er ikke mulig å be om utsatt studiestart eller lignende. Du må også være forberedt på at du i løpet av de første dagene må bekrefte digitalt at du fortsatt vil ha plassen din. Mer informasjon om hva dette innebærer vil du få nærmere studiestart.

Dokumentasjonskontroll

Alle nye studenter kan bli trukket ut til dokumentasjonskontroll. Dersom dette gjelder deg, vil du få egen beskjed om det.

 

Kan ikke studere likevel?

Du kan si fra deg plassen din når som helst.

Dersom du har søkt via Samordna opptak, kan du når som helst logge inn på nettsøknaden din og endre svar fra ja til nei. Etter at du har semesterregistrert deg som student må du i stedet kontakte USN for å si fra deg plassen din.

Har du søkt via Søknadsweb, kan du endre svar fra ja til nei så lenge svarfristen ikke er gått ut. Etter svarfrist må du sende oss en e-post om at du vil si fra deg plassen din.

Dersom det er kommet noe i veien som gjør at du ikke kan studere, kan det være at du kan søke om reservert studieplass.