Reservasjon av studieplass

Du kan få reservert studieplassen din på grunn av militærtjeneste, fødsel, adopsjon eller andre tungtveiende grunner.

Fristen for å søke reservert studieplass er tre uker etter at du fikk tilbud om opptak.

Oppsigelsestid på jobb, eller endret arbeidssituasjon som gjør at du ikke får studert likevel, er ikke grunnlag for å få reservert studieplass. Hvis du mistenker at dette kan bli tilfelle kan du søke om tidlig opptak, så får du avklart dette tidligere. 

Slik søker du reservert studieplass

For å reservere studieplassen du har fått må du sende en søknad til Universitetet i Sørøst-Norge. 

I søknaden må du legge ved dokumentasjon på hvorfor du ønsker å reservere studieplassen. Dokumentasjon som støtter søknaden din kan være for eksempel:

  • innkalling til militærtjeneste
  • militært ID-kort (FDID-kort), dersom du er i aktiv militærtjeneste
  • legeerklæring på sykdom eller graviditet

Skal du reservere søknaden din, må du:

  1. takke ja til tilbud om studieplass innen svarfristen
  2. sende søknaden innen 3 uker etter at du mottok tilbudet om studieplass.

Du søker om reservert studieplass her

Du kan ikke søke om å reservere studieplassen hvis du har fått betinget opptak eller fikk reservert studieplassen i fjor. 

Svar på søknaden din får du i posten eller Digipost

Fikk du reservert studieplass i fjor?

Fikk du reservert studieplassen din i fjor, er du garantert å få denne studieplassen i år dersom du:

  • søker på samme studieprogram innen søknadsfrist
  • laster opp brev om reservert studieplass
  • svarer på tilbud innen frist

Dersom du har fått reservert studieplassen din i to år, har du den plassen kun om to år. Det vil si at dersom du ønsker å begynne på studiet etter ett år i stedet, kan du ikke bruke den reserverte studieplassen din. Da må du søke deg inn på studiet på vanlig måte.

Her kan du lese mer om reservert studieplass gjennom Samordna Opptak.

Slik søker du permisjon

Hvis du ikke kan fortsette dine studier, så har du mulighet til å søke om permisjon. Søknad om permisjon sendes formelt til Universitetet i Sørøst-Norge v/fakultetet som du tilhører.

Her søker du om permisjon ( krever innlogging som student).