Poengberegning: Y-vei

Hovedtrekk ved poengberegning til Y-vei.

Det er karakterene fra videregående skole som utgjør grunnlaget for poengberegningen. Alle karakterene fra vitnemålet skal regnes med, både for toårige og treårige linjer. Du kan få tilleggspoeng for alder, militærtjeneste, folkehøgskole eller høyere utdanning.

Studieplassene fordeles i to kvoter. 50 prosent av plassene fordeles først i førstegangskvoten. Alle som ikke får opptak i den kvoten konkurrerer om de resterende plassene i ordinær kvote. Dersom flere søkere får lik poengsum, rangeres søkere med "Meget godt bestått" på fagbrevet foran søkere med "Bestått".

1) Førstegangsvitnemålskvoten er for søkere som ikke fyller mer enn 21 år i opptaksåret og som har fullført videregående skole på normal tid. I denne kvoten konkurrerer du på grunnlag av skolepoengene dine (snittet ditt fra videregående skole ganget med 10).

2) I ordinær kvote konkurrerer du med skolepoengene dine og eventuelle tilleggspoeng.