Poengberegning: Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning

Hovedtrekk ved poengberegning ved opptak til forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning.

Gruppe A (yrkesfag)

Søkere i gruppe A rangeres etter karakterpoeng fra VG1 og VG2. Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes, rangeres etter en skjønnsmessig vurdering. Det gis 3 tilleggspoeng til søkere som har fagbrev.

Gruppe B (praksis)

Søkere i gruppe B vurderes etter individuell vurdering.

Gruppe C (generell studiekompetanse)

Søkere i gruppe C rangeres etter karakterpoengene som gir generell studiekompetanse.

Har du/får du generell studiekompetanse anbefales det sterkt at du leser om tilbudene Realfagskurs og TRES.

Ikke ferdig med videregående ennå?

Tar du videregående utdanning som ikke er avsluttet når du søker, konkurrerer du med resultatene fra yrkesfaglig VG1 og VG2 (VG3 hvis du går et treårig løp) til og med desember. Du laste opp terminkarakterutskrift/utskrift av eksamensprotokoll for fagene for å delta i opptaket. Skjermdump/skjermbilder fra Vigo er ikke godkjent dokumentasjon.