Elektroingeniør

Bachelor i ingeniørfag, elektroingeniør – Informatikk og automatisering

Porsgrunn - Heltid

Liker du å programmere og ønsker en karriere som dataingeniør? Eller synes du det er spennende med automatiseringssystemer? Da er studieretningen informatikk og automatisering noe for deg.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Informatikk og automatisering
 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Porsgrunn
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 090
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6

Dette lærer du i informatikk og automatisering

Dette studiet er for deg som liker å programmere og som ønsker en karriere som dataingeniør. Det er også for deg som har jobbet med automatiserte systemer, og deg som tenker det ville være spennende å være med på å utvikle nye automatiseringssystemer.

I dette ingeniørstudiet lærer du å utvikle programvare og automatiseringsløsninger som effektiviserer industrielle prosesser og kommunikasjon. Du får kunnskap om matematikk, fysikalske prinsipper og ulike typer prosesser, både elektriske, mekaniske og kjemi-tekniske. Vi har spennende studentprosjekter i samarbeid med næringslivet, hvor du får erfaring med å jobbe i prosjekt og samarbeide. Du lærer om:

 • Programmering og systemutvikling
 • Databaser
 • Datanett og datakommunikasjon
 • Programmerbar logisk styring (PLS)
 • Måleteknikk
 • Regulerings- og styringsteknikk
 • Web-baserte systemer

Hva er A-veien?

 

Hvorfor elektroingeniør?

Uten elektroingeniøren stopper Norge opp. Som elektroingeniør bidrar du med kunnskap vårt høyteknologiske samfunn er helt avhengig av. For å kunne løse klimautfordringene er vi helt avhengige av nye metoder for bruk og regulering av elektrisitet. 

Som elektroingeniør vil du kunne være med på denne utviklingen ved å lære hvordan bruk av elektrisitet kan bli mer effektivt ved hjelp av automatisert styring og regulering. Ved å analysere data om hvordan vi bruker elektrisitet i hverdagen og ved å programmere nye løsninger, kan vi utvikle og innføre nye og bærekraftige løsninger for samfunnet.

Over alt rundt oss er det elektrisk utstyr. Fra mobiltelefonene i lomma, til industri, fly, skip, tog og kjøretøy. Alt dette krever en stabil strømforsyning og avansert styring gjennom programmering og automatisering.

Vi har de siste årene beveget oss mot et mer klimanøytralt samfunn. Dette har vist hvordan omleggingen til elektriske systemer som elbiler, elektriske båter og energistyring i byer og båter også krever kunnskap innen smart datastyring og automatisering. Elektro, IT og automatisering vil spille en nøkkelrolle for å kunne lykkes med å skape et bærekraftig samfunn.

Elektrisitet er en høyverdig energibærer som må brukes på en bærekraftig måte og på Elektroingeniørstudiet får du grunnleggende innføring i

 • hva elektrisitet er
 • programmering
 • automatisering
 • regulering

I tillegg velger du en av tre spesialiseringer:

Hva slags jobb får du?

Hvor du kommer til å jobbe, og med hva, avhenger av hvilken spesialisering og studieretning du velger.

Uansett blir du en allsidig ingeniør og svært attraktiv på arbeidsmarkedet. Du vil møte stadig nye utfordringer, og jobben din vil bli variert og meningsfull. Mange spennende stillinger venter på deg i høyteknologiske bedrifter i privat og offentlig sektor.

Med spesialisering i elkraftteknikk kombineres grunnleggende programmering, automatisering og regulering med klassisk elkraftfag med fokus på sikkerhet. Med denne spesialiseringen kan du blant annet jobbe med kraftproduksjon og kraftforsyning. Du kan også jobbe med salg og konsulentvirksomhet eller drift, vedlikehold og prosjektering av større og mindre elektriske anlegg. 

Med spesialisering i informatikk og automatisering kan du jobbe med programvare og automatiseringsløsninger som gjør industrielle prosesser og kommunikasjon mer effektivt. 

Spesialisering i elektro-automasjon og robotikk kombinerer også grunnleggende programmering, automatisering og regulering med elkraftfag, men her er fokuset rettet mot utvikling og prosjektering av systemløsninger. Du finner jobber i moderne industribedrifter som arbeider med design, utvikling, prosjektering, styring og drift av elektro og automasjonssystemer på land og sjø.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider tett og godt med næringslivet og industrien. I løpet av studiet vil du besøke relevante bedrifter. Vi engasjerer eksperter fra arbeidslivet som gjesteforelesere, og du får prosjektoppgaver med reelle problemstillinger fra potensielle arbeidsgivere. Du skriver gjerne bacheloroppgaven i samarbeid med en bedrift.

Hvert år arrangeres det karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter. Flere av våre kontakter tilbyr sommerjobber til studenter.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier ved USN, for eksempel Electrical Power Engineering eller Industrial IT and Automation

Du kan også velge å ta masterutdanning ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om ingeniørutdanningene våre. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av elektroingeniør i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud