Leila Ben Saad

Leila Ben Saad

Førsteamanuensis/Programkoordnator
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (B-276)