Bachelor i ingeniørfag, kjemiingeniør

Bachelor i ingeniørfag, kjemiingeniør

Som kjemiingeniør kan du gi et viktig bidrag inn i det grønne skiftet. Utdanningen gir deg kunnskap om fornybar energi og energieffektive industriprosesser. Du vil lære om effektiv, klimavennlig og bærekraftig bruk av energi.

A- vei, Y-vei og TRES

Du kan søke opptak til dette studiet gjennom A-vei (for deg med generell studiekompetanse og fordypning i matematikk og fysikk), Y-vei (for deg med yrkesfaglig bakgrunn og relevant fagbrev) og TRES (for deg med generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk).

Om du ikke oppfyller opptakskravene til disse studiene, kan du søke forkurs eller realfagskurs.

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2023
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2023

Hvorfor kjemiingeniør?

Som kjemiingeniør bidrar du med nye ideer og løsninger for store samfunnsutfordringer. Du får kunnskap om miljøregnskap, livsløpsmetoder og effektiv bruk av ressurser, og kan være med å utvikle miljøvennlige og innovative prosesser og produkter.

Høres ikke det spennende ut?

Hva slags jobb får du?

Du vil være en attraktiv kandidat for ulike stillinger i prosessbedrifter eller i bedrifter som jobber med fornybar energi. Du kan jobbe med prosessutvikling, prosessimulering, produktutvikling, energieffektivisering, miljøvern, vannrensing og klimautfordringer.

Du kan jobbe i landbasert industri, offshoreindustrien eller i konsulent- og rådgivningvirksomhet.

Du kan også jobbe med undervisning og forskning, eller i offentlige virksomheter med blant annet arbeidsmiljø, miljøvern og energistyring.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider tett og godt med næringsliv og industri i regionen for å sikre relevant undervisning arbeidslivet faktisk har bruk for.

Vi har blant annet gjesteforelesere fra arbeidslivet, du får delta på ulike bedriftsbesøk og vi arrangerer karrieredager på campus med besøk fra potensielle arbeidsgivere. Flere av våre samarbeidspartnere tilbyr dessuten sommerjobber til studenter. Du kan også ha praksis i bedrift gjennom valgfaget "ingeniørpraksis" (gjelder ikke for Y-veien).

Prosjektoppgaver gis av aktuelle bedrifter eller via forskningsaktiviteter ved universitetet. I tredje studieår skriver du bacheloroppgaven din, hvor du jobber med en problemstilling du kan møte i arbeidslivet. Oppgaven gjør du som regel i samarbeid med en relevant bedrift eller en forskningsgruppe ved universitetet.

Dette lærer du 

Studiet gir deg en bred innføring i kjemisk prosessteknologi. Du får kunnskaper og ferdigheter i design, drift og kostnadsestimering av energieffektive industriprosesser og fornybare energiprosesser som sol, vind og bioenergisystemer.

Du får kunnskap og ferdigheter i metoder for HMS-vurderinger, livsløpsanalyser og miljøregnskap. Du får forståelsen av hvor viktig effektiv energiutnyttelse, god ressursutnyttelse og avfallshåndtering for en bærekraftig fremtid er. 

Du får kunnskap om hvordan redusere CO2-utslipp, og hvordan fange, transportere og lagre CO2.

Studiet gir deg ferdigheter i bruk av industristandard dataprogrammer for simulering, design og optimalisering av industriprosesser.

Studiet er praktisk og prosjektbasert, og gir deg bred kompetanse gjennom spennende laboratoriearbeid. Det gis opplæring i prosjektmetodikk, en metode som anvendes i flere av studiets emner.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier ved USN, for eksempel Master i Energy and Environmental Technology eller Master i Process Technology.  

Du kan også velge å ta masterutdanning ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om ingeniørutdanningene våre. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av kjemiingeniør i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

A- vei, Y-vei og TRES

Du kan søke opptak til dette studiet gjennom A-vei (for deg med generell studiekompetanse og fordypning i matematikk og fysikk), Y-vei (for deg med yrkesfaglig bakgrunn og relevant fagbrev) og TRES (for deg med generell studiekompetanse uten fordypning i matematikk og fysikk).

Om du ikke oppfyller opptakskravene til disse studiene, kan du søke forkurs eller realfagskurs.

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2023
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2023