Bachelor i kjemiingeniør studenter på lab

Bachelor i ingeniørfag, kjemiingeniør – Ren energi- og prosessteknologi TRES

Porsgrunn - Heltid

Som kjemiingeniør i ren energi og prosessteknologi kan du gi et viktig bidrag til det grønne skiftet. Utdanningen gir deg kunnskap om fornybar energi og energieffektive industriprosesser. Du lærer om effektiv, klimavennlig og bærekraftig bruk av energi. Tresemesterordningen (TRES) gir deg som ikke har fordypning i matematikk og fysikk, mulighet til å starte på ingeniørstudier.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Heltid
 • Studieretning: Ren energi- og prosessteknologi TRES
 • Oppstart: Sommer 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 7206
 • Antall semester: 7 (inkludert sommeren første studieår)
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 10
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hva er tresemesterordningen?

Tresemesterordningen (TRES) er en ordning for deg som vil ta ingeniørutdanning, men som ikke har den fordypningen du trenger i matematikk og fysikk fra videregående skole.

Gjennom sommeren underviser vi deg i matematikk og gir deg en tjuvstart på ingeniørutdanningen. I høstsemesteret fortsetter undervisningen i matematikk og fysikk i tillegg til ingeniøremnene dine. 

Minimum åtti prosent oppmøte kreves i TRES-fagene i alle tre semestre. Obligatoriske prøver og innleveringer i begge emner må også godkjennes.

Undervisningen i matematikk har en avsluttende eksamen i slutten av høstsemesteret. Undervisningen i fysikk vil foregå både i høst- og vårsemester. Fysikkemnet har avsluttende vurdering i vårsemesteret.

For å kunne fortsette i andre studieår, må du ha bestått tresemesterkursene i matematikk og fysikk.

keyboard_backspace Her finner du mer informasjon om tresemesterordningen

Undervisning sommeren 2024

 • Matematikk: uke 25, 26, 27, 28, 30 og 31
 • Undervisningsfri uke 29

Mer informasjon om emnene finnes i emneplanen. Detaljert fremdrifts- og timeplan fås ved studiestart.

Dette lærer du i ren energi- og prosessteknologi

Som kjemiingeniør innenfor ren energi- og prosessteknologi vil du spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Studiet gir deg en bred innføring i kjemisk prosessteknologi. Du får kunnskaper og ferdigheter i design, drift og kostnadsestimering av energieffektive industriprosesser og fornybare energiprosesser som sol, vind og bioenergisystemer. Industristandard dataprogrammer for simulering, design og optimalisering av industriprosesser anvendes i flere fag.

I arbeidet for en bærekraftig fremtid vil du forstå viktigheten av effektiv energiutnyttelse, god ressursutnyttelse og avfallshåndtering. I studiet får du kunnskap og ferdigheter i metoder for HMS-vurderinger, livsløpsanalyser, miljøregnskap og sirkulær økonomi. Du får kunnskap om prosesser for fangst av CO2 og hvorfor det er viktig for å nå klimamålene. 

Videre får du en innføring i bruk av hydrogen som energibærer innen transport og industri. Studiet gir deg grunnlaget du trenger for å være med å endre energibruk fra fossile til fornybare energikilder, begrense klimagassutslipp og uheldige miljøpåvirkninger.

Studiet er praktisk og prosjektbasert, og gir deg bred kompetanse gjennom spennende laboratoriearbeid. Det gis opplæring i prosjektmetodikk, en metode som anvendes i flere av studiets emner og i arbeidslivet.

Hvorfor kjemiingeniør?

En utdanning som kjemiingeniør er spennende, samfunnsrelevant og nyttig både for industrien og i offentlig forvaltning. Samtidig er kjemi et fag der du bruker kreativiteten din, og kan bidra med nye ideer og løsninger på samfunnsutfordringer i det grønne skiftet.

Arbeidsoppgavene til kjemiingeniøren kan være alt fra drift av produksjonsprosessen, kontroll av produktkvalitet, kjemiske analyser og vurdering av miljøeffekter. Kunnskap i kjemi er viktig for å forstå og forbedre kjemiske prosesser, utnytte avfallsstrømmer, forebygge eksplosjonsfare og utvikle alternative energibærere.

Jeg vil bli kjemiingeniør fordi det er gir gode muligheter til å jobbe med å løse de største utfordringene samfunnet står ovenfor. Fokuset på miljø og bærekraft gir god kompetanse innenfor et felt som blir stadig mer relevant.

Petter Tangvald Fevang, student

 

Kjemiingeniøren har en sentral posisjon i prosjekter innen for eksempel miljø- og klimaforskning, materialforskning og prosessutvikling.

Hva slags jobb får du?

Du vil være en attraktiv kandidat for ulike stillinger i prosessbedrifter eller i bedrifter som jobber med fornybar energi. 

Du kan jobbe med oppgaver innenfor optimalisering og prosjektering av nye og eksisterende prosesser, datasimulering av prosesser, kostnadsestimeringer, energieffektivisering, miljøvern, vannrensing og med ulike klimautfordringer som for eksempel reduksjon av CO2-fotavtrykk.

Av nye næringer vil utvikling av batteriteknologi, produksjon av hydrogen som energibærer, CO2-fangst og lagring, og produksjon av biodrivstoff fra tremasse og biomasse ha stor betydning i fremtiden.

Kunnskapene dine innen sirkulær økonomi, miljøregnskap, livsløpsmetoder og effektiv bruk av ressurser vil gjøre deg attraktiv for mange virksomheter.

Du kan jobbe i landbasert industri, offshoreindustrien eller i konsulent- og rådgivningvirksomhet. Du kan jobbe innenfor forskning og utvikling, undervisning, i salg, i laboratorievirksomheter eller i offentlige virksomheter med oppgaver relatert til blant annet arbeidsmiljø, energirådgivning, miljøvern og det grønne skiftet.

Prosessindustrien trenger alltid dyktige ingeniører, både nyutdannede og selvsagt de med mer erfaring. Som utdannet ingeniør fra USN er du ettertraktet på arbeidsmarkedet, i flere av mine ansettelser har jeg blitt informert om at studenter fra denne skolen har rykte på seg for å ha et høyt kunnskapsnivå.

Daniel Pedersen, prosjektleder i Sterner

 

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider tett og godt med næringsliv og industri i regionen for å sikre relevant undervisning arbeidslivet faktisk har bruk for.

Vi har blant annet gjesteforelesere fra arbeidslivet, du får delta på ulike bedriftsbesøk og vi arrangerer karrieredager på campus med besøk fra potensielle arbeidsgivere. Flere av våre samarbeidspartnere tilbyr dessuten sommerjobber til studenter. Du kan også ha praksis i bedrift gjennom valgfaget «ingeniørpraksis» (gjelder ikke for y-veien).

Prosjektoppgaver gis av aktuelle bedrifter eller via forskningsaktiviteter ved universitetet. I tredje studieår skriver du bacheloroppgaven din, hvor du jobber med en problemstilling du kan møte i arbeidslivet. Oppgaven gjør du som regel i samarbeid med en relevant bedrift eller en forskningsgruppe ved universitetet.

Dette lærer du

Studiet gir deg en bred innføring i kjemisk prosessteknologi. Du får kunnskaper og ferdigheter i design, drift og kostnadsestimering av energieffektive industriprosesser og fornybare energiprosesser som sol, vind og bioenergisystemer.

Du får kunnskap og ferdigheter i metoder for HMS-vurderinger, livsløpsanalyser og miljøregnskap. Du får forståelsen av hvor viktig effektiv energiutnyttelse, god ressursutnyttelse og avfallshåndtering for en bærekraftig fremtid er. 

Du får kunnskap om hvordan redusere CO2-utslipp, og hvordan fange, transportere og lagre CO2.

Studiet gir deg ferdigheter i bruk av industristandard dataprogrammer for simulering, design og optimalisering av industriprosesser.

Studiet er praktisk og prosjektbasert, og gir deg bred kompetanse gjennom spennende laboratoriearbeid. Det gis opplæring i prosjektmetodikk, en metode som anvendes i flere av studiets emner.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier ved USN, for eksempel Master i Energy and Environmental Technology eller Master i Process Technology.  

Du kan også velge å ta masterutdanning ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av kjemiingeniør i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2024 vår" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2024 høst

warning Studiemodellen for "2024 vår" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, men har relevant yrkesfaglig utdanning og fagbrev, skal du søke Y-vei.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud