Som ingeniør er du både en oppfinner og problemløser i én og samme person, og har et hav av muligheter når du skal ut å søke jobb. 

Du kan bidra med å skape bærekraftige løsninger for store samfunnsutfordringer, og blir derfor svært attraktiv på arbeidsmarkedet.

Over nitti prosent av nyutdannede teknologer og ingeniører er i jobb fem måneder etter utdanningen, og de fleste har jobben i boks før studiene er avsluttet.

Det viser arbeidsmarkedsundersøkelsen 2019 til Tekna, som er Norges største forening for naturvitere og teknologer med mastergrad.  

Næringslivet etterlyser også flere ansatte som har teknologikompetanse, viser NHOs årlige undersøkelse blant medlemsbedriftene sine.

Hvilken ingeniør har du lyst til å bli? Her veileder vi deg gjennom alle ingeniørutdanningene våre. 

Dette kan ingeniøren være med å løse 

Norge og verden er avhengig av nye ingeniører for å nå klimamålene. Derfor er ingeniørene viktigere enn noen gang.

Ingeniører er rett og slett nøkkelen til det grønne skiftet med en kompetanse som vårt høyteknologiske samfunn har stor bruk.

  • Hvordan kan vi gi alle bærekraftig energi og hvordan kan olje- og gassnæringen bli mer miljøvennlig enn den er i dag?
  • Hvordan kan vi løse klima- og miljøproblematikken? Hvordan skal vi få til bærekraftig matproduksjon og hva skal til for å få til en mer bærekraftig byggebransje? 
  • Hvordan skal vi klare å redusere klimagassutslipp fra bygg og anlegg? Hvordan kan vi gjøre samferdselssektoren mer miljøvennlig? Og oppi alt dette: Hvordan kan vi utnytte kunstig intelligens? 

Ingen enkle oppgaver, men er det noen som kan få det til, er det ingeniøren!

Dette er ingeniørstudiene du kan velge hos oss

Hos oss kan du velge mellom mange ulike studier innenfor ingeniør, sivilingeniør, teknologi og IT. Du kan bli dataingeniør, sivilingeniør, byggingeniør, elektroingeniør, elektronikkingeniør, kjemiingeniør og maskiningeniør.

Maskiningeniøren kalles ofte for en allrounder-ingeniør og jobber med å utvikle produkter i team sammen med andre ingeniører. Bedrifter som driver med konstruksjon og produktutvikling vil ha bruk for kunnskapen din.

Byggingeniøren planlegger, bygger og utvikler alt fra boliger og næringsbygg til vei, bane, vann og avløp. Mange jobbmuligheter i bygg- og anleggsbransjen i Norge og utlandet.

Dataingeniøren forstår systemene bak teknologien og kan være med å skape nye, teknologiske løsninger. Du er attraktiv for bedrifter som jobber med programutvikling, nettverk og sikkerhet i Norge og utlandet. 

Elektroingeniøren jobber med å forsyne Norge med strøm og er med på å utvikle nye systemer som kombinerer elektro, automasjon og robotikk.

Elektronikkingeniøren er med på å lage mye av det vi bruker i hverdagen, som for eksempel teknologien i mobilen eller når du skanner en strekkode i matbutikken. Jobben handler om produktutvikling, teknisk design og test av elektronikksystemer. 

Kjemiingeniøren jobber med å utvikle miljøvennlige og innovative kjemiske prosesser i industriproduksjoner. Du er attraktiv for ulike stillinger i prosessbedrifter eller i bedrifter innen fornybar energi.

To elkraft ingeniør studenter ved USN

Før du skal velge en utdanning som ingeniør, bør du tenke på hva du har lyst til å drive med. 

På ingeniørstudiene hos oss møter du engasjerte forelesere, høyteknologiske laboratorier og en simulatorpark i verdensklasse. Studiene er utviklet i tett samarbeid med arbeidslivet, og du får erfaring med å jobbe i prosjekter og med reelle utfordringer gitt av bedriftene selv.

Vi har også mange mastere, årsstudium og etter- og videreutdanning innen ingeniøryrket, og du kan også ta ingeniørmastere med lønn. 

Husk! Det er lov å ombestemme seg 

Før du skal velge en utdanning som ingeniør, bør du tenke på hva du har lyst til å drive med. Hva er du best på og hva interesserer deg mest? 

Og husk! Du har lov til å ombestemme deg. Dersom du føler at du har valgt feil i løpet av første studieår, ha du mulighet til å bytte ingeniørstudium. 

Ingeniør med yrkesfaglig bakgrunn eller fagbrev

Har du en yrkesfaglig utdanning, kan du søke deg inn via forkurs for ingeniørutdanning. Har du relevant fagbrev, kan du bli ingeniør via Y-veien hos oss.

Har du generell studiekompetanse og mangler ekstra matematikk eller fysikk, kan du søke tresemesterordning (sommerkurs) eller realfagkurs. Med andre ord: Hos oss har du mange muligheter til å bli ingeniør, selv om du fra før ikke har alle fagene som du trenger.

Ingeniørstudent ved USN

Hva gjør en ingeniør?

Vurderer du å bli ingeniør, men er ikke helt sikker på hva en ingeniør jobber med?