Kjemiingeniør

Bachelor i ingeniørfag, kjemiingeniør – Ren energi- og prosessteknologi

Porsgrunn - Heltid

Som kjemiingeniør i ren energi og prosessteknologi kan du gi et viktig bidrag til det grønne skiftet. Utdanningen gir deg kunnskap om fornybar energi og energieffektive industriprosesser. Du lærer om effektiv, klimavennlig og bærekraftig bruk av energi.

Studieinformasjon

 • Studieretning: Ren energi- og prosessteknologi
 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Porsgrunn
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 688
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 15.04.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6

Dette lærer du i ren energi- og prosessteknologi

Som kjemiingeniør innenfor ren energi- og prosessteknologi vil du spille en viktig rolle i det grønne skiftet. Studiet gir deg en bred innføring i kjemisk prosessteknologi. Du får kunnskaper og ferdigheter i design, drift og kostnadsestimering av energieffektive industriprosesser og fornybare energiprosesser som sol, vind og bioenergisystemer. Industristandard dataprogrammer for simulering, design og optimalisering av industriprosesser anvendes i flere fag.

I arbeidet for en bærekraftig fremtid vil du forstå viktigheten av effektiv energiutnyttelse, god ressursutnyttelse og avfallshåndtering. I studiet får du kunnskap og ferdigheter i metoder for HMS-vurderinger, livsløpsanalyser, miljøregnskap og sirkulær økonomi. Du får kunnskap om prosesser for fangst av CO2 og hvorfor det er viktig for å nå klimamålene. 

Videre får du en innføring i bruk av hydrogen som energibærer innen transport og industri. Studiet gir deg grunnlaget du trenger for å være med å endre energibruk fra fossile til fornybare energikilder, begrense klimagassutslipp og uheldige miljøpåvirkninger.

Studiet er praktisk og prosjektbasert, og gir deg bred kompetanse gjennom spennende laboratoriearbeid. Det gis opplæring i prosjektmetodikk, en metode som anvendes i flere av studiets emner og i arbeidslivet.

Hva er a-veien?

 • A-veien er utdanningen for deg meg generell studiekompetanse med fordypning i matematikk og fysikk.
 • Har du yrkesfaglig bakgrunn og relevant fagbrev kan du søke ren energi og prosessteknologi som y-vei.
 • Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan du søke ren energi og prosessteknologi med vår tresemesterordning (TRES).

Hvorfor kjemiingeniør?

Som kjemiingeniør bidrar du med nye ideer og løsninger for store samfunnsutfordringer. Du bidrar til at samfunnet når klimamålene gjennom fornybar energi, utvikling av prosessteknologi og bærekraftig ressursbruk.

Du får kunnskap om miljøregnskap, livsløpsmetoder og effektiv bruk av ressurser, og kan være med å utvikle miljøvennlige og innovative prosesser og produkter.

Høres ikke det spennende ut?

Hva slags jobb får du?

Du vil være en attraktiv kandidat for ulike stillinger i prosessbedrifter eller i bedrifter som jobber med fornybar energi. 

Du kan jobbe med oppgaver innenfor optimalisering og prosjektering av nye og eksisterende prosesser, datasimulering av prosesser, kostnadsestimeringer, energieffektivisering, miljøvern, vannrensing og med ulike klimautfordringer som for eksempel reduksjon av CO2-fotavtrykk.

Av nye næringer vil utvikling av batteriteknologi, produksjon av hydrogen som energibærer, CO2-fangst og lagring, og produksjon av biodrivstoff fra tremasse og biomasse ha stor betydning i fremtiden.

Kunnskapene dine innen sirkulær økonomi, miljøregnskap, livsløpsmetoder og effektiv bruk av ressurser vil gjøre deg attraktiv for mange virksomheter.

Du kan jobbe i landbasert industri, offshoreindustrien eller i konsulent- og rådgivningvirksomhet. Du kan jobbe innenfor forskning og utvikling, undervisning, i salg, i laboratorievirksomheter eller i offentlige virksomheter med oppgaver relatert til blant annet arbeidsmiljø, energirådgivning, miljøvern og det grønne skiftet.

Kontakt med arbeidslivet

Vi samarbeider tett og godt med næringsliv og industri i regionen for å sikre relevant undervisning arbeidslivet faktisk har bruk for.

Vi har blant annet gjesteforelesere fra arbeidslivet, du får delta på ulike bedriftsbesøk og vi arrangerer karrieredager på campus med besøk fra potensielle arbeidsgivere. Flere av våre samarbeidspartnere tilbyr dessuten sommerjobber til studenter. Du kan også ha praksis i bedrift gjennom valgfaget «ingeniørpraksis» (gjelder ikke for y-veien).

Prosjektoppgaver gis av aktuelle bedrifter eller via forskningsaktiviteter ved universitetet. I tredje studieår skriver du bacheloroppgaven din, hvor du jobber med en problemstilling du kan møte i arbeidslivet. Oppgaven gjør du som regel i samarbeid med en relevant bedrift eller en forskningsgruppe ved universitetet.

Dette lærer du 

Studiet gir deg en bred innføring i kjemisk prosessteknologi. Du får kunnskaper og ferdigheter i design, drift og kostnadsestimering av energieffektive industriprosesser og fornybare energiprosesser som sol, vind og bioenergisystemer.

Du får kunnskap og ferdigheter i metoder for HMS-vurderinger, livsløpsanalyser og miljøregnskap. Du får forståelsen av hvor viktig effektiv energiutnyttelse, god ressursutnyttelse og avfallshåndtering for en bærekraftig fremtid er. 

Du får kunnskap om hvordan redusere CO2-utslipp, og hvordan fange, transportere og lagre CO2.

Studiet gir deg ferdigheter i bruk av industristandard dataprogrammer for simulering, design og optimalisering av industriprosesser.

Studiet er praktisk og prosjektbasert, og gir deg bred kompetanse gjennom spennende laboratoriearbeid. Det gis opplæring i prosjektmetodikk, en metode som anvendes i flere av studiets emner.

Videre utdanningsmuligheter

Bachelorutdanningen gir deg muligheten til å søke mastergradstudier ved USN, for eksempel Master i Energy and Environmental Technology eller Master i Process Technology.  

Du kan også velge å ta masterutdanning ved andre høyskoler og universiteter i Norge og utlandet.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om ingeniørutdanningene våre. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

 

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av kjemiingeniør i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar ennå. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

warning Studiemodellen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2023