IT og ledelse

Bachelor i IT og ledelse

Vestfold - Heltid

Ønsker du å lære om programmering samtidig som du tar en lederutdanning? Vi gir deg et grunnlag for å arbeide med ledelse og utvikling av nye teknologiske løsninger.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested: Vestfold
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 222 955
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 70

Hvorfor IT og ledelse?

Digitalisering påvirker oss daglig både sosialt, på skole og i arbeidslivet. Den stadig raskere teknologiutviklingen vil gjøre din IT-kompetanse sterkt etterspurt i årene fremover.

Arbeidsmarkedet trenger deg som både kan være med å utvikle nye løsninger med teknologi som verktøy og som har et godt fundament innenfor ledelsesfag.

Hva slags jobb får du?

Studiet gjør deg godt kvalifisert til å jobbe med program- og systemutvikling, prosjektledelse, brukerstøtte og opplæring.

Med din kompetanse er mulighetene mange for spennende IT-stillinger både i det private næringsliv og i offentlig forvaltning. En annen mulighet er å starte egen bedrift.  

Nærhet til arbeidslivet

I løpet av studietiden vil det være en rekke gjesteforelesninger fra IT-bransjen og en rekke bediftspresentasjoner fra IT-bedrifter.

Som IT-student vil du gjennomføre en bacheloroppgave i tett kontakt med en oppdragsgiver fra offentlig eller privat sektor eller gjennomføre en bedriftsutplassering.

 • Internship help Et internship er en midlertidig ansettelse av studenter, hvor du får jobbe med relevante arbeidsoppgaver i en bedrift. tilbys som en ordning i studiets 6. semester.

Dette lærer du

Studiet gir et godt fundament innenfor teknologi (med vekt på programmering, systemutvikling og database) og ledelse. Dette kombineres med kunnskap og praktiske ferdigheter om hvordan teknologien brukes i bedrifter og virksomheter. Denne tilnærmingen skaper studenter som er ettertraktet i arbeidsmarkedet og godt rustet for videre studier på masternivå.

Studiet er forskningsbasert, og dette innebærer at det legges vekt på å formidle oppdatert kunnskap innenfor et felt som endres kontinuerlig.

Du lærer om informasjonsteknologi i sin fulle bredde og kompleksitet, og virksomheters behov for informasjonssystemer. Målet er at du skal kunne utføre de fleste drifts-, utviklings, opplærings- og IT-lederoppgaver i en virksomhet.

Videre utdanningsmuligheter

Med en bachelor i IT og ledelse kvalifiserer du for masterstudium ved norske eller utenlandske institusjoner.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

47.1
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
35.2
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.