info
Student på bærekraftsledelse

Master i bærekraftsledelse

Bø - Heltid

Master i bærekraftsledelse er en lederutdanning for deg som ønsker å jobbe med bærekraftig verdiskaping og utvikling i bedrifter og organisasjoner.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested:
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: På campus
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 8130
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall studieplasser: 20
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor studere bærekraftsledelse?

Ledere som skal håndtere problemstillinger omkring økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell bærekraft møter utfordringer som er kompliserte, viktige og spennende.

På stadig flere områder kreves bærekraftige løsninger, og stadig utvikles nye retningslinjer og metoder for økt bærekraft. Det er store utfordringer som må løses, og mange muligheter. Denne masteren:

 • gir deg forskningsbasert kunnskap, praktiske ferdigheter og kompetanse, som gjør at du kan arbeide ansvarlig og reflektert med disse utfordringene.
 • forbereder fremtidige ledere og forskere på å takle problemer og utfordringer knyttet til ledelse, regulering og sertifisering av bærekraftige praksiser. For å oppnå dette, kreves en sterk forbindelse mellom bærekraftig praksis og forskning fra flere felt.
 • gir deg tilgang til avansert interdisiplinær kunnskap, ferdigheter til å tenke kreativt og avgjørende kompetanse for bærekraftsledelse i privat, offentlig og ideell sektor, både lokalt og globalt.

 

Studiet foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive studentliv.

 

– Dette studiet fylte et hull, jeg fant ikke noe liknende andre steder.

Liv Randi Røyset, student.

 

 

 

Dette lærer du

Studiet er et toårig 120 stp-program som bygger bro mellom to hovedkunnskapsfelt: ledelse og bærekraft, samtidig som det trekker på spesialiseringer innen:

 • finans
 • innovasjon og strategi
 • digitalisering
 • markedsføring og turisme for lokal og global bærekraftig utvikling

Alle våre kurs tilbys på engelsk. Læringsmetoder inkluderer:

 • forelesninger
 • gruppearbeidsseminarer
 • veiledning
 • individuell forberedelse
 • studieturer og
 • selvstudium

 

Studiet er organisert etter en studieplan som går to emner parallelt i et halvt semester. Dette betyr at hvert kurs vanligvis går over 7 uker, med en uke med eksamen etter hvert kurs. Dette jevner ut arbeidsmengden gjennom studieåret og gir studentene mulighet til å konsentrere seg om temaene og oppgavene.

Eksamener organiseres vanligvis i uke 9 og uke 41, samt i de ordinære eksamensperiodene ved slutten av hvert semester (mai og desember).

Avsluttende vurderinger er basert på en rekke oppgaver, som semesteroppgaver, gruppearbeid, muntlige presentasjoner og avsluttende individuelle skriftlige eksamener. Karakterskalaen er fra A-F, hvor E er laveste bestått karakter.

LES OGSÅ: Fra kokk på Sørpolen til Bø og bærekraftsledelse

Hva slags jobb får du?

Med master i bærekraftsledelse vil du kunne jobbe i offentlig sektor i lokal og nasjonal administrasjon. Du kan også gå inn i ledelsesstillinger i privat sektor både i Norge og utlandet, og stillinger med ansvar for prosjektledelse og lederskap i ideell sektor. Det finnes også mange karrieremuligheter i forskning og utvikling.

Masterprogrammet gjør deg også kvalifisert til å ta forskerutdanning i forskjellige fagfelt innen ledelse og bærekraftsstudier, slik som vårt doktorgradsprogram i markedsføringsledelse.

 

Vi står i en global krise som krever innovative og kreative løsninger. Verden trenger ledere som har en bred forståelse for situasjonen vi befinner oss i.

 Heidi Stavrum Heidi Stavrum, professor og programkoordinator

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bærekraftsledelse i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende

 • Minst 80 studiepoeng av emnene i bachelorgraden må være relevant for bærekraftsledelse.
 • Minst 7,5 studiepoeng må være i bærekraftig økonomisk virksomhet, samfunnsansvar for bedrifter og/eller forretningsetikk.

Relevante fagområder er ledelse og/eller nærliggende fagfelt slik som regnskap og finans, bedriftsledelse, forretningsjus, kulturledelse, økonomi, regionale studier, samfunnsgeografi, innovasjon og entreprenørskap, IT, markedsføring, statsvitenskap med fokus på offentlig, privat og/eller ideell sektor, sosiologi, eiendomsmegler, shipping og logistikk, idrettsledelse og turismeledelse.

Søkerne må også dekke språkkravene i engelsk.

 

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle kvalifiserte fikk plass

Har du spørsmål?