Bærekraftsledelse

Master i bærekraftsledelse

Bø - Heltid

Master i bærekraftsledelse er en lederutdanning for deg som ønsker å jobbe med bærekraftig verdiskaping og utvikling i bedrifter og organisasjoner.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested:
 • Studieopplegg: På campus
 • Søkekode: 8130
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 4
 • Antall studieplasser: 30
Legg varsel i kalenderen min

Hvorfor studere bærekraftsledelse?

Ledere som skal håndtere problemstillinger omkring økonomisk, miljømessig, sosial og kulturell bærekraft møter utfordringer som er kompliserte, viktige og spennende.

På stadig flere områder kreves bærekraftige løsninger, og stadig utvikles nye retningslinjer og metoder for økt bærekraft. Det er store utfordringer som må løses, og mange muligheter.

Denne masteren gir deg forskningsbasert kunnskap, praktiske ferdigheter og kompetanse, som gjør at du kan arbeide ansvarlig og reflektert med disse utfordringene.

Master i bærekraftsledelse skal forberede fremtidige ledere og forskere på å takle problemer  og utfordringer knyttet til ledelse, regulering og sertifisering av bærekraftige praksiser. For å oppnå dette, kreves en sterk forbindelse mellom bærekraftig praksis og forskning fra flere felt.

Studieprogrammet gir deg tilgang til avansert interdisiplinær kunnskap, ferdigheter til å tenke kreativt og avgjørende kompetanse for bærekraftsledelse i privat, offentlig og ideell sektor, både lokalt og globalt.

Hva slags jobb får du?

Med master i bærekraftsledelse vil du kunne jobbe i offentlig sektor i lokal og nasjonal administrasjon. Du kan også gå inn i ledelsesstillinger i privat sektor både i Norge og utlandet ,og stillinger med ansvar for prosjektledelse og lederskap i ideell sektor. Det finnes også mange karrieremuligheter i forskning og utvikling.

Masterprogrammet gjør deg også kvalifisert til å ta forskerutdanning i forskjellige fagfelt innen ledelse og bærekraftsstudier, slik som vårt doktorgradsprogram i markedsføringsledelse.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bærekraftsledelse i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

warning Studieplanen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studieplanen for et tidligere kull.
Studieplan for 2022 høst

warning Studiemodellen for "2023 høst" er ikke klar enda. For å gi deg en illustrasjon av hvordan studiet er bygget opp viser vi deg studiemodellen for et tidligere kull.

Opptakskrav

En bachelorgrad eller tilsvarende med gjennomsnittskarakter på C eller bedre og dekke språkkravene i engelsk.  Minst 80 studiepoeng av emnene i bachelorgraden må være relevant for bærekraftsledelse eller være en integrert yrkesfaglig utdannelse tilsvarende minst 120 studiepoeng innenfor mastergradens fagområde. Minst 7,5 studiepoeng må være i bærekraftig økonomisk virksomhet, samfunnsansvar for bedrifter og/eller forretningsetikk.

Relevante fagområder er ledelse og/eller nærliggende fagfelt slik som regnskap og finans, bedriftsledelse, forretningsjus, kulturledelse, økonomi, regionale studier, samfunnsgeografi, innovasjon og entreprenørskap, IT, markedsføring, statsvitenskap med fokus på offentlig, privat og/eller ideell sektor, sosiologi, eiendomsmegler, shipping og logistikk, idrettsledelse og turismeledelse.

 

Poenggrenser ved forrige opptak:

28.67
Legg varsel i kalenderen min