Heidi Stavrum

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Bø (2-341)
Jeg jobber på studiested Bø og underviser på studieprogrammene BA kulturledelse, MA kulturstudier og PhD i kulturstudier. Mine forskningsinteresser omfatter bl.a. kulturpolitikk, kultursosiologi, musikksosiologi, kunst og kultur for barn og unge og kreative næringer/kulturelt entreprenørskap. Jeg har også skrevet og publisert artikler om forskningsmetodiske spørsmål.

Ansvarsområder

Siste publikasjon: 
Stavrum, Vinge, J., & Røyseng, S. (2022). Musikerne, bransjen og samfunnet. Cappelen Damm Akademisk NOASP. DOI: https://doi.org/10.23865/noasp.160

Jeg underviser i flere emner, blant annet Kultur for barn og unge, Musikkformidling, Kultur, politikk, sektor og næring, Bransjekunnskap og Kulturteori, og jeg veileder studenter som skriver bacheloroppgaver og masteroppgaver. 

Jeg er medlem av USNs forskergruppe for kultur- og idrettspolitikk. 

CV

Nåværende verv: 

 • Medlem i programutvalg for PhD Kulturstudier, USN
 • Medlem av den vitenskapelige komitéen for Den nordiske konferansen for kulturpolitisk forskning
 • Styremedlem, Norsjø kammermusikkfest
 • Styremedlem, litteraturfestivalen Bøker i Bø

Arbeidserfaring: 

 • 2022 -           Professor i kulturstudier, Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Bø
 • 2018 - 2022: Førsteamanuensis, Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Bø
 • 2013 - 2018: Seniorforsker, Telemarksforsking 
 • 2012 - 2013: Høgskolelektor, Høgskolen i Telemark, Bø
 • 2008 - 2012: Stipendiat, Høgskolen i Telemark, Bø
 • 2004 - 2008: Forsker, Telemarksforsking

Utdannelse: 

 • PhD, Universitetet i Bergen (2014)
 • Cand. Philol, Høgskolen i Telemark (2004)
 • Cand. Mag, NTNU, Trondheim (2001)

Publikasjoner

Stavrum, Vinge, J., & Røyseng, S. (2022). Musikerne, bransjen og samfunnet. Cappelen Damm Akademisk NOASP. DOI: https://doi.org/10.23865/noasp.160

Helgadóttir, G., Haugsevje, Å. D., & Stavrum, H. (2022). A Blind Spot? Cultural Field Perspectives on Tourism. The Journal of Arts Management, Law, and Society, 52(2), 73-87. https://doi.org/10.1080/10632921.2021.1997847

Haugsevje, Å. D., Stavrum, H., Heian M. T. & Leikvoll, G. K. A. (2021). Bridging, nudging and translating: Facilitators of local creative industries in Norway. International Journal of Cultural Policy, DOI: 10.1080/10286632.2021.1895131

Haugsevje, Å. D., Heian, M. T., Stavrum, H., & Leikvoll, G. K. A. (2020). Begrunnelser for lokal kreativ næring: Instrumentell kulturpolitikk som tilslørende begrep. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, 23(2), 86-103. https://doi.org/10.18261/issn.2000-8325/2020-02-02

Haugsevje, Åsne Dahl, Heidi Stavrum og Mari Torvik Heian (2019): Barn om kunst. Metodeutfordriner i forskning om kunst og kultur for barn og unge. Nordisk kulturpolitisk tidsskrift, nr. 1/2019. www.idunn.no/nkt/2019/01/barn_om_kunst

Røyseng, Sigrid and Heidi Stavrum (2019): Fields of gold: Reflections on the research relations of the cultural policy researcher. International Journal of Cultural Policy. DOI: 10.1080/10286632.2019.1643335

Hylland, Ole Marius og Heidi Stavrum (2018): «Låtenes makt. Seleksjon og anerkjennelse i P3». I Slaatta, T., og Hylland, O.: Iverksettelse. Fire studier av kunst, autonomi og makt. Oslo: Universitetsforlaget.

Hylland, Ole Marius og Heidi Stavrum (2018): «50 years of Aesthetic Construction Work: The Music Policy of Arts Council Norway 1965 – 2015». I  Hylland, O. og Bjurström, E.: Aesthetics and Politics. A Nordic Perspective on How Cultural Policy Negotiates the Agency of Music and Arts. Cham: Springer International Publishing.

Hylland, Ole Marius og Heidi Stavrum (2018): «Musikalsk nasjonsbygging. Ekspansjon og grenseforhandlinger i Norsk kulturråds musikkpolitikk 1965 – 2015». Tidsskrift for kulturforskning nr.1/2018.

Pyykkönen, Miikka & Heidi Stavrum (2018):«Enterprising Culture: Discourses on Entrepreneurship in Nordic Cultural Policy, The Journal of Arts Management», Law, and Society, 48:2, 108-121, DOI: 10.1080/10632921.2017.1391726

Mangset, Per, Lars Håkonsen og Heidi Stavrum (2017): «Festivalboom eller kulturpolitisk ønskedrøm? Om festivalisering og kommunal kulturøkonomi». Artikkel i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift nr.1-2/2017.

Dahl Haugsevje, Åsne, Ole Marius Hylland og Heidi Stavrum (2016): «Kultur for å delta. Når kulturpolitiske idealer skal realiseres i praksis». Artikkel i Nordisk kulturpolitisk tidsskrift nr. 1/2016.

Hylland, Ole Marius og Heidi Stavrum (red.) (2015): En ny kirkelyd? Grunntoner i den norske kirkemusikken på 2000-tallet. Oslo: Kulturrådet/Fagbokforlaget. Bok. Redaktør for boka og forfatter/medforfatter av fire kapitler.

Stavrum, Heidi (2014): Danseglede og hverdagsliv. Etikk, estetikk og politikk i det norske dansebandfeltet. PhD-avhandling, Universitetet i Bergen.

Stavrum, Heidi (2014): «Hvor mange gullplater henger på veggen? Om danseband og kvalitet». Artikkel i Sosiologi i dag nr. 1/2014.

Stavrum, Heidi (2013): «Begeistringsforskning eller evalueringstyranni? Om kunnskap om kunst for barn og unge». Artikkel i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift nr. 1/2013.

Stavrum, Heidi (2009): «Filmskaping i Norge – tivoli, kunst eller næring?». Kapittel i boka Mangset, Per og Sigrid Røyseng (red.): Kulturelt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget.

Stavrum, Heidi (2009): «Alternative helsearbeidere – alternative kulturelle entreprenører?». Kapittel i boka Mangset, Per og Sigrid Røyseng (red.): Kulturelt entreprenørskap. Bergen: Fagbokforlaget.

Stavrum, Heidi (2008): «Kjønnede relasjoner innenfor rytmisk musikk – hva vet vi og hva bør vi vite?». Kapittel i boka Lorentzen, Anne og Astrid Kvalbein (red.): Kjønn i utakt? Oslo: Fagbokforlaget.

Stavrum, Heidi (2007): «Hvorfor er kjønn en blind flekk i kulturpolitikkforskningen?». Artikkel i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift nr. 2/2007.

Stavrum, Heidi (2005): «’Wow, hu kan jo spelle, jo!’ Om jenter og jazz i Norge». Artikkel i Nordisk Kulturpolitisk Tidsskrift nr. 2/2005.

I tillegg kommer en rekke forskningsrapporter og utredninger fra ulike typer oppdragsforskningsprosjekter.