Y-veien

 

Studier med Y-vei

Maskiningeniør

En maskiningeniør jobber med å designe, konstruere, produsere, drifte og vedlikeholde alt teknisk utstyr vi omgir oss med.

Elektroingeniør

En elektroingeniør jobber med elektriske kretser, strøm, signaler og mikrosensorer i mange ulike produkter og installasjoner.

Byggingeniør

Byggingeniører planlegger og bygger bygninger, veg og bane, vann og avløp. Du møter digitalisering, det grønne skiftet og klimaendringene.

Kjemiingeniør

Kjemiingeniører arbeider med kjemiske prosesser i industriproduksjoner.

Marinteknisk drift - maskinist

Marinteknisk drift er studiet for deg som vil bli maskinist, maskinsjef om bord eller teknisk driftssjef på land.

Noe du lurer på?