Bachelor i ingeniørfag – Tresemester (TRES)

Bachelor i ingeniørfag – Tresemester (TRES)

Opptak til ingeniør krever fordypning i matematikk og fysikk. TRES gir deg som ikke har fordypning i disse emnene, mulighet til å starte på ingeniørstudier. Etter at du består intensivkurset er du klar for ingeniørutdanning.

Hvor vil du studere TRES?

Vi tilbyr TRES ved våre campuser i Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold.

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2023
Porsgrunn
På campus
Heltid
Høst 2023
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2023

Sommerkurs

Tresemester starter med sommerkurs hvor det undervises mandag til fredag i seks uker, fire uker matematikk og to uker fysikk. Gjennom høstsemesteret
vil det være videre undervisning i matematikk og fysikk i tillegg til ingeniøremnene. Det kreves 80% oppmøte på undervisningen både i sommer- og høstsemesteret. Det er obligatoriske prøver og innleveringer i begge emner som må være godkjent for å kunne
gå opp til eksamen.

Tresemesterundervisningen avsluttes med eksamener i matematikk og fysikk i november/desember. Disse to emnene må bestås for å kunne fortsette på andre studieår i ingeniørutdanningen du er tatt opp til.

Undervisning sommeren 2022:

  • Matematikk: uke 25, 26, 27 og 28
  • Fri (ingen undervisning): uke 29
  • Fysikk: uke 30 og 31

En mer detaljert timeplan får du etter at du er tatt opp til studiet.

Hvorfor tresemester?

Opptak til ingeniør krever at du har fordypning i matematikk og fysikk, men mange som ønsker å bli ingeniør fikk ikke tatt disse fagene fullt ut på videregående skole. Gjennom sommeren underviser vi deg derfor i matematikk og fysikk, og på den måten "tjuvstarter" du på ingeniørutdanningen. Undervisningen videreføres i høstsemesteret og kommer i tillegg til den ordinære undervisningen for ingeniørutdanningen. Sommersemesteret gir ikke studiepoeng alene, men er en integrert del av den tre-årige bachelorutdanningen i ingeniørfag (180 studiepoeng).

 

Dette lærer du på tresemesterordningen

Sommersemesteret i tresemesterordningen er intensivt, arbeidskrevende og krever stor egeninnsats. Emnene er hentet fra matematikk- og fysikkfagene på videregående nivå. Sommersemesteret gjør deg kvalifisert til videre ingeniørutdanning ved USN, men du vil fortsette med ekstraundervisning i matematikk og fysikk i tillegg til ingeniørfagene dine i første semester.

Når du søker på sommerkurset ved USN, så søker du på sommerkurs og bachelorutdanningen samtidig. Du trenger ikke søke gjennom Samordna Opptak i tillegg til lokalt opptak. Søknad til ingeniørutdanningen leverer du i samme søknadsprosess.


Hold deg oppdatert

Få nyttig og inspirerende informasjon om ingeniørutdanningene våre. Vi vil sende deg studentintervjuer, praktisk informasjon og karrieremuligheter.

Meld meg på

 

Hvor vil du studere TRES?

Vi tilbyr TRES ved våre campuser i Kongsberg, Porsgrunn og Vestfold.