USN innfører seremoni for doktorkreering

UTFORMET FORSLAG TIL DOKTORKREERING: F.v: Professorene Anne S. Blengsdalen og Kirsti Skovdahl. (Foto: Ingvild Stokka)
UTFORMET FORSLAG TIL DOKTORKREERING: F.v: Professorene Anne S. Blengsdalen og Kirsti Skovdahl. (Foto: Ingvild Stokka)

USN følger i en flere hundre år gammel tradisjon, ved å innføre årlig feiring av de som har tatt doktorgrad. Første doktorkreering blir 26. april i Bakkenteigen kulturhus på campus Vestfold.


– Vi håper de ansatte tar imot dette med begeistring og stolthet. Som høyskoler har vi feiret både bachelor- og masterstudenter. Det er på tide at vi også feirer gullet vårt, den høyeste graden som du kan ta på et universitet, sier professorene Kirsti Skovdahl og Anne S. Blengsdalen. Sammen med Geir Rougthvedt (sekretær) har de vært utvalget som har jobbet med utforming av seremonien ved USN.

Ønsket av stipendiatene

De to professorene husker selv godt hvordan deres egne doktorgrader ble feiret på Karolinska Institutet (Skovdahl) og NTNU  (Blengsdalen).

– Det er et fantastisk minne å ha med seg, en markering av å ha oppnådd den høyeste akademiske graden man kan få. Mange stipendiater har etterlyst dette ved USN. Det er deres sterke ønske som ligger bak at vi nå starter med doktorkreering. Vi ønsker jo gode stipendiater til USN, og tror dette også kan være viktig for rekrutteringen. Dessuten handler det om å følge en lang akademisk tradisjon og markere at vi har blitt universitet, sier Skovdahl og Blengsdalen.

Mandatet fikk de gjennom et vedtak i Forskningsutvalget 13.06.2018 om etablering av kreeringsseremoni ved USN. Seremonien vil omfatte alle som har tatt doktorgraden ved USN, altså på et av USNs egne programmer.

Markere USN i regionen

Skovdahl og Blengsdalen foreslår at arrangementet holdes en gang i året, og at det veksler mellom Kongsberg musikkteater (campus Kongsberg), Gullbring konsertsal (campus Bø) og Bakkenteigen kulturhus (campus Vestfold). 
 

– USN er et ungt universitet, som skal forme sin identitet. Det kan denne seremonien bidra til, og vi mener det må skje med utgangspunkt i regionen hvor vi har campuser. I stedet for å etterlikne andre seremonier, vil vi skape vår egen i de tre tidligere fylkene. På disse tre stedene kan det skje en skikkelig feiring i verdige former. Vi har også vært veldig nøye på å bruke de regionale kreftene våre innen kunst og kultur, og ikke minst trekke inn fagmiljøene og studentene på USN. Vi ønsker å markere de tre fylkene gjennom musikkvalg, utsmykking, kapper og selve seremonien.

Bruke fagmiljøene i feiringen

Skovdahl og Blengsdalen foreslår at feiringen 26. april fungerer som en pilot, og sier det har vært for liten tid til å gjøre det nøyaktig slik de ville ønsket.

– Det er en tidsramme her, som gjør at vi kan ikke arrangere den første helt etter vår oppskrift. I fremtidige seremonier ønsker vi å trekke utdanningene våre enda sterkere inn, og speile flest mulig av fagfeltene og campusene.

Skovdahl og Blengsdalen håper på en riktig festdag for stipendiater, kollegaer og familier. Seremonien vil bli streamet direkte på web-tv, og være tilgjengelig i opptak etterpå.

– Det har vært fantastisk morsomt å jobbe med dette, en sann glede. Vi vil også fremheve Geir Rougthvedt som har holdt i trådene og sørget for fremdriften. Mange andre gode hjelpere har også vært involvert, og vi opplever at en kreeringsseremoni er noe som er villet og ønsket på USN.

Les hele forslaget til doktorkreering (PDF)

Fra utvalgets rapport:

 • Doktorkreering er en seremoni knyttet til utdeling av doktordiplom/vitnemål for avlagt doktorgrad. 
   
 • En kreeringsseremoni vil markere at USN feirer sine nyutdannede doktorer. 
   
 • Seremoniell markering av doktorkreering har røtter i en mange hundre år gammel universitetstradisjon. 
   
 • Utvalget foreslår at det arrangeres en kreeringsseremoni som et pilotprosjekt våren 2019. 
   
 • Av tidshensyn er det neppe mulig å få til en fullskala seremoni med tanke på tilgjengelige lokaler, musikk, sentrale personer m.m. 
   
 • Det foreslås derfor at det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de tre campusene som utvalget har foreslått. 
   
 • Gruppens mandat bør være å planlegge, gjennomføre og evaluere en kreeringsseremoni som en prøveordning med sikte på en fullskala seremoni i 2020.
   
 • Seremonien vil også være en markering overfor universitetets omgivelser, dvs. overfor næringsliv både i privat- og offentligsektor, samt styrende myndigheter på ulike nivå. 
   
 • Den skal tydeliggjøre at USN driver utdanning på høyeste akademiske nivå i tett samspill med samfunns- og næringsliv. 
   
 • Derfor er det naturlig å invitere representanter fra det regionale- og kommunale styringsnivået, sammen med representanter fra det omkringliggende næringsliv som USN samarbeider med, til seremonien.
   
 • Å ta en doktorgrad representerer den høyeste utdanningen i akademia. 
   
 • Seremonien uttrykker en overgang – fra doktor til kreert doktor - som institusjonaliseres gjennom selve høydepunktet; tildelingen av doktordiplomet. 
   
 • I sentrum for seremonien står naturlig nok doktorandene, med veileder(e) og egne inviterte gjester. 
   
 • Seremonien vil videre omfatte ledelsen ved institusjonen; rektor, viserektorer, dekaner, visedekaner, instituttledere og ledere av de ulike ph.d.–programmene, samt at fakultetsdirektørene og styret kan inviteres. 
   
 • Når den høytidelige seremonien er gjennomført og den formelle delen av arrangementet er gjennomført, inviteres de ny-kreerte doktorene med sine gjester og andre inviterte til et samvær med USNs ledelse hvor det serveres mat og drikke. 
   
 • Dette kan være en sammenkomst av litt mer uformell karakter med stående buffé hvor det er anledning til å mingle og uformell kontakt mellom universitetets ledelse og øvrige deltagere.