Ph.d. i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk

Phd student. Photo.

Ph.d.-programmet utdanner kandidater med kunnskaper og ferdigheter til å utvikle og forbedre produksjonsprosesser og redusere deres miljøpåvirkninger. Dette oppnås gjennom nyutvikling eller forbedring av utstyr, metoder og prosessregulering. Det overordnede målet er økt teknisk og miljømessig bærekraft.


Prosess-, energi og automatiseringsteknikk

Det ulike aktivitetene i ph.d.-programmet utgjør ryggraden i forskningen som utføres ved fakultetet. Ph.d.-studentenes forskning er en integrert del av aktivitetene som pågår i fem ulike forskningsgrupper ved fakultetet:

Eksempler på forskningsområder (i alfabetisk rekkefølge):

 • Alternative brensler
 • Biogassproduksjon
 • CO2-fangst
 • Flerefasestrømning
 • Gassifisering
 • Høyspenningssystemer
 • Hydrogensikkerhet
 • Katalyse
 • Kjemometri
 • Prosessregulering
 • Sensorteknologi
 • Smarte hus
 • Vannkraft

PEA block diagram

Hvem kan søke?

Aktuelle kandidater må søke på ledige stipendiatstillinger. Forskningstemaet vil i de aller fleste tilfeller være forhåndsdefinert av hovedveilederen ved fakultetet. Aktuelt forskningsområde vil derfor variere, avhengig av forskningsgruppetilhørigheten til den som tilbyr stillingen. Kravet til forkunnskaper for kandidaten vil derfor også variere.

Typisk tilbys stipendiatstillinger til kandidater med en mastergrad i et av følgende områder: prosessteknologi, kjemieknikk, maskin, energiteknologi, miljøteknologi, elkraftteknikk og teknisk kybernetikk.

Internasjonalt samarbeid

Forskningsgruppene ved fakultetet samarbeider med mange internasjonale partnere, hovedsakelig gjennom felles forskningsprosjekter. Eksempler (alfabetisk ordnet):

ABB Power Products Division, Air Liquide, Frankrike, Alstom/GE (Germany), ETH (Switzerland), European Commission Joint Research Center (Netherlands), Harbin Institute of Technology (China), Health and Safety Executive (UK), Huazhong University of Agriculture (China), Huazhong University of Science and Technology (China), Hubei University (China), INERIS (France), International Energy Agency, Japan Automobile Research Institute (Japan), ISEL (Portugal), Karlsruhe Institute of Technology (Germany), Kathmandu University (Nepal), KTH Royal Institute of Technology (Sweden), Lublin University of Technology (Poland), Minnesota State University (USA), Modelon AB, National Renewable Energy Laboratory (USA), National Technical University of Ukraine, Pacific Northwest National Laboratory (USA), Sandia National Laboratories (USA), Swedish University of Agricultural Sciences (Sweden), Technical University of Denmark, Toho University (Japan), United Technologies Research Center (USA), Universidad de Valladolid (Spain), Universidad Politecnic de Catalunya (Spania), Université du Québec à Trois-Rivières (Canada), University of Austin Texas (USA), University of California at Berkeley (USA), University of Minnesota, University of Moratuwa (Sri Lanka), University of Natural Resources and Life Sciences (Austria), University of Newcastle (UK), University of Southern Denmark, University of Turin (Italy), University of Ulster (UK), UPC (Spain), Wuhan University of Technology (China).

Våre stipendiater

Studieinformasjon

Studiepoeng: 180
Varighet: 3 år, fulltid
Språk: Engelsk
Campus: Porsgrunn

Kontaktinformasjon

Mariken Kjøhl-Røsand

Regelverk og veiledere

Årlige programrapporter