Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk

Doktorgrad i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk

Vi tilbyr et doktorgradsprogram med dedikerte veiledere, fremtidsrettede forskningsprosjekter og samarbeidsprosjekter organisert i forskningsgrupper ledet av internasjonalt anerkjente fageksperter.

Programinformasjon

Opptakskrav:
+ -

Søkere må beherske engelsk særdeles godt, bade muntlig og skriftlig. Å kunne norsk eller et annet skandinavisk språk er en fordel. Opptak forutsetter avlagt mastergrad med karakteren B eller bedre. Se utlysningstekster på vår nettside med oversikt over ledige stillinger for spesifikke opptakskrav.

Akademisk bakgrunn:
+ -

Søkere må ha en relevant mastergrad innen teknologiske fag, bl.a. prosessteknologi, kjemiteknikk, maskin, energiteknologi, miljøteknologi, elkraftteknikk og teknisk kybernetikk.

PhD candidate in Process, Energy, and Automation Engineering

Om programmet

Ph.d.-programmet i prosess, energy og automatiseringsteknikk har som mål å utdanne kandidater som har tilegnet seg kunnskap og ferdigheter for å forbedre produksjonsprosesser og redusere miljøpåvirkningene av slike prosesser. Hovedmålet er å bidra til økt bærekraft innen industrien.

Våre utdannede kandidater kvalifiserer seg til jobber innen relevante teknologibedrifter, akademia og forskningsinstitutter, samt annet arbeid i samfunnet der det stilles store krav til vitenskapelig innsikt. Vi kan tilby våre kandidater et stort og anerkjent nettverk og partnere både lokalt og internasjonalt, og samarbeid og oppfølging i våre 5 forskningsgrupper.

Opplæringsdel

Opplæringsdelen er obligatorisk for alle kandidater på ph.d.-programmet og skal utgjøre 30 studiepoeng, hvorav 10 av disse er obligatoriske emner på ph.d.-nivå. Opplæringsdelen søkes om ved opptaket og skal godkjennes av ph.d.-programmets programutvalg.

Gjør du større endringer i programmet må du søke om revidert opplæringsdel. Søknad sendes til ph.d.-koordinator og behandles av programutvalget.

Mer informasjon om krav til opplæringsdelen finner du i ph.d.-forskriften og ph.d.-håndboka. Du kan også ta direkte kontakt med ph.d.-koordinator for mer informasjon og oppfølging vedrørende registrering, eksamen og innpass av eksterne emner.

 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Sist publiserte studieplan for doktorgrad i prosess-, energi- og automatiseringsteknikk

Emner

Obligatorisk for alle

Emnekode

Emnenavn

Semester

Studiepoeng

Vurderingsform

PHDTHET

Theory of Science and Research Ethics

Vår/Høst

5

Essay

 

Obligatorisk emne, men valgfritt. Du kan velge ett av disse 3 emnene

Emnekode

Emnenavn

Semester

Studiepoeng

Vurderingsform

D0110

Process Analytical Technology

Vår

5

Skriftlig eller muntlig slutteksamen

D0308

Matrix Methods

Vår

5

Skriftlig slutteksamen

D0218

Modern Experimental Design

Vår

5

Skriftlig eller muntlig slutteksamen

 

Valgemner
Ph.d.-programmet tilbyr flere valgfrie emner. Ta kontakt med ph.d.-koordinator for å motta vår emnekatalog. Ellers oppfordres alle våre kandidater til å ta et valgfritt emne ved en annen institusjon. Det er også mulig å utvikle et individuelt tilpasset emne i samråd med hovedveileder.

Doktorgradskandidater og deres forskningsprosjekter

Forskningsgrupper

Forskningsgruppene samarbeider med mange internasjonale partnere, hovedsakelig gjennom felles forskningsprosjekter. Ph.d.-studentenes forskning er en integrert del av aktivitetene som pågår i fem ulike forskningsgrupper ved fakultetet:

Eksempler på forskningsområder (i alfabetisk rekkefølge):

 • Alternative brensler
 • Biogassproduksjon
 • CO2-fangst
 • Flerfasestrømning
 • Gassifisering
 • Høyspenningssystemer
 • Hydrogensikkerhet
 • Katalyse
 • Kjemometri
 • Prosessregulering
 • Sensorteknologi
 • Smarte hus
 • Vannkraft