Nyslåtte doktorer – En spesiell følelse

Fredag 17. september feiret USN 29 ferske doktorer - under Doktorkreeringsseremonien på campus Kongsberg. Foto av USN-ledelsen med doktorene som deltok. Bak fv. dekan Morten Christian Melaaen, dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson, viserektor Nils Kristian Bogen, rektor Petter Aasen, viserektor Heidi Kristin Ormstad, viserektor Ingvild Marheim Larsen, dekan Per-Ludvik Kjendlie, dekan Hans Anton Stubberud.  Midterste rekke fv. Sumudu Karunarathne, Avisek Roy, Ole Magnus Hamre Brastein, Vibeke Narverud Nyborg, Astrid Maria Heimer. Første rekke f.v: Ann Hege Lorvik Waterhouse, Janitha Bandara, Kristin Gregers Eriksen, Samee Maharjan, Geir Grothen, Karen Lassen.
HØYTIDELIG: USN-ledelsen sammen med nyslåtte doktorer som deltok på seremonien. Bak fv. dekan Morten Christian Melaaen, dekan Pia Cecilie Bing-Jonsson, viserektor Nils Kristian Bogen, rektor Petter Aasen, viserektor Heidi Kristin Ormstad, viserektor Ingvild Marheim Larsen, dekan Per-Ludvik Kjendlie, dekan Hans Anton Stubberud. Midterste rekke fv. Sumudu Karunarathne, Avisek Roy, Ole Magnus Hamre Brastein, Vibeke Narverud Nyborg, Astrid Maria Heimer. Første rekke f.v: Ann Hege Lorvik Waterhouse, Janitha Bandara, Kristin Gregers Eriksen, Samee Maharjan, Geir Grothen, Karen Lassen. (Foto: Arild Brun Kjeldaas) Kopirett: USN/Arild Brun Kjeldaas

Fredag 17. september feiret USN 29 ferske doktorer fra universitetets doktorgradsutdanninger, med høytidelig markering i Musikkteateret på campus Kongsberg.

– Det er en spesiell følelse å få diplomet og å være ferdig etter så mange år, sier Karen Lassen, Vibeke Narverud Nyborg og Avisek Roy. De forteller om mye hardt arbeid, ensomme stunder og ikke minst verdifulle veiledere som har hjulpet og støttet underveis.
 
I talen sin på vegne av de nyslåtte doktorene skrøt Avisek Roy særlig av veilederen sin ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.
 
– Jeg har studert i mange land, men den beste opplevelsen har vært her i Norge. Her kan vi bruke fornavn på professorene. Det er ganske unikt, og det skaper et bedre miljø for samarbeid. Tilgangen til veilederen har vært mye bedre her, enn noe jeg har opplevd tidligere.
 
De to andre bekrefter hvor viktig det er å ha en god veileder.
 
– Jeg er ikke sikker på om jeg hadde fullført, hvis ikke det var for veilederen min, sier Karen Lassen fra fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Hun har studert læreres undervisning på skolekjøkkenet i ungdomsskolen, og håper avhandlingen kan være med på å heve statusen til dette faget i skolen.
 
Alle tre håper avhandlingene deres vil ha en effekt innenfor de fagfeltene de har forsket på.
 
Vibeke Narverud Nyborg ved fakultet for helse- og sosialvitenskap har sett på hvordan helseprofesjonene har utviklet seg gjennom tidene:
 
– Uansett hva vi holder på med i samfunnet, så kommer det fra et sted. Det kommer fra fortiden, og det gjelder også profesjonene våre. Derfor er dette viktig kunnskap.
 
Karen Lassen, Vibeke Narverud Nyborg og Avisek Roy har alle tatt doktorgraden ved USN. Fredag 17. september deltok de på feiringen av universitetets 29 ferske doktorer. Foto av dem.

Rektor: – Forvalt autoriteten med klokskap

29 nyslåtte doktorer ble feiret under seremonien på campus Kongsberg. De som var tilstede kom opp på scenen og mottok diplom og gratulasjoner fra dekan på fakultetet sitt og rektor Petter Aasen.
 
I talen sin la rektor vekt på det ansvaret som følger med å ha tatt den høyeste akademiske utdanningen som finnes i Norge.
 
– Doktorgraden vil gi mer autoritet til synspunktene dere formidler. Min oppfordring er at dere forvalter den autoriteten med klokskap. Selv om doktorgraden rangerer høyest, oppfordrer jeg dere til å fortsette å søke kunnskap.  Som universitet representerer vi verdier som skal forhindre at samfunnsdebatten forvitrer. Som doktorer er dere blant de viktigste vi har, i arbeidet for å bevege samfunnet fremover, sa Aasen.

Se opptak av TV-sendingen her

 
– Som doktorer er dere blant de viktigste vi har, i arbeidet for å bevege samfunnet fremover, sa rektor Petter Aasen.

Begeistrede gjester

Blant gjestene fra regionen var Notodden-ordfører Gry Fuglestveit (AP) og Mette Kalve (AP), leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune. De skrøt både av arrangementet og av campus Kongsberg.
 
– Jeg så glad for at vi blir invitert til dette. USN er en utrolig viktig institusjon, både med tanke på studentene og utdanningene men også som en stor arbeidsplass i regionen. Det er også flott at dere inviterer på tvers av campusene. Det tror jeg styrker båndene både internt og eksternt, sa Mette Kalve.
 
– USN er en veldig viktig samarbeidspartner for Notodden. For meg er det spennende å se det store mangfoldet av utdanninger som USN bidrar med, og alle doktorgrads-mulighetene som denne regionen kan tilby. Det er også flott at vi fra andre campus-byer får anledning til å delta og bli kjent med campusen på Kongsberg, sa Gry Fuglestveit.
 
Blant gjestene fra regionen var Notodden-ordfører Gry Fuglestveit  og Mette Kalve, leder av hovedutvalg for utdanning og kompetanse i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 

Doktorkreering på USN

  • En gammel akademisk tradisjon, en feiring av dem som har tatt doktorgraden ved universitetet.
  • 29 doktorer ble feiret under årets seremoni.
  • Til tross for pandemien har de klart å fullføre arbeidene sine, og har disputert høsten 2020 og våren 2021.
  • Seremonien skulle opprinnelig vært i april, men ble utsatt på grunn av pandemien.
  • Det er færre som har disputert siste året, fordi de har blitt forsinket under pandemien.
  • Dette var USNs tredje doktorkreering som nytt universitet.
  • Seremoniene alternerer mellom campus Vestfold, campus Bø og campus Kongsberg.

USNs doktorgrader

USN tilbyr doktorgradsutdanning (ph.d) innen åtte fagområder.

Se en oversikt over publiserte doktoravhandlinger i USNs åpne arkiv.

I tillegg kan USN tildele graden dr.philos. (doctor philosophiae) til akademikere som har kvalifisert seg til doktorgrad uten formell veiledning.