Søknadsfrister og viktige datoer

Vær oppmerksom på at frister på enkelte studier kan avvike noe fra det som står her. Da vil det som regel være oppgitt på studiets nettside.

Datoer for etter- og videreutdanning vil variere fra studium til studium. Du finner mer informasjon på hver enkelt studietilbudsside.

 

Samordna opptak Søknadsweb
Februar  
1. februar: åpner for søking 1. februar: de fleste studier åpner for søking
Mars  
1. mars: søknadsfrist for deg som søker på grunnlag av realkompetanse, særskilt vurdering, eller søker om tidlig opptak.

 

  15. mars: søknadsfrist industri- og næringsmaster
20. mars: siste frist for å laste opp dokumentasjon for deg med søknadsfrist 1. mars  
April  
15. april kl. 23.59: endelig søknadsfrist

15. april kl. 23.59: endelig søknadsfrist

20. april: Frist for opplasting av dokumentasjon for deg med søknadsfrist 15. april 20. april: Frist for opplasting av dokumentasjon
Mai  
  24. mai: svar på søknad.
Juni  
  1.juni - 20. juni: det åpnes for søking til ledige studieplasser og masteremner
Juli  
1. juli: frist for å omprioritere studieønskene dine. Siste frist for å ettersende dokumentasjon.

1. juli: søkere med betinget tilbud: frist for å dokumentere utdanning som avsluttes vårsemesteret

  10. juli: hovedopptak: endelig svar/etterfylling for resterende studier
19. juli: liste over ledige studieplasser offentliggjøres  
20. juli: du får svar på søknaden din. Du kan søke ledige studieplasser. 20. juli: Ledige studieplasser åpnes
24. juli: svarfrist på studietilbud gitt i hovedopptaket  
August  
11. august: Ledige studieplasser stenger igjen, med unntak av studier på Rauland. Disse stenger senest 15. august. 11. august: Ledige studieplasser stenger igjen 
Oktober  
                                                            1. oktober: det åpnes for søking til studier som skal gå i vårsemesteret og det åpnes for internasjonale søkere til engelskspråklige studieprogram.
November  
 

1. november: søknadsfrist for studier som skal gå i vårsemesteret (dersom ikke annet er spesifisert på studietilbudssiden).

Midten av november: svar på søknad til studier som skal gå i vårsemesteret. Det åpnes for søking til ledige studieplasser og masteremner.