Kåre Sandvik

Professor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 434)
Kåre Sandvik er professor i marketing (markedsøkonomi/reiselivsøkonomi) ved Høgskolen i Sørøst-Norge og knyttet til Institutt for økonomi, markedsføring og jus. Hans forskningsområder inkluderer markedsstrategi, produkt- og markedsinnovasjoner, interorganisatoriske relasjoner, distribusjon og digitale kanaler, scenarier og marketing finance. Sandvik har publisert i bl.a. følgende tidsskrifter: International Journal of Research in Marketing, Journal of Business Research, Journal of Service Research, Journal of Tourism Futures, Journal of Travel Research, Cornell Hospitality Quarterly, International Journal of Advertising og Journal of Supply and Purchasing Management. Han ledet nylig et større Forskningsrådsprosjekt, “Developing Sources of Competitive Advantage in the Norwegian Travel Industry”, et unikt prosjekt med formål å øke konkurranseevnen og lønnsomheten til reiselivsnæringen, i samarbeid med de største reiselivsbedriftene og organisasjonene i Norge.

Ansvarsområder

 • Markedsstrategiske temaer på masternivå
 • Forskningsmetode PhD
 • Multivariatet metoder, inkl maskinlæring PhD
 • Vitenskapsfilosofi PhD

 

 

Kompetanse

Marketing Management

 • Marketing Strategy and profitable growth
 • Marketing Finance (Return on Marketing)
 • Marketing Relationships incl channels of distribution
 • Digital communication and new technology
 • Scenario Planning
 • Innovation and NPD

Research Methods

 • Survey Research and Field Experiments
 • Big Data and Machine learning-based research
 • Structural Equation Modeling with Mplus (and LISREL)
 • Panel data analysis
 • Philosophy of Science

Bransjekompetanse

Reiseliv - Overnatting, transport, cruise, distribusjon, opplevelser, statistikk

Prosjektleder for REISEPOL med delprosjektansvar for “Return on Marketing and Digital Channels”. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet (prosjektnummer 227026/O50) og næringen med et totalt budsjett på 24 MNOK for 2013-2016. Reporter er tilgjengelige på www.reisepol.no  

Review Board

Journal of Tourism Futures

Journal of Revenue and Pricing Management

Ad hoc Reviewer 

Journal of Marketing

International Journal of Research in Marketing

Journal of Business Research

Cornell Hospitality Quarterly

 

CV

Utdanning

Dr.Oecon (PhD) i Strategi og ledelse, spesialisering i markedsføring, 1998, Norges Handelshøyskole (NHH)

Hovedfag i Økonomisk-administrative fag (Markedsføring) 1991, SLHK 

 

Stillinger

Professor of Marketing at University College of Southeast Norway (2003-present)

Vice Rector at Buskerud University College (2003-2013)

 

Styreverv

Driv inkubator AS, Drammen, Chairman 2012-2017

Kunnandi AS, Hønefoss, Chairman, 2014-2016

Sundvolden Hotell AS, Board member 2008-2013

Papirbredden Innovasjon AS, Drammen, Chairman/Vice chairman 2006-2011

Buskerud University College, Vice Chairman 2003-2007

InnoTech (Arena Program, administered by Innovasjon Norge), Board member, 2004-2006:

Safe2bu.com AS, Oslo, Gründer, owner and Board member 2000-2007

 

Komiteverv

Nasjonal forskerskole i bedriftsøkonomi, Board member 2008-2016

National Committee of Marketing (National Council for Higher Education in Business Administration), Chairman 2009-2011

National Council for Higher Education, member of advisory board for joint degree programs and cotutelles, Member 2007

Norgesnettrådet, member of evaluation board for master programs at university colleges without equivalent programs at universities, Member 2001-2003

 

Utmerkelser

2003: Best Overall Conference Paper & Best paper in track award at the American Marketing Association’s Winter Conference, Orlando, Florida

2003: Research Excellence Award at Buskerud University College

2002: Education excellence award at Buskerud University College

1998: Best paper award at the National Conference of Business Administration, Bergen.

1996: Best paper award at the European Marketing Academy Conference, Budapest.

 

Publikasjoner

Forskningproduksjon

The National Cristin database of publications and projects can be found here

The Google Scholar profile can be found here

 

Utvalgte bøker og rapporter

Kåre Sandvik, Per-Arne Tuftin, Erik W. Jakobsen (2020): 

Kåre Sandvik (2016): Effektiv organisering av internasjonal profilering og markedsføring av norsk reiseliv» (www.reisepol.no)

Endre Kildal Iversen, Tori Haukland Løge, Erik W. Jakobsen & Kåre Sandvik (2015): Verdiskapingsanalyse av reiselivsnæringen i Norge – utvikling og fremtidspotensial, Menon-rapport, Oslo.

Enger, Anniken, Kåre Sandvik, Erik W. Jakobsen, Endre K Iversen & Julia Loe (2014): Norsk reiselivsnæring 2025 – En scenarioanalyse, Menon-rapport 20/2014, Oslo.

Arnett, Dennis & Kåre Sandvik (2009): Business success factors in the Norwegian geomatics industry, Rapport 69, Høgskolen i Buskerud, Hønefoss.

Gulbrandsen, Boge & Kåre Sandvik (1999): Markedsanalysens bidrag til verdiskapning: Status og videre veivalg for analysebransjen (Eng: The contribution of market research to market strategy decisions), Rapport, Norsk Markedsanalyse Forening, Oslo.

Sandvik, Kåre (1997): Relasjonelle kontrakter i revisjonsbransjen (Eng: Relational contracts in the auditing industry), SNF-report 26/97. Rapport innenfor SNF-prosjekt nr. 6751 ‘Kvalitetsstyring, markeds- og kundetilpasning i tjenestesektoren’, finanisert av NFR.

Publikasjoner i Cristin