Birgit Andrine Apenes Solem

Førsteamanuensis

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-120)
Birgit arbeider som førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge. Birgit har sitt kompetansefelt innen markedsføring, strategi, innovasjon og entreprenørskap. Hun underviser i emner som strategisk ledelse, tjenesteinnovasjon, tjenestedesign og entreprenøriell markedsføring. Birgit's doktorgrad (PhD) fra NHH og Senter for Tjenesteinnovasjon omhandler merkevarebygging og utnyttelse av kundeengasjement for innovasjon, med særlig vekt på sosiale medier. Birgit leder forskergruppen Innovasjon og entreprenørskap, som relaterer forskning til innovasjon og tiltak i privat og offentlig sektor. Hun er blant annet tilknyttet prosjekter som omfatter digital transformasjon og innovasjon i varehandel.

Ansvarsområder

Undervisning og veiledning innenfor fagområdene markedsføring, strategisk ledelse, innovasjon og forbrukeratferd, på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå. 

Forskning relateres til digital bruker og forbrukeradferd, digital forretningsmodellinnovasjon, digitale plattfomer og økosystemer. Forskning støttes med innovasjons- og tjenestedesignverktøy. 

Leder for forskergruppen Innovasjon og entreprenørskap ved USN Handelshøyskolen. 

Birgit er involvert i følgende pågående forskningsprosjekter:

Kompetanse

Digital bruker og forbrukeratferd

Digitale forretningsmodeller og digitale plattformer

Innovasjon i økosystemer/nettverk

Tjenesteinnovasjon og Tjenestedesign

Merkevarebygging, merkeidentitet og eventledelse

Entreprenøriell markedsføring

Strategisk ledelse og bedriftsidentitet

 

CV

2016-2020        Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, USN 

2011-2015        Doktorgradsutdanning/PhD (25% undervisning), USN og NHH 

2010-2016        Høgskolelektor, Institutt for økonomi og ledelse, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

2008-2010        Markedsansvarlig, rekrutteringsansvarlig og webredaktør, Høgskolen i Vestfold 

2006-2008        Prosjektleder og ansvarlig for EVU, Institutt for økonomi og ledelse, Høgskolen i Vestfold

2004-2006        Markedsansvarlig, Idefagskolen, Tønsberg

2000-2004       Senior markedskonsulent og prosjektleder CRM, Gjensidige NOR (forsikring og bank)            

1998-2000       Direktør Marketing, Privatmarkedet, Gjensidige Fondsforvaltning AS/Avanse Forvaltning AS 

1997-1998       Foreleser– Bachelor i Markedsføringsledelse, Høgskolen i Buskerud, Ringerike 

1996-1997       Foreleser – Trondheim Markedsføringsskole (TOMI), Trondheim

Publikasjoner

Se mine publikasjoner og forskningsarbeid i biblioteksdatabasen Cristin 

Se mine publikasjoner i min google scholar-profil