Birgit Andrine Apenes Solem

Førsteamanuensis
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-120)
Birgit er ansatt som førsteamanuensis i Markedsføring ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge. Birgit har sitt kompetansefelt innen markedsføring, innovasjon og strategi. Hun underviser i emner som innovasjonsledelse, strategisk ledelse, tjenesteinnovasjon og tjenestedesign. Birgit's doktorgrad (PhD) fra NHH og Senter for Tjenesteinnovasjon omhandler merkevarebygging og betydningen av kundeengasjement for innovasjon, med særlig vekt på sosiale medier. Birgit leder forskergruppen Digital transformasjon, som relaterer forskning til innovasjon og tiltak i privat og offentlig sektor der digital transformasjon står sentralt. Hun er blant annet tilknyttet prosjekter som omfatter digital brukeratferd og markedsinnovasjon i varehandel, maritim næring og i helsesektoren.

Ansvarsområder

Undervisning og veiledning innenfor fagområdene markedsføring, forbrukeratferd, innovasjonsledelse og markedsinnovasjon på bachelor-, master-, og doktorgradsnivå. 

Forskning relateres til digital bruker og forbrukeradferd, digital forretningsmodellinnovasjon, digitale plattfomer og partnersamarbeid i økosystemer. Forskning støttes med innovasjons- og tjenestedesignverktøy. 

Leder for forskergruppen Digital transformasjon ved USN Handelshøyskolen. 

Birgit er involvert i, eller leder følgende pågående forskningsprosjekter:

Kompetanse

Digital bruker og forbrukeratferd

Digitale forretningsmodeller og digitale markedsplattformer

Innovasjon i økosystemer/nettverk av partnere

Innovasjonsledelse, tjenesteinnovasjon og Tjenestedesign

Merkevarebygging, merkeidentitet og eventledelse

Strategisk ledelse og bedriftsidentitet

 

CV

2016-                Førsteamanuensis, Handelshøyskolen, USN 

2011-2015        Doktorgradsutdanning/PhD NHH / USN

2010-2016        Høgskolelektor, Institutt for økonomi og ledelse, Høgskolen i        Buskerud og Vestfold

2008-2010        Markedsansvarlig, rekrutteringsansvarlig og webredaktør, Høgskolen i Vestfold 

2006-2008        Prosjektleder og ansvarlig for markedsføring og etter og videreutdanning (EVU), Institutt for økonomi og ledelse, Høgskolen i Vestfold

2004-2006        Markedsansvarlig, Idefagskolen, Tønsberg

2000-2004       Senior markedskonsulent og prosjektleder CRM, Gjensidige NOR (forsikring og bank)            

1998-2000       Direktør Marketing, Privatmarkedet, Gjensidige Fondsforvaltning AS/Avanse Forvaltning AS 

1997-1998       Foreleser– Bachelor i Markedsføringsledelse, Høgskolen i Buskerud, Ringerike 

1996-1997       Foreleser – Trondheim Markedsføringsskole (TOMI), Trondheim

Publikasjoner

Se mine publikasjoner i min google scholar-profil 

 

 

Publikasjoner i Cristin