Data Driven Innovation in Specialized Retail Ecosystems (DISRE)

(Illustrasjonsfoto: iStock-Tevarak)

Vi skal utforske hvordan deling av data mellom butikker kan gjøre dem bedre på kundeoppfølging og mer økonomisk robuste.

Det er liten tradisjon for forskningsdrevet innovasjon i norsk varehandel, som nå møter økt konkurranse fra internasjonale plattformselskaper med helt andre tradisjoner.

Det klassiske eksemplet er Amazon som har lang tradisjon for forvaltning av data, forskningsdrevet utvikling av algoritmer og verdifangst fra skybaserte
datalagringstjenester.

For å møte denne konkurransen vil DISRE prosjektet utforske hvordan deling av data mellom norske faghandelsaktører kan skape alternative fortrinn.

I stedet for å ta i bruk en strengt regulert plattformmodell kan faghandelsaktørene samarbeide i et økosystem der siktemålet er felles verdifangst fra deling av data.

Tre konsepter for datadeling

I prosjektet samarbeider Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Oslo, Luleå tekniska universitet, konsulentselskapet inFuture, faghandlerne Voice Norge AS, Happy Homes Norge AS og Jernia, samt hovedorganisasjonen Virke om
forskning rundt tre konsepter for datadeling.

Et eksempel er deling av data rundt en livshendelse. Slike
livshendelser kan være fødsel, første skoledag eller flytting til ny bolig.

Livshendelser er ofte starten på endringer i forbruksmønstre, ofte i en familie eller gruppe av forbrukere der økt innsikt kan gjøre slike endringer mindre
krevende, eller sågar utløse nye og mer bærekraftige forbrukervaner.

For hvert av de tre konseptene utforsker vi:

 • Hvilke forretningsmodeller som er mest hensiktsmessige for samarbeidet.
   
 • Hvordan regulering stimulerer og hindrer det.
   
 • Om varehandelsbedriftene og de andre aktørene som er involvert i konseptet
  er kulturelt, organisatorisk og teknologisk forberedt på å dele mer innsikt enn de er vant med fra tidligere.


  Resultatene fra arbeidet skal formidles både i forskningsmiljøene, i faghandelen og bredt i varehandelen gjennom Virkes medlemmer.

  De skal også tas i bruk i utdanningsprogrammene til de samarbeidende universitetene og en potensiell digitaliseringsskole for faghandelen. 

Aktuelt/I media:

«Forskere hjelper faghandelen i kampen mot nettgigantene» USN.no

DISRE-prosjektet

«Data Driven Innovation in Specialized Retail Ecosystems»

Kontakt: Prosjektleder, førsteamanuensis Birgit A. A. Solem

Støtte:

Norges forskningsråd (NFR) har bevilget 10 millioner NOK for prosjektperioden 2021-2024 gjennom porteføljen «Industri og tjenestenæringer»

Prosjektet støttes av ytterligere 5 millioner fra deltakerne.

 

Samarbeidsprosjekt:

DISRE er designet som et trepartssamarbeid mellom:

 • Universitetsmiljøene på USN, UiO og Luleå tekniska universitet
 • Ekspertmiljøet på datadrevet innovasjon i inFuture
 • Faghandelspartnerne Jernia, Voice Norge AS og Happy Homes Norge AS

For å spre kunnskapen bredt i varehandelen er også Hovedorganisasjonen Virke med som partner.
 

Forskerne i prosjektet:

Førsteamanuensis Birgit Andrine Apenes Solem (USN)

Professor Per Egil Pedersen (USN)

Førsteamanuensis Are Branstad (USN)

Stipendiat Anders Råve (USN)

Stipendiat Richard Reinsberg (USN)

Forsker Yi Lin (USN)

https://infuture.no/om-oss/

Førsteamanuensis Markus Bugge fra Universitetet i Oslo, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Forsker 2 Håkon Endresen Normann (NIFU)

Professor Vinit Parida fra Luleå Tekniska Universitet og USN