Transforming the Nordic REKO-rings into a sustainable Digital Local Food System (DIGIFOOD)

REKO-ringen i Sandvika. Foto
REKO-ringen i Sandvika Kopirett: Per Egil Pedersen/USN

Nye, digitalt spredte forbrukertrender utfordrer den tradisjonelle verdikjeden for mat. Digitale forretningsmodeller vokser frem, delvis som en respons på digital forbrukermakt.

To eksempler er digitale nettverk for lokal mat og det at digitale plattformaktører med enorm makt trer inn i matverdikjedene med markedsplasser og egne merkevarer (f. eks. Amazon og Alibaba).

Digifood-prosjektet utforsker hvordan digitaliseringen kan skape nye verdinettverk for mat (alternative food networks - AFN).

Vi tar utgangspunkt i det uavhengige, nordiske REKO fenomenet som de siste tre årene har vokst til å bli en suksessfull markedsaktør for lokal mat.

REKO er imidlertid fullstendig avhengig av Facebook som plattform, styres uten en formell organisasjon og opererer ofte på grensen av hva regulering tillater. Det gjør nettverket sårbart og viser hvordan alternative matnettverk har betydelige bærekraftsutfordringer.

En alternativ plattform til Facebook?

Vi utreder og utvikler måter å organisere fremtidige digitale matnettverk på og gir anbefalinger til hvordan REKO-ringenes økosystem kan gjøres økonomisk-, sosialt -og miljømessig bærekraftig. Vi studerer REKO fenomenet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Fordi Facebook brukes som digital plattform kan vi gjøre avansert flernivåanalyse av store datamengder. Prosjektet bruker analysene til å utforske hvordan økosystemet rundt REKO-ringene kan utvikle en mer robust og bærekraftig plattform for forbrukerdrevet matvareinnovasjon og -handel.

I denne sammengeng er det interessant å studere utfordringer og sårbarhet knyttet til Facebook som interaksjons- og transaksjonsplattform og systemets mangel på formell styring og reguleringer. 

Økt kunnskap om REKO-ringene er betydningsfullt for entreprenørskap, videre innovasjonsmuligheter og for vekst i småskala-produksjon i matvarebransjen. 

Hva skal Digifood-prosjektet bidra til?

Prosjektet skal utvikle kunnskap som underlag for å svare på følgende tre forskningsspørsmål: 

  • Hvilke typer av alternative matnettverk utvikles som følge av digitalisering og digitale plattformer? 
     
  • Hvilke lokale, regionale og nasjonale faktorer påvirker disse matnettverkenes utvikling til å bli betydningsfulle matmarkeder? 
     
  • Hvilket potensiale har slike alternative matnettverk til å bli bærekraftige alternative matsystemer? 

DIGIFOOD-prosjektet

«Transforming the Nordic REKO-rings into a sustainable Digital Local Food System»
 

Kontakt: Prosjektleder, professor Per Egil Pedersen 
 

Støtte: 

Norges forskningsråd (NFR) har bevilget 3,5 millioner NOK for prosjektperioden 2020-2024 gjennom «Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter»

Prosjektet støttes av ytterligere 5 millioner fra deltakerne.

Resultater og publikasjoner finner du i Forskningsrådets prosjektbank

Samarbeidsprosjekt:

Prosjektet involverer næringsaktører (Virke, Hanen, NBS) i rollen som rekrutterings- og formidlingspartnere overfor innovative små- og mellomstore bedrifter (SMB) som også deltar i prosjektet.

Det vil engasjere mer enn 20 innovative SMB-er i datainnsamling, kunnskapsdeling og formidlingsaktiviteter.
 

Forskerne i prosjektet:

Professor Per Egil Pedersen (USN)

Førsteamanuensis Kristin Bentsen (USN)

Postdok Viktorija Viciunaite (USN)

Førsteamanuensis Birgit Andrine Apenes Solem (USN)

Stipendiat Gudbjartur Reynisson (USN)

Stipendiat Muhammad Adeel Riaz (USN)

Om Reko-ringene

Reko er forkortelsen for "rejält konsum", i betydningen bærekraftig og ærlig forbruk. Reko er et nettbasert alternativt matmarked som produsenter, forbrukere og adminstratorer samskaper gjennom interaksjon (dialog og bestilling). I dag foregår interaksjonene og bestilling på Facebook som digital, sosial plattform, mens vareleveranse foregår på et forhåndsavtalt fysisk leveringssted.  

I de nordiske landene er det i dag 274 aktive Reko-ringer med 786 000 aktive forbrukere som handler mat til en årlig verdi på omlag 500 millioner norske kroner.